„Zlatý, ale stále kříž.“
Požehnané velikonoční svátky L. P. 2016!
Frohe und gesegnete Ostern AD 2016!

P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice 2016
BOHOSLUŽBY V LETONICÍCH o velikonočních svátcích L. P. 2016

Zelený čtvrtek 24. 3.
18.30 sv. smíření, sv. růženec
19.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně, adorace, sv. smíření

Velký pátek 25. 3.
15.00 Velkopáteční křížová cesta, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 Velkopáteční obřady, sv. smíření

Bílá sobota 26. 3.
10.00-11.00 adorace u Božího hrobu, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu

Boží hod velikonoční, neděle Velikonoční 27. 3.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 slavná mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů
15.00 adorace, sv. požehnání

Velikonoční pondělí 28. 3.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 mše sv.


Společné udílení sv. pomazání nemocných bude ve čtvrtek velikonočního týdne 31. 3. 2016 při mši svaté v 18.00.

BOHOSLUŽBY v kostele sv. Mikuláše v Letonicích - VÁNOCE L. P. 2015

Štědrý den, 24. 12., „půlnoční“ mše sv., 22.00

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, 25. 12., 9.30

Svátek sv. Štěpána, 26. 12., 9.30

Svátek sv. Rodiny, neděle 27. 12., 9.30

Sv. Silvestra I., závěr občanského roku, čtvrtek 31. 12. 2015, 16.00 mše sv., adorace, Te Deum

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, 1. 1. 2016, 9.30

2. neděle po Narození Páně, 3. 1., 9.30

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, středa 6. 1., 18.00

Svátek Křtu Páně, neděle 10. 1. 2015, 9.30

(více informací na telefonu 737 414 780)


Římskokatolický farní úřad v Letonicích k zahájení turistické i cestovní sezóny 2015 Vás opět srdečně zve na nedělní bohoslužbu požehnání a modlitby.

Neděle 12. dubna 2015, 10.30 hodin, Letonice u Vyškova, parkoviště u hřbitova.

Program:

9.00 modlitba sv. růžence
9.30 farní mše svatá v kostele
10.30 modlitba za řidiče a policisty,
požehnání dopravních prostředků –
automobilů, motocyklů a kol,
modlitba za oběti silničních neštěstí
a závěrečné požehnání přítomným.

Všichni jsou srdečně zváni.
Informace: 737414780

„Požehnání Hospodina je spojeno s pravdou, ne se lží.“
Přeji Vám požehnané prožívání a slavení velikonočních svátků L. P. 2015 a celé doby velikonoční, a to v pravdě a lásce k Bohu, sobě sama i k Církvi.

Frohe und gesegnete Ostern AD 2015!

P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice 2015
BOHOSLUŽBY V LETONICÍCH o velikonočních svátcích L. P. 2015

Zelený čtvrtek 2. 4.
18.30 sv. smíření, sv. růženec
19.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně, adorace, sv. smíření

Velký pátek 3. 4.
15.00 Velkopáteční křížová cesta, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 Velkopáteční obřady, sv. smíření

Bílá sobota 4. 4.
10.00-11.00 adorace u Božího hrobu, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu

Boží hod velikonoční, neděle Velikonoční 5. 4.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 slavná mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů
15.00 adorace, sv. požehnání

Velikonoční pondělí 6. 4.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 mše sv.BOHOSLUŽBY v kostele sv. Mikuláše v Letonicích - VÁNOCE L. P. 2014

Štědrý den, 24. 12., „půlnoční“ mše sv., 22.00

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, 25. 12., 9.30

Svátek sv. Štěpána, 26. 12., 9.30

Svátek sv. Rodiny, neděle 28. 12., 9.30

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, středa 31. 12. 2014, 16.00 mše sv., adorace, Te Deum

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, 1. 1. 2015, 9.30

2. neděle po Narození Páně, 4. 1., 9.30

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, úterý 6. 1., 18.00

Čtvrtek po slavnosti Zjevení Páně, 8. 1., 17.00

Svátek Křtu Páně, neděle 11. 1. 2015, 9.30

(více informací na telefonu 737 414 780)


