Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 20. května 2024.

Druhá šance

Napsala Marie Kocinová
10. května 2024
Za necelé dvě hodiny dnes v pátek 10. května ve 22.10 začíná na televizi NOE film Druhá šance z nebe. Kdo se nenechá odradit téměř deset minut trvajícím úvodem, bude se bavit při nečekaně humorných dialozích a situacích, do nichž hlavního hrdinu dostane anděl, který vůbec nevypadá tak, jak si anděly obvykle představujeme.

Mládež!

Napsal Jiří Brtník
9. května 2024
Milí mladí, neváhejte! Pojeďte s námi na diecézní setkání plné různorodých témat k vašemu lifu a OMG a s dobrou zábavou!
o. Jiří a ostatní mladí děkanátu!
Zčekujte a hlaste se na fc a QR kódech do této neděle 12.!

Aktualizováno 11. května 2024

Pozor!

Napsal Jiří Brtník
11. května 2024
Milí,
pozor!
Připomínáme, že v neděli 12. května nebude bohoslužba v 9 hodin ve farním kostele. Kromě dvou dalších pravidelných (7:30 a 10:30) bude poutní bohoslužba ve 14 hodin ve Třebětíně.


ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní již většinou v kostele. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.

.

Aktualizováno 10. května 2024

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
1. května 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z dubnové práce pastorační rady, kde:
– jsme s vděčností hodnotili Pašijové hry i společnou Velikonoční vigilii pro naše dvě farnosti;
– v práci jsme se pak zaměřili na komunikaci ve farnosti
– a projednávali jsme některé charitativní návrhy.
– Zápis obsahuje také další plánované události a cíle.


Víkend

Napsal Jiří Brtník
27. dubna 2024
Zveme vás všechny na farní víkend, zaměřený zejm. na rodiny s dětmi, v Bedřichově u Lysic, od 3. do 5. května!
PROGRAM:
– V pátek po příjezdu bude prvním společným programem mše svatá v 18 hodin.
– V sobotu po ranní modlitbě chval a snídani bude v 9 hodin odjezd na výlet s bohoslužbou venku, v 17 hodin bude posezení s opékáním u ohně.
– V neděli se bude odjíždět po obědě.
S sebou: spacák, prostěradlo, přezůvky, jídlo na snídaně a večeře pro svou rodinu včetně něčeho na opékání na sobotu, hudební nástroje...
Těšíme se na kohokoli, s dětmi či bez dětí!


Přehled

Napsala Marie Kocinová
16. prosince 2012
fotogalerií seřazený chronologicky po letech:
Aktualizováno 17. dubna 2024
celý článek

Velikonoce

Napsala Marie Kocinová
17. dubna 2024
Ve fotogalerii přibyly fotografie z letošních Velikonoc v klášterním kostele, z Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty a Božího hodu velikonočního.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
16. dubna 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z březnové práce pastorační rady, kde:
– jsme hledali, jak lépe ve farnosti slavit bohoslužby, aby byli správným vyjádřením společenství s Pánem i s bratry a sestrami, a to také s jejich růzností;
– jsme podpořili rozvíjení směřování ke společenstvím, kterému jsme se věnovali při postní duchovní obnově;
– jsme hledali způsob, jak obnovit svůj život v Duchu svatém;
– jsme hledali způsob, jak vycházet vstříc lidem, kteří nepřicházejí na bohoslužby;
– jsme předpřipravovali tým pro farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi.

Zároveň tam najdete také zápis ze synodálního setkání, ke kterému nás v další fázi synody církev pozvala. Tam jsme připomínali zejm. výzvu všímat se lidí, kteří už nemohou přicházet do našeho společenství.LITURGIE

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2024
Milí,
nemohu se s vámi nesdílet ještě s myšlenkami o tom, co nádherného a silného máme, tak nějak to sice známe, ale lehce nám to zevšední a zapadne, nebo se v lepším případě spokojíme s málem:

Nabízím pár úryvků z apoštolského listu papeže Františka Desiderio desideravi (Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka) biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům o liturgické formaci (z června 2022):


Aktualizováno 11. dubna 2024
celý článek

z 102
Články/