Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 6. června 2023.

Pro děti 24

Napsal Jiří Brtník
19. února 2023
Dnes je sice čtvrtek, kdy Amálka a Vilík obvykle chodí za babičkou, ale výjimečně zůstávají doma s rodiči. Jsou oba ve svém pokojíčku a hrají si. Venku prší a rodiče si čtou ve vedlejší místnosti.
Amča zrovna upravovala domeček pro panenky. Vilda za ní přijel se svým oblíbeným náklaďákem. „Ségra, půjč mi nějakou panenku, povozím ji v autě!” přednesl Amálce nabídku. Amče se to moc nelíbilo. Nechtělo se jí bráchovi panenku půjčovat. „A nestane se jí něco?” ujišťovala se. „Jasně, že ne,” ubezpečoval ji brácha. Ami mu tedy podala jednu ze svých panenek. Vilda ji strčil skrz okýnko do kabinky řidiče. Šlo to trochu ztuha, ale podařilo se. Pak začal s auťákem jezdit dokola po pokoji. Amča ho sledovala. Po chvíli si ale chtěla s panenkou jít zase hrát. „Vrať mi ji,” prosila bráchu. Vilda zastavil s autem přímo u ní a chtěl z něj panenku vytáhnout. Jenže mu to nešlo. Zasekla se tam. Vilda s ní netrpělivě škubnul. V tu chvíli se ale panenka roztrhla. Amálka to zděšeně sledovala.
Vzala poničenou panenku do náručí a běžela s ní plakat k rodičům do obýváku. Přitulila se k tátovi a nechtěla bráchu ani vidět. Když se trochu uklidnila, vrátila se do pokojíčku. Vilda tam seděl v koutě a tvářil se smutně. Bylo zjevné, že je mu líto, co způsobil. „Promiň, Amálko. Já jsem nechtěl. Odpustíš mi?” Oba si vzpomněli na nedávnou nedělní událost, kdy máma rozbila babiččin oblíbený hrneček. Amálka nesměle přikývla, jako že Vildovi odpouští. Chtěla totiž být jako babička.

Ježíš nás učí, že se máme snažit mít rádi i ty, kdo nám ublížili.

Už ti někdy někdo ublížil? A odpustil/a jsi mu?


Články/Dětem/art1030