BOHOSLUŽBY V LETONICÍCH o velikonočních svátcích L. P. 2014

Zelený čtvrtek 17. 4.
18.30 sv. smíření, sv. růženec
19.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně, adorace, sv. smíření

Velký pátek 18. 4.
15.00 Velkopáteční křížová cesta, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 Velkopáteční obřady, sv. smíření

Bílá sobota 19. 4.
10.00-11.00 adorace u Božího hrobu, sv. smíření
18.30 sv. smíření
19.00 vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu

Boží hod velikonoční, neděle Velikonoční 20. 4.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 slavná mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů
15.00 adorace, sv. požehnání

Velikonoční pondělí 21. 4.
9.00 sv. růženec, sv. smíření
9.30 mše sv.BOHOSLUŽBY v kostele sv. Mikuláše v Letonicích – VÁNOCE L. P. 2013

Štědrý den, úterý 24. 12., „půlnoční“ mše sv., 22.00

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, středa 25. 12., 9.30

Svátek sv. Štěpána, čtvrtek 26. 12., 9.30

Svátek sv. Jana Evangelisty, pátek 27. 12., 17.00

Svátek sv. Rodiny, neděle 29. 12., 9.30

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, úterý 31. 12. 2013, 16.00 mše sv., adorace, Te Deum

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, středa 1. 1. 2014, 9.30

Památka sv. Řehoře N. a Basila V., čtvrtek 2. 1., 16.30 adorace, 17.00 mše sv.

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, pondělí 6. 1., 18.00

Čtvrtek po slavnosti Zjevení Páně, 9. 1., 17.00

Svátek Křtu Páně, neděle 12. 1. 2014, 9.30

více informací na telefonu 737 414 780Farnost a Obec Dražovice se v Jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu rozhodly opravit jejich sochy v presbytáři farního kostela Narození sv. Jana Křtitele. Sochy jsou od pražského řezbáře Josefa Krejčíka z roku 1889 a nyní byly restaurovány panem Pavlem Kučerou z Brna. Bohoslužba se slavností prvního sv. přijímání dětí a posvěcením soch sv. Cyrila a Metoděje je připravena na neděli 2. června 2013 od 8.00 hodin.
BOHOSLUŽBY o velikonočních svátcích L. P. 2013

Zelený čtvrtek 28. 3.
mše sv. na památku Poslední večeře Páně –
17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Velký pátek 29. 3.
Velkopáteční křížová cesta – 15.00 RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE
Velkopáteční obřady – 17.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 30. 3.
adorace u Božího hrobu 9.00-10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00-11.00 LETONICE, 14.00-16.00 DRAŽOVICE,
vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu – 19.00 LETONICE

Boží hod velikonoční, neděle 31. 3.
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 1. 4.
mše sv. – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE.

více informací na telefonu 737 414 780Děkovaná bohoslužba za ukončené období pontifikátu papeže Benedikta XVI.

Ve čtvrtek 28. února 2013 v 17 hodin ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích u Vyškova bude slavena děkovaná bohoslužba za ukončené období pontifikátu papeže Benedikta XVI., závěrem zazní Te Deum na poděkování za jeho službu a práci v čele Církve. Bohoslužba se koná v den uprázdnění papežského úřadu dle vzoru rakouské a německé církve. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pedagog CMTF UP v Olomouci Dr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., farář v Podolí u Brna. Svatý otec Benedikt XVI. při své apoštolské návštěvě České republiky v září roku 2009 požehnal tři nové zvony, bylo to právě v Brně, v neděli 27. 9. 2009 při bohoslužbě v Tuřanech. Zvony zde i zůstaly. Dva menší jsou ve věži kláštera sester alžbětinek a velký zvon, darovaný městem Brnem, je ve věži jezuitského kostela. Právě ten – zvon Martina Středy - zvoní 3x denně nad Brnem a díky Českému rozhlasu Brno bývá i živě slyšet ve zpravodajském vysílání. Při instalaci tohoto papežského zvonu zazněla 11. 11. 2009 památná slova „Každý úder tohoto zvonu nechť nám všem připomíná naše společenství s papežem, otcem veškerého křesťanstva, nechť je i hlasem Benedikta XVI., který jako první papež v dějinách navštívil toto město a požehnal tento zvon. Až jednou i jeho ústa tiše oněmí, bude k Brnu dál mluvit hlasem našeho zvonu.“

