Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

Svědectví

Napsala Marie Kocinová
11. října 2020
Možná by jim pomohlo svědectví našeho života. To znamená, kdyby na nás viděli, co to znamená žít jako obyvatelé Božího království. Minule jsme mluvili o tom, že ovocem života správného rytíře a princezny je dělat všechno s radostí a láskou. Týden jsme si to mohli trénovat. A tento týden bychom mohli zkusit dělat to samé, ale tak, aby to na nás viděli i naši spolužáci a sousedé. Že se nebudeme vztekat a odmlouvat nebo vymlouvat, když se nám něco nelíbí, nebudeme vyrušovat ve škole nebo podvádět, ale všechno budeme dělat poctivě, s radostí a láskou. Přesně tak to dělali první křesťané a lidé kolem nich se tomu podivovali. A díky tomu se šířilo Boží království do dalších rodin. Jestli si doma poctivě lepíte kartičky do obrázku, tak už se vám pomalu odkrývá obrázek. Co je na něm vidět? Zatím v něm tušíme kříž. Kříž je největším projevem lásky Ježíše k nám. On z lásky k nám zemřel na kříži, abychom my mohli žít v Božím království. Bez toho by to nešlo. Proto vždycky, když vidíme kříž, máme si vzpomenout na velkou lásku Pána Ježíše k nám a má to pro nás být povzbuzení k tomu, dělat s radostí a láskou i to, do čeho se nám moc nechce. Víme, že Ježíš po třech dnech vstal z mrtvých a společně se svými přáteli pak prožívali velkou radost z toho, že přemohl všechno zlo a vybojoval nám tak věčný život v Božím království.

Převzato z https://www.katechetiolomouc.cz


Aktivita pro rodiny:
Zkuste si v rodině stejně jako děti v neděli na mši svaté ztvárnit pantomimou, v jaké situaci můžeme být druhým živou pozvánkou pro život v Božím království. Přejeme vám, aby se vám to dařilo opravdově
uskutečňovat.

Články/Dětem/art868