Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 6. srpna 2020.

"Přechod" pro muže

Napsal Jiří Brtník
6. srpna 2020
Muže farnosti (od střední školy výše) zve o. Jiří na dvoudenní "puťák" po přírodě v našich krajích. O termínu a trase hlasujte do 10. srpna
zde,
nebo zde.

Svatí Šarbel Machlúf a Juda Tadeáš v mém životě

Napsal Vít Hőnig
22. července 2020
Milí přátelé,
z ohlášek jsem se dozvěděl, že tento pátek 24.7.2020 bude ve farním kostele sloužena mše sv. ke cti svatého Šarbela a svatého Judy Tadeáše. Nevím sice, kdo měl nápad tyto světce dát dohromady při jedné mši svaté, ale já Vám k tomu musím něco říct.
celý článek

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
4. července 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 3. čtvrtletí roku 2020 naleznete v připojené tabulce.

Přehled

Napsala Marie Kocinová
16. prosince 2012
fotogalerií seřazený chronologicky po letech:
Aktualizováno 25. června 2020
celý článek

Nové fotky

Napsala Marie Kocinová
25. června 2020
Nové fotogalerie jsou vám k dispozici, a to pár snímků z letošní podivné doby slavení Velikonoc a z doby těsně po uvolnění zákazu shromažďování kvůli epidemii koronaviru a ze slavnosti Božího Těla v klášterním kostele, kdy za příznivého počasí otec Alois neopomene uspořádat průvod kolem lípy u křížku nad nemocnicí a požehnat městu (a světu ;-))).

Slavnost Seslání Ducha svatého ve farnosti

Napsal Jiří Brtník
28. května 2020
Kromě nedělní slavnosti můžete prožít přípravu na ni při vigilii. Bude se slavit v klášterním kostele v 18 hodin a v prodloužené bohoslužbě (s žehnáním ohně a obnovou biřmovacích závazků) ve farním kostele ve 20:30. Také proto, že máme stále dodržovat rozestupy, je možné vigilii vzít už jako nedělní slavností bohoslužbu.

Jsme povzbuzováni: MODLEME SE RŮŽENEC!

Napsal Jiří Brtník
18. března 2020
K výzvě o. biskupa: „Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách […]. Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. (Proto zvoní zvony v tuto hodinu). Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin“
přibývá list papeže Františka pro nás k měsíci květnu, ve kterém také vybízí k modlitbě růžence:
Aktualizováno 29. dubna 2020
celý článek

Cesta světla

Napsal Jiří Brtník
12. dubna 2020

Pastýřský list otce biskupa

O. Vojtěch nám posílá další povzbuzení:
vybízí nás k vzájemnému odpuštění, abychom mohli nově pokračovat vztahy v době, která čeká před námi,
a předává nám pokoj Zmrtvýchvstalého Pána!
Máme se stát společenstvím, které si uvědomuje, že patří k sobě, které vnímá potřeby druhých, vytrvale poslouchá učení apoštolů, modlí se, společně chválí Boha a je všemu lidu milé.
Jako konkrétní modlitbu nám náš otec biskup nabízí krásnou pobožnost Cesty světla: má „zastavení“ podobně jako křížová cesta, ale rozjímá o událostech setkání se Zmrtvýchvstalým od velikonočního rána.
Text obojího najdete tady, pro vás, kteří si jej nemůžete vytisknout, budou připraveny výtisky v kostele k rozebrání.


Velkopáteční kázání

Napsala Marie Kocinová
11. dubna 2020
Jeden důsledek však díky současné situaci postihujeme obzvláště dobře. Kristův kříž proměnil smysl bolesti a lidského utrpení; každého utrpení, fyzického i morálního. Utrpení již není trestem či prokletím. Když jej Boží syn vzal na sebe, bylo od kořene vykoupeno. Co je nejjistějším důkazem toho, že nápoj, který je ti podáván, není otrávený? Když podávající pije před tebou ze stejné číše. Tak to učinil Bůh! Na kříži před zraky světa vypil kalich bolesti až do dna. Ukázal tak, že není jedovatý, ale že na jeho dně leží perla.

Nejen nad Kristovým utrpením, ale také nad současnou situací ve světě se ve včerejším kázání ve svatopetrské bazilice zamýšlel vatikánský kazatel Raniero Cantalamessa.
Celý text najdete na stránkách Radia Vaticana.

(Nejen) finanční podpora

Napsal Jiří Brtník
28. března 2020
Uvádíme některé prosby o podporu činností (některých si všimla ekonomická rada a podpořili jsme je):

Aktualizováno 9. dubna 2020
celý článek

z 76
Články/