Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 25. října 2020.

Posvěcení kostela

Napsal Jiří Brtník
24. října 2020
Milé sestry a bratři v našem Pánu,
tento víkend slavíme výročí posvěcení našeho kostela.
Víme ale, že oné budově se začalo říkat chrám (řecky ecclesia) ne kvůli jí samé, ale kvůli církvi (ecclesia), která se v ní shromažďovala a která existuje nezávisle na kostelích, protože z nás "Boží lid" činí Ježíš Kristus.
Proto: jsme a budeme církví, pokud budeme spojeni s Ním, pokud budeme spojeni s biskupem (biskupy) –nástupcem Ježíšem ustanovených apoštolů – a pokud budeme spojeni se sebou navzájem (nejen ve farním, ale v celosvětovém měřítku).
Mnoho z nás se do kostela nedostane. Pomodleme se zítra za sebe a za všechny potřeba světa s vědomím, že se modlíme společně!

Za vaše kněze o. Jiří

Milovat Boha a bližního

Napsala Marie Kocinová
23. října 2020

30. neděle v mezidobí (25. 10. 2020)Kartička 8: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. (Mt 22,34-40)
Myšlenka: MILOVAT BOHA A BLIŽNÍHO
Milé princezny a stateční rytířové, minule jsme si říkali, že máme žít v Boží blízkosti. Dnes si řekneme, jak se to dělá. Už pomalu přicházíme na to, co je v Božím království nejdůležitější. Co myslíte, že to je? Nejdůležitější je láska. Určitě znáte z pohádek, že pravá láska zažene každé zlo a všechno vyřeší. Láska je opravdu tím nejdůležitějším, co člověk má. (Uveďte nějakou konkrétní pohádku.)
Aktualizováno 24. října 2020
celý článek

Štafeta růžence

Napsal Jiří Brtník
23. října 2020
ŠTAFETOVÝ FARNÍ RŮŽENEC


V pátek se nemůžeme ještě na mši svaté sejít, tak vás chceme pozvat ke ŠTAFETĚ:
Aktualizováno 24. října 2020
celý článek

Patříme Bohu

Napsala Marie Kocinová
18. října 2020

29. neděle v mezidobí (18. 10. 2020)Kartička 7: Dávej každému, co mu patří. (Mt 22,15-21)
Myšlenka: PATŘÍME BOHU
Milé princezny a stateční rytířové, minule jsme mluvili o tom, že na obrázku, který si skládáme z kartiček, vidíme kříž. A říkali jsme si, že při pohledu na kříž si máme vzpomenout na velkou lásku Ježíše k nám. Na čem ten kříž je? Je v palci od naší ruky. To nám má říci, že každý z nás patříme k Ježíši. Pod tím obrázkem máme odkaz na list Římanům, ve kterém svatý Pavel píše, že my všichni, patříme k Ježíši a společně tvoříme jedno tělo. Ježíš je hlavou toho těla a každý z nás je částí tohoto těla.
Aktualizováno 23. října 2020
celý článek

Uchem jehly

Napsala Marie Kocinová
22. října 2020
V neděli na ČT2 si Zbygniew Czendlik do pořadu Uchem jehly pozval pomocného brněnského biskupa P. Ing. Pavla Konzbula, Ph.D..
Mluvili o jeho původní profesi vědce-elektrotechnika, jeho cestě ke kněžství, období, kdy působil jako spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně, ale také o reakci na zprávu o tom, že byl jmenován biskupem, co tomu následovalo a jak vidí svůj úkol v dnešní církvi.
Protože si ještě mnozí pamatujeme jeho jáhenské působení u nás v Letovicích v roce 2002 a následné kaplanování v sousedních Boskovicích, připojuji odkaz do archivu ČT, kde si můžete pořad znovu poslechnout.

Nové omezení

Napsal Jiří Brtník
13. října 2020
Milí věřící,
vzhledem k novým nařízením vlády
budou všechny mše svaté (mimo pohřby) jen pro toho, kdo má zadaný úmysl tak, aby se svojí rodinou a přáteli naplnil počet 6 osob.
Ostatní zůstává tak, jak je v ohláškách.

Stálá rada České biskupské konference zve všechny opět ke společné modlitbě růžence (můžeme se spojit ve 20 hodin) za ukončení epidemie a za ohrožené.

Podrobnosti najdete zde

o. Jiří
Aktualizováno 17. října 2020

Svědectví

Napsala Marie Kocinová
11. října 2020

28. neděle v mezidobí (11. 10. 2020)Kartička 6: Nebeské království je tu pro všechny. (Mt 22,1-14)
Myšlenka: SVĚDECTVÍ
Milé princezny a stateční rytířové, dnes mluví Ježíš o tom, že každý je pozvaný žít v Božím království. Ale ne každému se tam chce. Jsou lidé, kteří prostě nechtějí žít s Ježíšem a netouží po životě v Božím království. Možná je to proto, že prostě nevědí o tom, že toto království je to nejšťastnější království na světě.
celý článek

Dopis biskupa

Napsala Marie Kocinová
10. října 2020
Milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření, vydávám toto rozhodnutí:

Protože s platností od 12. října 2020 je na bohoslužbě povolena účast  maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (č. j. Ep/814/20).
celý článek

S radostí a láskou

Napsala Marie Kocinová
2. října 2020

27. neděle v mezidobí (4. 10. 2020)Kartička 5: Nesu ovoce Božího království? Lásku, radost, pokoj, spravedlnost. (Mt 21,33-43))
Myšlenka: S RADOSTÍ A LÁSKOU
Milé princezny a stateční rytířové, dnes jsme v evangeliu slyšeli o vinici. Teď si představte, že máte velkou vinici, přijde jaro a na keřích vinné révy není ani jeden hrozen. Co byste si pomysleli? Byl by to smutný pohled.
celý článek

Rozpis lektorů farního kostela 2020

Napsal Vít Hőnig
30. září 2020
Rozpis lektorů farního kostela na 4. čtvrtletí roku 2020 naleznete v připojené tabulce.

z 78
Články/