Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 10. dubna 2020.

VELIKONOCE VE FARNOSTI, V RODINÁCH!

Napsal Jiří Brtník
1. dubna 2020
Důležité informace o Velikonocích ve farnosti a rodině si přečtete po kliknutí zde:
Aktualizováno 9. dubna 2020
celý článek

(Nejen) finanční podpora

Napsal Jiří Brtník
28. března 2020
Uvádíme některé prosby o podporu činností (některých si všimla ekonomická rada a podpořili jsme je):

Aktualizováno 9. dubna 2020
celý článek

Nabídka pomoci

Napsal Jiří Brtník
12. března 2020
Více informací najdete zde:
Aktualizováno 8. dubna 2020
celý článek

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

Napsal Jiří Brtník
1. dubna 2020
Otec biskup nám zasílá pastýřský list k této době, mimo jiné s výzvou ke společné modlitbě na Květnou neděli v 11 hod. Otevřete ho zde.
Aktualizováno 3. dubna 2020

Společná modlitba!

Napsal Jiří Brtník
18. března 2020
Jak vyzval otec biskup (viz. níže), nezapomínejme se, pokud možno se každý den ve 20 hodin spojit k modlitbě růžence za ochranu před nemocí těla, duše i ducha! Proto byl také čas zvonění na kostele změněn na tuto hodinu.
Zde najdete inspirace pro modlitbu růžence s dětmi: O modlitbě růžence s dětmi/ pomůcky.
Pokud by to bylo pro vás ještě těžké, připojte se alespoň desátkem, novénou nebo jakoukoli (rodinnou) modlitbou.
Aktualizováno 1. dubna 2020

Otevřený kostel pro osobní modlitbu, a příp. i slavení svátosti smíření a nemocných

Napsal Jiří Brtník
12. března 2020
Předsíň farního kostela bývá otevřená po celý den.

Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření – otevřený:
v neděle od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30,
ve všední dny od 7:00 do 8:00 a (kromě čtvrtku) od 18:30 do 19:30,
v soboty 8:00 do 8:30,
Je možné také kostel otevřít na požádání. Zachovávejte všechny předpisy o získávání nezbytných potřeb a o vycházkách. Podmínky se mohou měnit podle aktuálních nařízení vlády.
Aktualizováno 1. dubna 2020

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
31. března 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 2. čtvrtletí roku 2020 naleznete v
připojené tabulce.

Katecheze našich biskupů o svátostech jako příprava na Velikonoce:

Napsal Jiří Brtník
31. března 2020
První našeho otce biskupa zde.

Nedělní bohoslužba doma

Napsal Jiří Brtník
14. března 2020
Bratři, sestry,
k bohoslužbě se můžete spojit v rádiu nebo v televizi – v tom případě doporučujeme se připravit, odložit všechny ostatní činnosti, připravit si malý domácí oltářík s křížem, svící a Biblí a být účastni se všemi postoji, gesty, písněmi a odpověďmi, jako kdybyste byli v kostele. –

Druhou možností je uspořádat si bohoslužbu sami. Pořad takové bohoslužby pro aktuální neděli najdete zde, inspirace pro rodiny s dětmi najdete zde (s vyhledáním textů pro aktuální neděli).
Aktualizováno 28. března 2020

Možnost

Napsala Marie Kocinová
17. března 2020
Ve všední dny od pondělí do pátku v 7.00 ráno máme možnost prostřednictvím televize Noe sledovat mši svatou, kterou slouží papež František v kapli Domu svaté Marty ve Vatikánu. Celá mše svatá včetně promluvy je simultánně tlunočena do češtiny.

z 76
Články/