Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 16. dubna 2024.

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
16. dubna 2024
Na tomto odkazu najdete zápis z březnové práce pastorační rady, kde:
– jsme hledali, jak lépe ve farnosti slavit bohoslužby, aby byli správným vyjádřením společenství s Pánem i s bratry a sestrami, a to také s jejich růzností;
– jsme podpořili rozvíjení směřování ke společenstvím, kterému jsme se věnovali při postní duchovní obnově;
– jsme hledali způsob, jak obnovit svůj život v Duchu svatém;
– jsme hledali způsob, jak vycházet vstříc lidem, kteří nepřicházejí na bohoslužby;
– jsme předpřipravovali tým pro farní víkend, zaměřený na rodiny s dětmi.

Zároveň tam najdete také zápis ze synodálního setkání, ke kterému nás v další fázi synody církev pozvala. Tam jsme připomínali zejm. výzvu všímat se lidí, kteří už nemohou přicházet do našeho společenství.LITURGIE

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2024
Milí,
nemohu se s vámi nesdílet ještě s myšlenkami o tom, co nádherného a silného máme, tak nějak to sice známe, ale lehce nám to zevšední a zapadne, nebo se v lepším případě spokojíme s málem:

Nabízím pár úryvků z apoštolského listu papeže Františka Desiderio desideravi (Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka) biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům o liturgické formaci (z června 2022):


Aktualizováno 11. dubna 2024
celý článek

Synoda

Napsal Jiří Brtník
13. ledna 2024
Milí přátelé, v minulých letech jsme se připojili k naslouchání Pánu a hledání odpovědí na to, jakou máme dnes být církví. Plody "zmíněných konzultací přijímá celá církev, aby v modlitbě a dialogu rozpoznala cesty, po kterých se máme vydat, jak to od nás Duch vyžaduje."

Dnes, v úterý 2. dubna se – kdo můžeme – sejděme na faře k takovému setkání!
Čtěte dále po kliknutí níže na odkaz:


Aktualizováno 2. dubna 2024
celý článek

PRF a synoda

Napsal Jiří Brtník
29. listopadu 2023
Milé sestry, milí bratři,
kliknutím na tento odkaz se vám otevře zápis s listopadového setkání pastorační rady, na které: nás zástupci informovali o setkání rad s biskupem, je zde náčrt farního kalendáře na další rok včetně postní duchovní obnovy zaměřené na umění a možnost, aby každý z nás mohl mít společenství, kde se bude moci setkávat a společně modlit.

Na druhé stránce je zápis také posledního farního synodního setkání
z 8. října. Jako plod našeho naslouchání jsme napsali tuto větu:
"Jen když si najdeme čas na Ježíše a vezmeme vážně, co nám říká, ale také jen když si najdeme čas na sebe navzájem a budeme si při společných setkáních naslouchat,
jen tehdy budeme živou “synodální” farností a budeme přitažliví pro druhé a každý zde najde místo, které každému chceme nabízet!"

Aktualizováno 2. dubna 2024

Pastorační rada

Napsal Jiří Brtník
2. listopadu 2023
Na tomto odkazu zveřejňujeme zápis ze zářijového setkání pastorační rady a z předchozích synodálních setkání.
Aktualizováno 2. dubna 2024

Občasník červen 22

Napsala Marie Kocinová
12. listopadu 2022
Po dlouhé odmlce vyšlo nové číslo farního informačního občasníku.
Z obsahu:
- zhodnocení synody v naší farnosti
- co nás čeká v červnu a o prázdninách
- seznámení s existujícími farními společenstvímiAktualizováno 2. dubna 2024

Ohlášky

Napsal Jiří Brtník
15. prosince 2020
Pořad bohoslužeb na současný týden s nejdůležitějšími aktuálními informacemi najdete zde.
Aktualizováno 2. dubna 2024

Hostina

Napsal Jiří Brtník
27. března 2024
„Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal“ (Mt 22,4)
Aneb Jak se (ne)chovat v kostele

Po nedělních pašijích jsme ještě společně povídali a jedním z témat byla i otázka, jak je správné se chovat v kostele: Byly nám předchozími generacemi předány jakési vzorce posvátné úcty, skoro přísného mlčení, usebrání, nerušeného hledění na svatostánek…
A pokládali jsme si otázky: „Je to tak správně? Nemá v kostele také místo vyjádření lásky k bratru, sestře, gestem či i slovem? Mám se chovat jinak v kostele než venku?“

Čtěte dále:

celý článek

Velikonoce

Napsal Jiří Brtník
27. března 2024
Milí přátelé,
na tomto odkazu najdete rozpis slavení velikonoc.
Další podrobnosti najdete v ohláškách (článek níže)


ADORACE

Napsal Jiří Brtník
9. května 2022
V sobotu bývá možnost osobní adorace Pána v Nejsvětější svátosti od ranní bohoslužby do večera, nyní v provizorní kapli na faře. Zapisovat se můžete na stolečku (ve farním kostele) nebo na zde.

Nyní je zde též rozpis stráže u Božího hrobu.

Aktualizováno 25. března 2024

z 102
Články/