Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 3. června 2020.

Pouť do Jaroměřic

Napsal Jiří Brtník
1. června 2020
Pro podrobné informace otevřete tento odkaz.

Slavnost Seslání Ducha svatého ve farnosti

Napsal Jiří Brtník
28. května 2020
Kromě nedělní slavnosti můžete prožít přípravu na ni při vigilii. Bude se slavit v klášterním kostele v 18 hodin a v prodloužené bohoslužbě (s žehnáním ohně a obnovou biřmovacích závazků) ve farním kostele ve 20:30. Také proto, že máme stále dodržovat rozestupy, je možné vigilii vzít už jako nedělní slavností bohoslužbu.

Jsme povzbuzováni: MODLEME SE RŮŽENEC!

Napsal Jiří Brtník
18. března 2020
K výzvě o. biskupa: „Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách […]. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. (Proto zvoní zvony v tuto hodinu). Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin“
přibývá list papeže Františka pro nás k měsíci květnu, ve kterém také vybízí k modlitbě růžence:
Aktualizováno 29. dubna 2020
celý článek

Cesta světla

Napsal Jiří Brtník
12. dubna 2020

Pastýřský list otce biskupa

O. Vojtěch nám posílá další povzbuzení:
vybízí nás k vzájemnému odpuštění, abychom mohli nově pokračovat vztahy v době, která čeká před námi,
a předává nám pokoj Zmrtvýchvstalého Pána!
Máme se stát společenstvím, které si uvědomuje, že patří k sobě, které vnímá potřeby druhých, vytrvale poslouchá učení apoštolů, modlí se, společně chválí Boha a je všemu lidu milé.
Jako konkrétní modlitbu nám náš otec biskup nabízí krásnou pobožnost Cesty světla: má „zastavení“ podobně jako křížová cesta, ale rozjímá o událostech setkání se Zmrtvýchvstalým od velikonočního rána.
Text obojího najdete tady, pro vás, kteří si jej nemůžete vytisknout, budou připraveny výtisky v kostele k rozebrání.


Velkopáteční kázání

Napsala Marie Kocinová
11. dubna 2020
Jeden důsledek však díky současné situaci postihujeme obzvláště dobře. Kristův kříž proměnil smysl bolesti a lidského utrpení; každého utrpení, fyzického i morálního. Utrpení již není trestem či prokletím. Když jej Boží syn vzal na sebe, bylo od kořene vykoupeno. Co je nejjistějším důkazem toho, že nápoj, který je ti podáván, není otrávený? Když podávající pije před tebou ze stejné číše. Tak to učinil Bůh! Na kříži před zraky světa vypil kalich bolesti až do dna. Ukázal tak, že není jedovatý, ale že na jeho dně leží perla.

Nejen nad Kristovým utrpením, ale také nad současnou situací ve světě se ve včerejším kázání ve svatopetrské bazilice zamýšlel vatikánský kazatel Raniero Cantalamessa.
Celý text najdete na stránkách Radia Vaticana.

(Nejen) finanční podpora

Napsal Jiří Brtník
28. března 2020
Uvádíme některé prosby o podporu činností (některých si všimla ekonomická rada a podpořili jsme je):

Aktualizováno 9. dubna 2020
celý článek

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
31. března 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 2. čtvrtletí roku 2020 naleznete v
připojené tabulce.

Katecheze našich biskupů o svátostech jako příprava na Velikonoce:

Napsal Jiří Brtník
31. března 2020
První našeho otce biskupa zde.

Interview

Napsala Marie Kocinová
3. března 2020
Zítra ve středu 4. března ve 20.15 bude ČT24 vysílat rozhovor Světlany Witowské s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. Řeč bude nejen o církvi, ale i o jeho vztazích s prezidenty a osobních touhách. Kdo jste pořad nestihli, můžete si ho pustit na webu České televize.

Pořad bohoslužeb

Napsala Marie Kocinová
8. dubna 2011
Detailní rozpis pro aktuální týden.

Obvyklé začátky bohoslužeb:

DenHodinaMísto
Pondělí18.00klášterní kostel
Úterý18.00klášterní kostel
Středa14.00nem. kaple
18.00farní kostel
1. a 3. st měsíce10.00Centrum soc. služeb
Čtvrtek18.00klášterní kostel
Pátek14.00nem. kaple
18.00farní kostel
Sobota7.30farní kostel
18.00klášterní kostel
Neděle7.30farní kostel
9.00farní kostel
10.30klášterní kostel
Aktualizováno 14. ledna 2020

z 76
Články/