Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 16. ledna 2021.

Fratelli tutti

Napsal Jiří Brtník
15. ledna 2021
Je možné, že již víte o naposledy vydané encyklice papeže Františka "Fratelli tutti": Bratři všichni.
Vřele doporučujeme si ji číst, může vám k tomu pomoci i vedení Zdeňka Zdrštky v pořadu Dotýkání světla na Proglase.

Koupit si ji můžete jako knihu, či e-knihu v Karmelitánském nakladatelství.Ekumenická setkání

Napsala Marie Kocinová
9. ledna 2021
Srdečně zveme na tři on-line diskuzní a modlitební večery v rámci aliančního týdne modliteb a týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se uskuteční 12., 19. a 26. ledna vždy od 18 hodin na YouTube kanálu Církve bratrské v Letovicích.
Plakátek ke stažení.

Zjevení Páně

Napsala Marie Kocinová
5. ledna 2021
Zítra 6. 1. 2021 na slavnost Zjevení Páně bude od 10.00 televize Noe přenášet slavnostní bohoslužbu z Vatikánu, kterou bude sloužit sám svatý otec, papež František.

Úklid farního kostela 2021

Napsal Vít Hőnig
3. ledna 2021
Rozpis úklidu farního kostela v roce 2021 naleznete v připojené tabulce:
Úklid kostela 2021.Poselství

Napsal Jiří Brtník
3. ledna 2021
Milí farníci, farnice a farníčata, dovoluji si zveřejnit pro vás krátké video z bohoslužby této neděle s evangeliem ze slavnosti Zjevení Páně, s (farním) ohlášením slavení proměnných svátků (čas 2:40) a s homilií – "po"vánočním poselstvím (čas 4:10). o. Jiří

"Ohlášky"

Napsal Jiří Brtník
15. prosince 2020
Pořad bohoslužeb na současný týden najdete zde.
Aktualizováno 31. prosince 2020

Tříkrálová sbírka

Napsala Marie Kocinová
30. prosince 2020
Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 21. rokem přinášíme Boží požehnání při Tříkrálové sbírce.
Tři králové obvykle navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, prosí o dar pro potřebné a šíří radostnou zvěst o narození Krista.
V letošním roce bohužel v Letovicích koledníci z důvodu epidemiologické situace chodit nebudou.

Podpořit Tříkrálovou sbírku a charitní práci však můžete i online:

  1. Bankovním převodem na tříkrálový účet 66008822/0800, VS 77706000 (variabilní symbol je důležitý, protože určuje, že vložené peníze přijdou Oblastní charitě Blansko)
  2. Platbou pomocí QR kódu (obrázek)
plakátek
celý článek

Adorační den

Napsal Jiří Brtník
25. prosince 2020
V diecézi (a vlastně na celé Moravě i v Čechách) probíhá stálá adorace. Každá farnost má jeden den, kdy se modlí za všechny ostatní farnosti své diecéze a za moravské bohoslovce. Naše farnost přebírá "stráž" 2. ledna – letos v sobotu – u nás v rozmezí od 7 do 17 hodin ve farním kostele. Pojďte se připojit! Zapisujte se zde, nebo ve farním kostele (od 14:30 je čas vyhrazený zejm. vám – rodinám s dětmi – a od 16h mladým).
Aktualizováno 28. prosince 2020

Betlémské...

Napsal Jiří Brtník
26. prosince 2020
I na svatého Štěpána je možné přijít k Betlému. V 16 a v 17 hodin tam bude rozjímání na vánoční téma, které pro nás připravili mladí. Je zapotřebí se ale zapsat zde nebo nás kontaktovat.

Obnova slibů

Napsal Jiří Brtník
25. prosince 2020
Milí manželé, zde najdete text k obnově manželského slibu doma v rodině.

z 81
Články/