Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 15. října 2021.

Četli jste už?

Napsala Marie Kocinová
6. února 2019
Útlá knížka pana Jiřího Suchého Klaun si povídá s Bohem je plná takovýchto nezodpovězených otázek, ale i mnoha moudrých postřehů. Je napsána lehce a srozumitelně a s obrovskou dávkou sebeironie a humoru, který pohladí na duši a přiměje nás také k zamyšlení: A jak je to s námi?
Knížku v roce 2017 vydalo nakladatelství Galén a je k dispozici i CD namluvené samotným autorem.
Články/Zamyšlení/art793