Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 4. března 2024.

Obnova

Napsal Jiří Brtník
2. března 2024
Milí farníci Letovic a Rozhraní, milí přátelé,
přijměme pozvání na duchovní obnovu na téma společenství. Plakátek s podrobnostmi najdete po kliknutí na tento odkaz a některé další informace také v ohláškách.

Ohlášky

Napsal Jiří Brtník
15. prosince 2020
Pořad bohoslužeb na současný týden s nejdůležitějšími aktuálními informacemi najdete zde.
Aktualizováno 29. února 2024

ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní v provizorní kapli na faře. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.Aktualizováno 29. února 2024

Večer...

Napsal Jiří Brtník
29. února 2024
Jsme zvaní na Večer SVĚDECTVÍ a modlitby chval se skupinou Gedeon Worship tento pátek 1. března od 19 hodin do Knínic. Nemáte odvoz? Kontaktujte f. Jiřího.

Byznys

Napsal Jiří Brtník
24. ledna 2024
KOMPAS: Vedení Bohem i v byznyse

Sdružení KOMPAS zve všechny živnostníky, podnikatele, obchodníky a manažery k měsíčním setkáváním.
KOMPAS tvoří společenství křesťanů a lidí na pomezí, kteří ve svém životě a ve své činnosti usilují o napodobování vzoru Ježíše Krista a naplňování evangelia.
Na setkáních KOMPAS klubů se společně modlíme, budujeme osobní vztahy, poskytujeme si duchovní i duševní podporu a sdílíme zkušenosti, znalosti, radosti i starosti z naší každodenní práce dle křesťanských hodnot.

Přijďte se podívat na první setkání KOMPAS klubu v Letovicích, které proběhne 15. února:

Aktualizováno 9. února 2024
celý článek

Pastorační a synodální

Napsal Jiří Brtník
9. února 2024
Milí farníci,

po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z posledního – lednového – setkání pastorační rady
a taktéž zápis z farního synodálního setkání z 28. ledna (obrázek) v jeho příloze,
v obou přemýšlíme nad podobnými věcmi.
Díky i vás za aktivní i modlitební spolupráci!

Manželé

Napsal Jiří Brtník
4. února 2024
Milí přátelé,
po kliknutí na tento odkaz se vám otevře plakátek na děkanskou akci v rámci Týdne manželství, a to "Den pro manžele", který připravujeme na sobotu 17.2.2024 v Boskovicích v kostele a v prostorách fary.

Přednášejícím bude jáhen Jan Špilar a téma přednášek:

  –  Jak se modlit v rodině v různých etapách života.
  –  Identita


Začátek v 9:00 a předpokládaný konec v 15:00 mší svatou. Přihlašujte se do 14.2.2024. Ostatní informace na plakátku.
Děkanský tým


Obnova

Napsal Jiří Brtník
2. února 2024
Milí přátelé, spolufarníci, kamarádi,
také vás často (občas), napadají tyto myšlenky?

  • Chybí mi parťák (společenství) pro modlitbu
  • Rád(a) bych, aby mě někdo opravdu poslouchal, co potřebuji, co mne trápí i těší
  • Toužím po partě lidí (společenství), které mne bude brát takového(ou) jaký(á) jsem
  • Potřebuji někoho, s kým bych se mohl(a) sdílet a posouvat ve věcech víry i lidských potřebách. Kdo bude hledět stejným směrem – na Něho – a budeme společně růst v Jeho lásce . . .
  • Chci, aby naše farnost rostla spolu s možnostmi propojení a komunikace v ní


Máme pocit, že je nás v naší farní rodině více takových s podobnými úvahami. Proto... (čtěte dál po kliknutí na odkaz "celý článek"):
celý článek

Naslouchání

Napsal Jiří Brtník
20. ledna 2024
Milí,
nechci vás utlouci slovem, ale nemohu nesdílet úryvky z krásné promluvy papeže Františka k duchovním i laikům v římské kurii z 21. prosince, kterou jsme měli jako duchovní slovo tento čtvrtek při setkání duchovních a zaměstnanců našeho děkanství v Letovicích. Výborně to navazuje také na téma minulé neděle:

Pokračujte kliknutím na odkaz "celý článek":


Aktualizováno 2. února 2024
celý článek

LITURGIE

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2024
Milí,
nemohu se s vámi nesdílet ještě s myšlenkami o tom, co nádherného a silného máme, tak nějak to sice známe, ale lehce nám to zevšední a zapadne, nebo se v lepším případě spokojíme s málem:

Nabízím pár úryvků z apoštolského listu papeže Františka Desiderio desideravi (Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka) biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům o liturgické formaci (z června 2022):


Aktualizováno 31. ledna 2024
celý článek

z 101
Články/