Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 28. září 2023.

VOLBY

Napsal Jiří Brtník
22. září 2022
Vážení spoluobčané,
jako jeden ze zástupců těch, kteří věří v Boha, jenž je láska pro všechny, bych vám rád adresoval pár slov:

Na prvním místě se sluší poděkovat vám všem, kteří jste se v minulém období snažili zastupovat zájmy nás občanů, zejména prosazovat věci, které vedou k dobru všech.

Už několik týdnů se všude objevují tváře těch, kteří kandidují v následujících volbách. Ne všechny znám, ale napříč různými stranami nacházím spoustu lidí, o kterých jsem přesvědčen, že to tak chtějí dělat, a to i přesto, že to je náročné.

Pravidla jsou taková, že vždy někdo bude v radě a někdo jen řadový zastupitel. Věřím však, přeji nám, a za to se můžeme modlit, aby nově zvolení zastupitelé z různých uskupení dokázali společně nacházet, co bude skutečně dobré pro všechny, a proto i někdy ustupovat z různých osobních zájmů. A když s nimi budeme spolupracovat i my všichni ostatní, tak se nám bude spolu dobře žít.

Jiří, farář
Články/Akce/art986