Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 5. prosince 2020.

2. adv. Modlitba

Napsal Jiří Brtník
5. prosince 2020
Milí farníci,
zveme k naší druhé společné modlitbě!
Každý den se pak na stejný úmysl alespoň kratičce pomodleme: "Pane Ježíši, pomoz nám urovnat ti cestu, abys po ní mohl přijít: abychom byli lepší. Prosíme Tě, Vyslyš nás... (Zde se modlete za to, co chcete ve svém či našem životě "urovnat", zlepšit)"


Perníkový betlém

Napsala Marie Kocinová
5. prosince 2020
Milí farníci, farnice a farníčata,
sice letošní rok je nějaký divný a nepřeje našim společným aktivitám, ale přesto  (možná navzdory situaci), bychom rádi i letos vyzdobili klášterní kostel pečenými perníky a postavili z nich na bočním oltáři betlém. Myslíme si, že i kdybychom se nemohli sejít všichni na bohoslužbách, uděláme vše pro to, aby alespoň pro soukromou modlitbu mohl být kostel o svátcích po nějakou dobu otevřený. Betlém, který sestavíme, tak bude naším společným vzkazem všem, že je to jedině Boží láska, která vítězí nad smrtí a zlobou.
Z preventivních důvodů letos nebudeme stavět společně. Své perníčky můžete donést do sakristie před nebo po bohoslužbách, anebo ke Kocinům. Děkujeme dopředu za každý voňavý kousek, který náš betlém obohatí.
Recept ve článku z roku 2008.Světlo dětem

Napsal Jiří Brtník
28. listopadu 2020
MŮŽEŠ SE STÁT SVĚTLEM SVĚTA (Mt 5,14)

Teď na přelomu podzimu a zimy vidíme, jak je dobré, když máme doma fungující žárovky.  Žárovky napojené na zdroj. Mohou nám dávat světlo, kdy už se venku stmívá.

A Ježíš nám v evangeliu říká, že každý z nás má být světlem pro tento svět. Co je tmou ve světě? Je to zlo, bolest, závist, hádky…

Jak můžu být světlem ve svém okolí? (Čti dál:)

celý článek

Adventní modlitba 1

Napsal Jiří Brtník
27. listopadu 2020
Milí,
jak jsme vám slíbili, zveme celou vaši rodinu, abyste si (v sobotu navečer nebo v neděli) pustili video, na kterém si můžete poslechnout myšlenku pro velké i malé a připojit se k naší společné modlitbě: Video-modlitba 1
Každý den se pak na stejný úmysl alespoň kratičce pomodleme: "Prosíme Tě, Pane Ježíši, abychom věřili, čekali a těšili se, že přijdeš: my sami. Prosíme Tě, Vyslyš nás... (Zde vyjmenovávejte a modlete se za další lidi, které znáte)"

Aktualizováno 28. listopadu 2020

Adventní světlo

Napsal Jiří Brtník
23. listopadu 2020
Zveme vás ke společným krátkým adventním modlitbám rodin farnosti na dálku!
Připravujeme pro každou vaši domácnost lucerničku s adventním světlem, rozžatým od požehnaného farního adventního věnce. Můžete si ji vyzvednout od "vigilie" 1. nedělí adventní večer – od soboty od 15 do 19h, v neděli dopoledne, příp. i později.
Kdo by se pro ni sám do kostela nedostal, rádi mu ji přineseme (v tom případě dejte vědět o. Jiřímu – viz. kontakty –, Lence Řehořové nebo Andreje Fadrné).
Každou adventní sobotu bude od večera na farních stránkách připravené kratičké video s adventním zamyšlením, modlitbou a výzvou k modlitbě na následující týden pro celou rodinu!


Aktualizováno 28. listopadu 2020

Hřích

Napsal Jiří Brtník
27. listopadu 2020
Můžete čerpat z další katecheze z přípravy na biřmování: V područí hříchu a jeho původce.

Malujeme nemocným!

Napsal Jiří Brtník
21. listopadu 2020
Milé děti, rodiče,
dnes je krásná slavnost Krista Krále a v evangeliu Ježíš děkuje dobrým lidem za to, že mu dali najíst, napít i jinak mu různě pomáhali. Ti lidé z toho byli velmi překvapení a divili se, protože si vůbec nepamatovali, že by Ježíše někde potkali a pomáhali mu. A on jim na to říká zajímavou věc: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Máme pro vás tedy výzvu: (!)
Aktualizováno 23. listopadu 2020
celý článek

Krále pro děti

Napsala Marie Kocinová
16. listopadu 2020
Milé děti, milí rodiče,

protože se pořád ještě nemůžeme společně sejít v našem kostele, posíláme vám odkaz na videokázaní P. Romana Vlka a odkaz na on-line nedělní mši v 9.00 z farnosti Brno-Žabovřesky, kde je po skončení mše program pro děti.

Aktualizováno 21. listopadu 2020

Štafeta růžence

Napsal Jiří Brtník
23. října 2020
ŠTAFETOVÝ FARNÍ RŮŽENEC


Stále pokračuje farní ŠTAFETA:


Aktualizováno 20. listopadu 2020
celý článek

Nehody

Napsal Jiří Brtník
10. listopadu 2020
Za zemřelé při silničních nehodách se se všemi křesťany modlíme vždy v listopadu. Letos můžete přijít ke vzpomínce a modlitbě alespoň individuálně:

z 80
Články/