Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 24. září 2020.

Poděkování

Napsal Jiří Brtník
1. ledna 2020
Děkujeme Vám, otče Aloisi, za Vaši lidskost a obětavost,
děkujeme vám, našim kostelníkům v obou kostelích za mnoho času, který trávíte i kvůli nám,
vám, varhaníci za vaše ranní i večerní služby,
vám, kteří trávíte čas, abyste za nás připravovali květiny a zdobili Boží dům,
kteří pro nás v kostelích uklízíte, ale i vám, kteří se staráte o další kapličky, křížky či hroby kněží,
vám, kteří perete oltářní plátna, roucha a roušky,
kteří nám čtete Boží slovo, vám akolyté a ministranti,
vám, kteří věnujete spoustu času přípravě chrámové hudby a vedete náš zpěv,
kteří pro nás v kostele vedete modlitbu růžence,
vám, kteří pro nás a po nás uklízíte na faře,
kteří se staráte o farní internetové stránky,
kteří jste věnovali čas pastorační a ekonomické radě, včetně údržby kostelního a farního vybavení,
vám, kteří jste věnovali čas péči o zahradu kolem kostela,
kteří své síly věnujete výchově dětí v náboženství, na faře, ve skautu či ve vedení ministrantů,
vám, kteří jste pomáhali ve farní kanceláři
či Katolické besedě.
Měli bychom vyprošovat požehnání také těm, kteří se o nás starají, ač nejsou přímo součástí farnosti: otci děkanovi, pí. účetní, technickému administrátoru a jáhnu Františku Bačovskému za jeho službu o nemocné.
A nakonec děkujeme vám všem, kteří jste přispívali finančně, časem, nezištně věnovaným, úsměvem, modlitbou či obětí.

Ať vám to Pán odplatí a ať v tom příštím roce můžeme opět všichni druhým svou službou přinášet radost.
S požehnáním přeje o. Jiří
Aktualizováno 2. ledna 2020
Články/Akce/art822