P. BejčekBOHOSLUŽBY – VÁNOCE L. P. 2012

Štědrý den, pondělí 24. 12., „půlnoční“ mše sv.
20.00 DRAŽOVICE, 22.00 LETONICE, 24.00 KŘIŽANOVICE

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, úterý 25. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek sv. Štěpána, středa 26. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE

Svátek sv. Jana Evangelisty, čtvrtek 27. 12.,
17.00 LETONICE

Svátek sv. Mláďátek, pátek 28. 12.,
17.00 DRAŽOVICE

Svátek sv. Rodiny, neděle 30. 12.,
(sobota 29. 12., 18.00 RAŠOVICE)
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, pondělí 31. 12. 2011,
16.00 LETONICE (mše sv., adorace, Te Deum)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, úterý 1. 1. 2012,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, neděle 6. 1.,
(sobota 5. 1., 18.00 RAŠOVICE)
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek Křtu Páně, neděle 13. 1.,
(sobota 12. 1., 18.00 RAŠOVICE)
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE.

více informací na telefonu 737 414 780PF 2013

MILÍ PŘÁTELÉ, K NADCHÁZEJÍCÍM VÁNOČNÍM SVÁTKŮM VÁM PŘEJI JEJICH POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ PROŽITÍ.
DO CELÉHO NOVÉHO ROKU 2013 VÁM PŘEJI A VYPROŠUJI VŠECHNO NEJLEPŠÍ, HOJNOST ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!
P. JAN MARTIN BEJČEK, OSB, LETONICE, 20. 12. 2012.Římskokatolický farní úřad v Dražovicích při příležitosti svátku svatých Andělů strážných vás opět po roce srdečně zve na

požehnání dopravních prostředků


Neděle 7. října 2012, 14.00, Dražovice, okr. Vyškov, parkoviště nad obcí u fotbalového hřiště.

Program:

modlitba za řidiče a policisty,
žehnání dopravních prostředků –
automobilů, motocyklů a kol,
modlitba za oběti silničních neštěstí
a závěrečné požehnání.

Všichni jsou srdečně zváni.

Informace: 737414780

V neděli 17. června 2012 ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích bude slavná hodová mše svatá v 10 hodin obětována u příležitosti 70. výročí Heydrichiády a vyhlazení obce Lidice za všechny rodáky Lidic a oběti Heydrichiády v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava, jejichž životy byly zmařeny v období následných represí, zatýkání a poprav.KOUZLO LÁSKY V HUDBĚ
Pěvecký koncert - přání ke dni matek

15. 5. 2012 v 18.00 hodin
Eurotělocvična Dražovice

noty Účinkují:
Helena Tamelová - soprán
Roman Hoza - baryton
klavírní spolupráce: doc. Šárka Králová, doc. Jan Král
průvodní slovo: doc. Zdeněk Šmukař

Na programu zazní díla skladatelů: A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, G. Donizetti, G. Verdi, F. Lehár a další
Vstupné dobrovolné
Srdečně zve Obecní úřad a Farní úřad Dražovice„Čím více zla, utrpení, neštěstí a hořkosti
zažívá svět i církev dneška,
tím více je třeba dobra,
pomoci, vstřícnosti a lásky,
aneb na zrnko bolesti a zrady Jidášů,
jednu lžíci medu včel.“

Frohe und gesegnete Ostern AD 2012!

med

S pozdravem a požehnáním +
P. Joh. Nepomuk Martin Bejček, OSB.

