Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 26. června 2022.

S radostí a láskou

Napsala Marie Kocinová
2. října 2020
Vinici člověk sadí právě proto, aby se na ní urodily hrozny a aby z těch hroznů měl radost. A podobně je to s naším životem. I náš život má nést ovoce. Jaké? Přece ovoce princezen a rytířů Božího království. Co si myslíte, že je takovým ovocem života v Božím království? Na kartičce, kterou dnes dostanete, máte napsané hlavní druhy ovoce: láska, radost, pokoj a spravedlnost. O Boží spravedlnosti jsme už mluvili. Pamatujete si na to? Boží spravedlnost spočívá v tom dávat každému to, co potřebuje. A mluvili jsme o tom, že důležité je naučit se dělit s druhými o to, co mám. A dnes nám k tomu přibývá, že všechno, co děláme, máme dělat s láskou a radostí. Kde berou obyvatelé Boží království tu lásku a radost? U Ježíše. Čím více žijí s ním, tím víc je v nich radosti a lásky. To je to ovoce. A co všechno máme dělat s radostí a láskou? Co běžně přes týden děláte? To všechno pravý rytíř a princezna Božího království dělají s láskou a radostí, a tak kolem sebe šíří pokoj důležitý pro pěkné vztahy mezi lidmi. Jak jsme si říkali, Ježíš nás vybízí k tomu, abychom žili pěkně pospolu a pečovali o to, ať máme mezi sebou pěkné vztahy

Převzato z https://www.katechetiolomouc.cz

Aktivita pro rodiny:
Kolik plodů se nachází v naší rodině díky Boží přítomnosti? Ne vždy si to uvědomujeme. Zkusme si pomocí této jednoduché aktivity ukázat kolik radosti, pokoje a lásky je přítomno v našich rodinách.
Jak na aktivitu?
  1. Nakreslete si obrázek hroznu nebo si stáhněte předpřipravený na farních internetových stránkách.
  2. Vyvěste ho někde na viditelné místo (třeba na ledničku).
  3. Během týdne postupně vybarvujte kuličky, kdykoliv zažijete radost, pokoj či lásku skrze skutky někoho z rodiny. Můžete vybarvovat nezávisle na sobě nebo dohromady, například při společné večerní modlitbě.
  4. Na konci týdne vybarvený hrozen přineste do kostela na "vinný kmen" nebo obrázek vyfoťte a pošlete o. Jiřímu na e-mail.
  5. Potěšte se pohledem na plody Boží přítomnosti v našich rodinách.

Bůh je stále s námi a třeba i skrze skutky lásky to můžeme připomenout druhým.

Na závěr písnička nejen pro malé děti.Články/Dětem/art866