Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 3. srpna 2020.

(Nejen) finanční podpora

Napsal Jiří Brtník
28. března 2020
Fond solidarity Korona Papežských misijních děl na podporu misijních zemí, které se potýkají s pandemií
Diecézní charita Brno
Rádio Proglas
(svědectví od jedné ženy z naší země, že podpora nemusí být vždy jen finanční: Minulý týden jsem ve vysílání Proglasu několikrát zaslechla prosbu o pomoc. Poslala jsem krátkou modlitbu, ať se Pán postará. Máme s manželem daný trvalý příkaz, a uvědomila jsem si, že já to zachraňovat nemůžu. Ten den mi jedna paní z farnosti přinesla i za svoji maminku 22.000Kč, abych je odeslala na Proglas a Noe. Pán se opravdu stará a každý máme udělat, co můžeme.)
Nemocnice milosrdných bratří v Itálii
Sbírka pro Čechy
Televize Noe
Aktualizováno 9. dubna 2020
Články/Akce/art838