Letonice, Svatý týden 2012.BOHOSLUŽBY o velikonočních svátcích L. P. 2012

Zelený čtvrtek 5. 4.
mše sv. na památku Poslední večeře Páně – 17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Velký pátek 6. 4.
Velkopáteční křížová cesta – 15.00 DRAŽOVICE, RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE, LETONICE, Velkopáteční obřady – 17.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 7. 4.
adorace u Božího hrobu 9.00-10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00-11.00 LETONICE, 14.00-16.00 DRAŽOVICE, vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu – 20.00 DRAŽOVICE

Boží hod velikonoční, neděle 8. 4.
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 9. 4.
mše sv. – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE.

více informací na telefonu 737 414 780

V Letonicích u Vyškova na Moravě na Štědrý večer 24. 12. 2011 bude „půlnoční“ mše svatá ve farním kostele sv. Mikuláše ve 22 hodin obětovaná za zemřelého pana prezidenta ČR Václava Havla. R. I. P.


BOHOSLUŽBY – VÁNOCE L. P. 2011

Štědrý den, pátek 24. 12., „půlnoční“ mše sv.
20.00 DRAŽOVICE, 22.00 LETONICE, 24.00 KŘIŽANOVICE

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, neděle 25. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek sv. Štěpána, pondělí 26. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE

Svátek sv. Mláďátek, středa 28. 12.,
9.00 KŘIŽANOVICE

Čtvrtek v oktávu Narození Páně, 29. 12.,
9.00 LETONICE

Svátek sv. Rodiny, pátek 30. 12.,
17.00 DRAŽOVICE

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, sobota 31. 12. 2011,
16.00 DRAŽOVICE (mše sv., adorace, Te Deum)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, neděle 1. 1. 2012,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, pátek 6. 1.,
17.00 DRAŽOVICE

Svátek Křtu Páně, neděle 8. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE.

více informací na telefonu 737 414 780150. výročí obnovení farnosti v Letonicích

Zde si můžete stáhnout Pamětní list, Letonice 2011.hrob QUID QUAERITIS VIVENTEM CUM MORTUIS?
Proč hledáte živého mezi mrtvými?
(Lk 24,5)


Milí přátelé a farníci, přeji vám, vašim rodinám i blízkým požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků L. P. 2011.

Ať se zbytečně nezdržujeme falešným a nesprávným hledáním živého Ježíše Krista v jeho prázdném hrobě. Hledejme tam, kde je možné jej nalézt a setkat se s ním.

Frohe und gesegnete Ostern AD 2011!

S pozdravem a požehnáním +
P. Joh. Nepomuk Martin Bejček, OSB. Letonice, Svatý týden L. P. 2011.BOHOSLUŽBY – VÁNOCE L. P. 2010

Štědrý den, pátek 24. 12., „půlnoční“ mše sv.
20.00 DRAŽOVICE, 22.00 LETONICE, 24.00 KŘIŽANOVICE

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, sobota 25. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek sv. Rodiny, neděle 26. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE, 11.00 RAŠOVICE

Svátek sv. Mláďátek, úterý 28. 12.,
17.00 RAŠOVICE

Středa v oktávu Narození Páně, 29. 12.,
9.00 KŘIŽANOVICE

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, pátek 31. 12. 2010,
16.00 LETONICE (mše sv., adorace, Te Deum)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, sobota 1. 1. 2011,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

2. neděle po Narození Páně, 2. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, čtvrtek 6. 1.,
17.00 LETONICE

Svátek Křtu Páně, neděle 9. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE.

více informací na telefonu 737 414 780Martin Bejček Požehnané a milostiplné prožití vánočních svátků a celý dobrý Boží rok 2011

Vám přeje a vyprošuje z letonické fary

P. Jan Martin Bejček, OSB

15. 12. 2010

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
Merry Christmas and Happy New Year!


betlém


Římskokatolický farní úřad v Letonicích, okr. Vyškov, vás srdečně zve na

Vánoční Bohoslužby 24. 12. 2010-9. 1. 2011

24. 12. 2010 ŠTĚDRÝ DEN:

21.30 vánoční vyzvánění
21.35-21.50 vytrubování koled z věže
21.50 -22.00 vánoční vyzvánění
22.00 slavná mše svatá, pak gratulace a přípitek před kostelem.


Betlém v kostele je přístupný před a po pravidelných bohoslužbách do 2. 2. 2011. Do stejného data je možné prohlédnout si i betlém v kapli Panny Marie pod kostelem, který bude osvětlen s nasvícením kostela.Římskokatolický farní úřad a Obecní úřad Dražovice Vás u příležitosti Dne matek srdečně zvou na

Pěvecký recitál, aneb setkání s operou, operetou a muzikálem

Středa 5. května 2010, 19 hodin, malý sál Eurotělocvičny, Dražovice, okr. Vyškov.

