Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 19. července 2024.

Ohlášky

Napsal Jiří Brtník
15. prosince 2020
Pořad bohoslužeb na současný týden s nejdůležitějšími aktuálními informacemi najdete zde.
Aktualizováno 11. července 2024

Občasník Velikonoce 2024

Napsala Marie Kocinová
11. července 2024
Ještě jedno ohlédnutí za Velikonocemi - občasník.

POUŤ

Napsal Jiří Brtník
21. června 2023
Poutní slavnost sv. Prokopa, hlavního patrona města a celé jeho farnosti, budeme slavit v neděli 7. července!

Od 14 do 16 hodin bude otevřený kostel k uctění světcových ostatků, modlitbě i prohlídce kostela.

Podle Legendy sv. Prokop nabídl knížeti Oldřichovi na lovu vodu, která se proměnila ve víno. Ať i "vodu" naší lidské slabosti Pán na jeho přímluvu promění v Boží dary!Aktualizováno 6. července 2024

Farní den

Napsal Jiří Brtník
22. června 2024
Milí, zveme vás na farní den – v neděli 23. června – přijďte:
– společně slavit s Pánem (začínáme v 11:30 na farním dvoře – pozor, ne v 9 hodin ve farním kostele!),
– společně popovídat i u dobrého jídla – guláš pro nás vaří naši ukrajinští přátelé s možností přispět na ty, kdo trpí válkou u nich,
– setkat se s rodákem Radkem Jurnečkou,
– dát dětem, mladým, ale i sobě čas si společně něco zahrát,
– společně si v podvečer zazpívat světské i modlitební písně...!

Těšíme se!Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
11. června 2024
Milí, po kliknutí na tento odkaz se vám otevře zápis z poslední – květnové – pastorační rady. Při své práci, modlitbě a rozlišování jako důležité věci vidíme nejvíce:
– Potřebu stále více růst v naslouchání;
– vděčnost za diecézní ministrantskou pouť a farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi;
– přípravu nového informačního systému farnosti včetně webových stránek;
– přípravu farního dne 23. června.


Skrchov

Napsal Jiří Brtník
29. května 2024
Milí, zveme vás na májovou modlitbu s Matkou Boží do Skrchova ve středu 29. května v 19 hodin ke křížku na návsi.

Tábor

Napsal Jiří Brtník
22. května 2024
Už je to tady! Přihlašování na farní chaloupku (tábor) pro děti od 3. ročníku spuštěno! Neváhejte, po minulém ročníku byl o tento velký zájem ;)!
Přihlášku můžete stáhnout po kliknutí na tento odkaz.
Aktualizováno 24. května 2024

Druhá šance

Napsala Marie Kocinová
10. května 2024
Za necelé dvě hodiny dnes v pátek 10. května ve 22.10 začíná na televizi NOE film Druhá šance z nebe. Kdo se nenechá odradit téměř deset minut trvajícím úvodem, bude se bavit při nečekaně humorných dialozích a situacích, do nichž hlavního hrdinu dostane anděl, který vůbec nevypadá tak, jak si anděly obvykle představujeme.
Aktualizováno 24. května 2024

Mládež!

Napsal Jiří Brtník
9. května 2024
Milí mladí, neváhejte! Pojeďte s námi na diecézní setkání plné různorodých témat k vašemu lifu a OMG a s dobrou zábavou!
o. Jiří a ostatní mladí děkanátu!
Zčekujte a hlaste se na fc a QR kódech do této neděle 12.!

Aktualizováno 11. května 2024

Pozor!

Napsal Jiří Brtník
11. května 2024
Milí,
pozor!
Připomínáme, že v neděli 12. května nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele. Kromě dvou dalších pravidelných (7:30 a 10:30) bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně.


z 103
Články/