Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 29. listopadu 2023.

Obnova

Napsal Jiří Brtník
25. listopadu 2023
Milí přátelé,
za týden nám začíná advent, doba přípravy na příchod Pána, aby mohl přijít, co nejdřív a my mohli čerpat z jeho plnosti!
Zveme vás spolu se všemi věřícími v Ježíše Krista vkročit do něho intenzivním časem společného naslouchání a modlitby do kostela sv. Prokopa s farou a na Fabriku!
Více informací najdete po kliknutí na tento odkaz k plakátku nebo na:


Aktualizováno 26. listopadu 2023
celý článek

Adventní koncert

Napsala Marie Kocinová
26. listopadu 2023
Zveme vás na

ADVENTNÍ KONCERT

do klášterního kostela svatého Václava v Letovicích
v neděli 17. prosince 2023 v 16 hodin
Účinkují:
  • Mgr. Barbora Dürr - soprán
  • Petr Kadidlo - tenor
  • schola klášterního kostela sv. Václava
  • sbor Gymnázia Jevíčko
  • Mgr. Hana Korbelová - sbormistr
  • MUDr. Hana Kratochvílová - varhany, klavír

vstup volnýADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.Aktualizováno 22. listopadu 2023

Za mládež

Napsal Jiří Brtník
9. listopadu 2023
Milí,
tuto neděli 19. listopadu začíná týden modliteb za mládež. Modlete se za naše mladé, biřmovance i ostatní, aby nalezli svoji lásku, životní oporu a cíl v Pánu! Modleme se za sebe, abychom jim v tom byli vzorem! Kromě osobních modliteb a úmyslu růženců a bohoslužeb jsou v děkanství rozepsaná místa, kde bude po bohoslužbách probíhat společné modlitby. V Letovicích toto pondělí 20. listopadu bude v Klášteře kratší vedená modlitební adorace po bohoslužbě.

Vás, mladí přátelé, zveme na děkanské setkání mládeže!
Více info zde na fb události.Aktualizováno 18. listopadu 2023

Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
"vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi... Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!'... ty připravené vešly s ním na svatbu" (Mt 25)
Oheň a olej dostáváme darem, ale je třeba ho připravovat rozvíjením vztahu k Ženichovi, aby byl pro nás – až přijde – tím, kterého jsme znali, se kterým jsme mluvili a po kterém jsme toužili (Mdr 6,12n; Ž 63), a proto abychom ho přivítali jásotem!

Za oběti

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
Milí přátelé, jako každý rok vás zveme na ekumenickou bohoslužbu Na památku obětí dopravních nehod – tuto neděli 19. listopadu v kostele sv. Prokopa v 15 hodin. Přijďte nejen zavzpomínat a společně se pomodlit, ale také se můžeme následně společně setkat. Možno přinést něco drobného k občerstvení.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
13. listopadu 2023
Milí farníci, v listopadu jsme se sešli společně pastorační rady Letovic a Rozhraní a kromě nějakých nejdůležitějších věcí každé farnosti zvlášť jsme zejména uvažovali, jak – vzhledem ke svým darům, výzvám a možnostem – můžeme lépe spolupracovat. Zápis najdete zde.

Nedělní slovo

Napsal Jiří Brtník
5. listopadu 2023
"uklidnil jsem svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně."
(Ž 131)
"je váš Otec... vy všichni jste bratři" (Mt 23)


(Obr.: Rembrandt, Návrat ztraceného syna)

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
2. listopadu 2023
Na tomto odkazu zveřejňujeme zápis ze zářijového setkání pastorační rady a z předchozích synodálních setkání.

ZA MÍR!

Napsal Jiří Brtník
26. října 2023
Papež František nám, řekl: "naše myšlenky směřují k Palestině a Izraeli. Počet obětí narůstá a situace v Gaze je zoufalá. Ve světě je již otevřeno tolik válečných front. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu: na stranu míru. Ne však slovy - v modlitbě, s naprostou oddaností. Proto jsem se rozhodl vyhlásit na pátek 27. října den půstu a modlitby, den pokání, k němuž zvu sestry a bratry různých křesťanských denominací, jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci věc míru. Večer na Náměstí svatého Petra strávíme hodinu modlitby v duchu pokání, abychom vyprošovali klid v naší době, klid v tomto světě. Prosím všechny místní církve, aby se zapojily do organizování podobných aktivit, aby zapojily Boží lid.“
I my vás tedy zveme, abychom se v Letovicích po mši svaté, v 19 hodin u busty Václava Havla na Tyršové, spojili ke společné krátké modlitbě. Můžete si vzít svíce. Náměty, jak ji společně prožít, vítány.

z 98
Články/