Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 16. listopadu 2019.

Pravda

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
"Pravda, jak známo, osvobozuje a odvaha k pravdě je jedním ze základních zdrojů mravní obrody společnosti. Poznání dějinné pravdy, byť jakkoli tvrdé, má pro nás tedy, jak patrno, dvojnásobně očistný význam. Odkrytí našich selhání nás varuje před sebevražedností postojů založených na pouhé přizpůsobivosti, sobectví či dokonce pozdní zlobě, ale zároveň poukazem na všechny velké činy minulosti je nám zdrojem naděje, hrdosti a inspirace."

Slovy Václava Havla uvedl a uzavřel Václav Moravec včerejší Fokus na téma Boj za pravdu. Jeho hosty v Betlémské kapli byli prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, vědkyně Blanka Říhová a biolog a teolog Marek Orko Vácha. Řeč byla o tom, co je to pravda, lze-li ji vlastnit, jaký je rozdíl mezi pravdou v právu, politice, vědě a teologii, o "fake news" i alternativních pravdách, o tom, kdy je lež ospravedlnitelná a je-li to i tzv. "milosrdná" lež o zdravotním stavu, a co to znamená "žít v pravdě".
celý článek

Z celého srdce

Napsala Marie Kocinová
13. listopadu 2019
I život má pravidlo kontrapunktu... srdce neznamená sentiment, ale celistvost člověka... úloha Slovanů v historii - zatím je nikdo nezná, co dají světu, možná jejich hodina teprve přijde... jeho matka jako největší mystička, protože se modlila i při krmení slepic (známe to z interpretace otce Aloise: "Zdrávas Maria, milosti plná... uhni potvoro, vždyť víš, že jsem šmatlavá, Pán s tebou")...

Kdo jste se nestihli podívat v neděli odpoledne na dokument o boskovickém rodákovi kardinálu Tomáši Špidlíkovi, můžete si jej pustit z iVysílání na webu České televize.

Listopad

Napsala Marie Kocinová
30. října 2019
V rámci oslav nadcházejících listopadových výročí se v Brně uskuteční tyto akce:
  • v pondělí 4. 11. 2019 v 16.00 hodin v aule Biskupského gymnázia Brno panelová diskuse s názvem Rok 1989 – významný mezník novodobých dějin
  • v pátek 8. 11. 2019 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla mše svatá k výročí 35 let od návštěvy Matky Terezy, poté vzpomínkový večer s pamětníky
  • v pátek 15. 11. 2019 v brněnské katedrále proběhne po mši svaté v 17.30 hodin „Večer díků za svobodu“
  • v neděli 17. 11. 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla v 10.30 hodin pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle, v 18.00 hodin zazní koncert Filharmonie Brno
  • v úterý 19. 11. 2019 „Hold sv. Anežce České“ od 17.30 hodin v sále Petrov 2

Více na webu biskupství
Připojujeme také text s notami a nahrávkou písně ke svaté Anežce.

Misijní říjen

Napsala Marie Kocinová
16. září 2019
Svatý otec tento rok vyhlásil nejen tradiční sbírku na misie, ale mimořádně i celý měsíc říjen jako misijní. Zdůrazňuje, že poslání hlásat evangelium je z podstaty křtu úlohou každého křesťana.

Naše farnost by letos připojila k podpoře Papežského misijního díla nejen sbírkou na misie v kostele, ale i prostřednictvím Misijního koláče.Výtěžek byl mimořádný. Pán odplať vám všem, kteří jste jakkoli přispěli!

Více o všech akcích a aspektech na webu missio.cz a v listu otce biskupa Vojtěcha.

Tento rok vyvrcholí v naší farnosti MODLITEBNÍM VEČEREM za naše misijní poslání ve středu 30. října společným růžencem, mší svatou a adorací, prokládanou společným rozjímáním a modlitbou.
Aktualizováno 28. října 2019

Přehled

Napsala Marie Kocinová
16. prosince 2012
fotogalerií seřazený chronologicky po letech:
Aktualizováno 9. října 2019
celý článek

Pouť v klášteře

Napsala Marie Kocinová
9. října 2019
Slavnost svatého Václava letos připadla na sobotu a klášterní kostel se večer zaplnil do posledního místečka. Bratři Martin a Lukáš přijeli spolu se dvěma novými adepty řádu. Chyběl nám Janko, který byl odvelen do rakouského Grazu. Otec Alois mluvil o svatém Václavu jako o někom, kdo byl nepohodlný svým současníkům svými postoji a činy, ale protože již uplynulo mnoho času a jeho postavu známe jen z legend, tak nám nyní nedělá takový problém uznat jeho svatost. Bratr Martin po mši svaté poděkoval za společnou bohoslužbu a pozval všechny přítomné na pohoštění do refektáře, kde jsme si mohli vzájemně sdělit novinky.
Pár záběrů najdete v nové fotogalerii.

Farní odpoledne

Napsala Marie Kocinová
2. října 2019
se po všech stránkách vydařilo. Počasí bylo nádherné, všichni se na sebe usmívali a "dobrou vůli spolu měli". Káva, kterou připravila kontaktní dvojice fondu PULS, byla výtečná a ostatní dobroty, co snesly kuchařky z farnosti, nám také chutnaly - vřelý dík všem!
Odpoledne začalo společnou adorací v kostele a po svátostném požehnání pokračovalo na farním dvoře.
Fotografie najdete ve fotogalerii.
celý článek

Den migrantů

Napsala Marie Kocinová
29. září 2019

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 29. září 2019

Ve hře tedy nejsou jen migranti, nejde jen o ně, ale o nás o všechny, o přítomnost a budoucnost lidské rodiny. Migranti, zvláště ti zranitelní, nám pomohou číst „znamení času“. Skrze ně nás Pán volá k obrácení, abychom se osvobodili od exkluzivity, lhostejnosti a kultury odmítání. Skrze ně nás Pán zve, abychom se znovu chopili našeho křesťanského života k celistvosti a abychom každý podle svého vlastního povolání přispěli k utváření světa, který bude stále více odpovídat Božímu záměru.
Celé znění najdete v překladu České biskupské konference.

Rozpis lektorů 2019

Napsala Marie Kocinová
12. září 2019
pro bohoslužby ve farním kostele najdete v přiloženém souboru, anebo v následující tabulce, když kliknete myší na odkaz "celý článek".
celý článek

Výuka náboženství

Napsal Jiří Brtník
29. srpna 2019
Milí vyučující, rodiče, děti,
přikládáme snad již definitivní rozvrh náboženství pro letovické děti v ZŠ Letovice: ROZVRH
Změny se týkaly zejména časů začátků hodin.
Ještě doplníme vyučující jednotlivých hodin.
Pokud se vám nedostala do rukou přihláška, najdete ji v kostele nebo si ji stáhněte zde: Přihláška
Aktualizováno 7. září 2019

z 74
Články/