Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 12. srpna 2022.

Pergola

Napsal Jiří Brtník
8. srpna 2022
Milí, pokročili jsme s realizací využití prostor farnosti, tentokrát pro setkávání mimo bohoslužby na farním dvoře, aby bylo místo nachystané, přívětivé, zakryté proti dešti, větru i hluku. Díky ochotným farníkům a šikovným tesařům a také díky dotaci Jihomoravského kraje (100 tis.) s podporou KDU ČSL v čele s pí. senátorkou. Projekt vznikl také za podpory skautů, kterým bude zastřešené zázemí také k dispozici. Farními financemi byl projekt financován jen z menší části. Těšíme se na využití při farním dni!

Synoda

Napsal Jiří Brtník
30. července 2022
Zde zveřejňujeme závěry farní fáze synody. Na podzim se sejdeme, abychom společně hledali cestu, jak je uvádět do praxe.

Zde závěry diecézní fáze.


Jeden z nejdůležitějších výsledků synody na celonárodní úrovni je vůle pokračovat! Více zde.ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bude možnost osobní adorace Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na internetu.
Aktualizováno 26. července 2022

Změna

Napsal Jiří Brtník
17. července 2022
Pozor, tuto následující neděli 31. července nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele, ale jste zvaní ve stejný čas na pouť do Kochova do kostela sv. Jiří a sv. Anny!
Aktualizováno 26. července 2022

Kaple Slatinka

Napsal Jiří Brtník
17. prosince 2020
Oprava kaple Nejsvětější Trojice ve Slatince, postavené v r. 1876, byla dokončena.
Před opravou byla kaple zevnitř i zvenku vlhká, fasáda poloopadaná, rohy odřené, krovy střechy hnijící, dveře sloupané, ve vnějším výklenku jen provizorní obrázek Panny Marie.
V 1. fázi opravy se udělala nová střecha a dobře se usadila.
Ve 2. fázi se fasáda otloukla, kaple odvlhčila, usadily se nové dveře, dodělal chodník, udělalo elektrické zvonění, nová fasáda s nátěrem a vnitřní omítka. To vše organizovali dobří spolupracovníci z místa, farnosti i děkanátu a realizovala firma p. Tomana.
Jako sakrální vybavení se dovnitř vrátily základní původní obrazy a socha Matky Boží, do výklenku se nechala udělat od pí. Sršňové kachlová ikona Nejsvětější Trojice.
Projekt 2. etapy byl v roce 2021 finančně podpořen Městem Letovice (včetně místní části Slatinka), Jihomoravským krajem a vámi. Díky za vaše příspěvky a podporu!
Kaple byla znovu požehnána

Aktualizováno 26. července 2022

Služby

Napsal Jiří Brtník
20. března 2021
Vážení farníci, ve farním kostele a na webu jsou, nebo brzy budou trvale zveřejněny služby ve farnosti, které je dobré znát, abyste tyto osoby mohli kontaktovat, nebo se pro ni nabídnout.
Jednorázově teď také na určitou dobu zveřejňujeme všechny služby i se stručným popisem toho, co si pod nimi představit.
Mnohé z nich jsou na určitou dobu, aby nebyly příliš velkým závazkem a mohli se v nich střídat všichni, kteří pro ně mají charisma a ochotu. Většinu z nich také nezastává jednotlivec, ale pracuje v malém týmu.
Tito služebníci nenahrazují zodpovědnost, kterou neseme všichni farníci, ale spolu s farářem se mají snažit, abychom ve farnosti tyto úkoly dobře naplňovali.


Aktualizováno 17. července 2022

Promluva

Napsal Jiří Brtník
17. července 2022
Milí,
věřím, že sledujete slova a poselství papeže Františka, který zastupuje učitelské charisma církve. Pokud jste nečetli výklad evangelia této neděle, klikněte sem.
Zde najdete videozáznam.


"Ohlášky"

Napsal Jiří Brtník
15. prosince 2020
Pořad bohoslužeb na současný týden s nejdůležitějšími aktuálními informacemi najdete zde.
Aktualizováno 17. července 2022

Nový BISKUP

Napsal Jiří Brtník
30. června 2022
Včera, o slavnosti apoštolů Petra a Pavla, hlavní patronů naší diecéze, převzal pastářské vedení diecéze nový biskup Pavel Konzbul.

Emeritní biskup Vojtěch mu předal kolík se slovy: „Třináctá etapa v historii brněnské diecéze skončila. Otče biskupe Pavle, na začátku 14. etapy Ti předávám štafetový kolík a přeji, abys slovy Tvého patrona, apoštola Pavla: Dobrý boj bojoval, běh dokončil, víru zachoval…“

Biskup Pavel ve své homilii řekl: "Pokud naše diecéze bude mít odolnou víru jako sv. Pavel, dokáže být dobře vodivá pro Boží odpuštění jako sv. Petr, a to vše s apoštolskou lehkostí, pak dříve či později začneme v životě pociťovat Kristova slova, která jsou napsána na průčelí naší katedrály: ,Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.’"

Novým generálním vikářem se stává kněz Pavel Kafka, biskupským vikářem pro pastoraci kněz Pavel Šenkyřík.

(převzato z webu biskupství)

Pastýřský list biskupa Pavla v článku:

Aktualizováno 17. července 2022
celý článek

Nedělní bohoslužby

Napsal Jiří Brtník
2. července 2022
Před měsícem Mons. Vojtěch Cikrle zrušil dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Papež František na konci června vydal apoštolský list o liturgii. V něm mj. píše: "Kdybychom po Letnicích přijeli do Jeruzaléma a pocítili touhu nejen získat informace o Ježíši Nazaretském, ale také se s ním znovu setkat, nezbylo by nám nic jiného než vyhledat jeho lid, abychom slyšeli jeho slova a viděli jeho činy, živější než kdy jindy. Neměli bychom jinou možnost opravdového setkání s Ním než v onom slavícím společenství. Proto si církev vždy cenila jako svého nejcennějšího pokladu Pánova příkazu: ,To konejte na mou památku’." (č. 8)

Pokud byste o prázdninách nestíhali nedělní bohoslužby dopoledne, ani sobotní vigilii, od 3. července do 28. srpna (kromě 24. 7.) bývají ve Velkých Opatovicích nedělní bohoslužby v 19 hodin (místo druhé ranní).Aktualizováno 17. července 2022

z 88
Články/