Účinkují:
soprán: Táňa Janošová,
bas: Jan Kučera
klavírní spolupráce: MgA. Jan Král, docent HF JAMU v Brně.

Na programu zazní díla autorů:
G. Bizet, S. Rachmaninov, A. Dvořák, F. Lehár, O. Nedbal, L. Bernstein a další.

Vstup volný.+

Římskokatolická farnost Letonice u Vyškova oznamuje,
že v pondělí 12. dubna 2010 po smutečním vyzvánění od 17.45
bude v 18.00 ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích
obětována zádušní mše svatá
za zahynulého polského prezidenta a jeho delegaci
při letecké katastrofě 10. dubna 2010 u ruského Smolenska
a též za všechny oběti polského národa popravené v Katyni v roce 1940.

R. I. P.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním a farním úřadem Dražovice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU


- Veškerého letního bavlněného a zimního oblečení (sportovní bundy, kabáty),
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
- peří, péřových přikrývek a polštářů,
- laris, vlněných dek,
- plyšových hraček a školních potřeb, knih,
- spacích pytlů,
- kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé
lyžařské boty; poškozené a obnošené boty;
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).


Sbírka se uskuteční

Středa 21.4.2010 10,00 – 11,00 hod. 18,00-19,00 hod.
Čtvrtek 22.4.2010 10,00 – 11,00 hod. 18,00-19,00 hod.
Sobota 24.4.2010 10,00 – 11,00 hod.

místo: Fara Dražovice


Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org


Milí přátelé a farníci,

dovoluji si vám, vašim dětem a rodinám i blízkým popřát požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků L. P. 2010.

Kéž opravdové prožití velikonoc nám stále dává i sílu ke zvládání našich často i těžkých životních úkolů, ať Zmrtvýchvstalý Kristus je pro nás stálým vzorem v bolestech i radostech a nadějí na náš věčný život.

S pozdravem a požehnáním +
P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice, Svatý týden L. P. 2010.
BOHOSLUŽBY o velikonočních svátcích L. P. 2010

Zelený čtvrtek 1. 4.,
mše sv. na památku Poslední večeře Páně –
17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 LETONICE,
19.00 DRAŽOVICE

Velký pátek 2. 4.,
Velkopáteční křížová cesta – 15.00 DRAŽOVICE, RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE, LETONICE,
Velkopáteční obřady – 17.00 LETONICE,
19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 3. 4.,
adorace u Božího hrobu 9.00-10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00-11.00 LETONICE, 14.00-16.00 DRAŽOVICE,
vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody
a paškálu – 19.00 DRAŽOVICE

Boží hod velikonoční, neděle 4. 4.,
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů – 8.00 DRAŽOVICE,
9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 5. 4.,
mše sv. – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE,
11.00 RAŠOVICE.

+

Požehnané a milostiplné prožití
vánočních svátků a celý dobrý Boží rok 2010!

Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr!

Merry Christmas and Happy New Year!

P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice u Vyškova 23. 12. 2009.
BOHOSLUŽBY – VÁNOCE L. P. 2009

Štědrý den, čtvrtek 24. 12.,
„půlnoční“ mše sv. 20.00 DRAŽOVICE, 23.00 LETONICE

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, pátek 25. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek sv. Štěpána, sobota 26. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE

Svátek sv. Rodiny, neděle 27. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Úterý v oktávu Narození Páně, 29. 12.,
17.00 RAŠOVICE

Středa v oktávu Narození Páně, 30. 12.,
17.00 KŘIŽANOVICE

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, čtvrtek 31. 12.,
16.00 DRAŽOVICE (mše sv., adorace, Te Deum)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, pátek 1. 1. 2010,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Sobota (liturgie 2. neděle po Narození Páně) 2. 1.,
18.00 RAŠOVICE

2. neděle po Narození Páně, 3. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, středa 6. 1.,
17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 DRAŽOVICE

Svátek Křtu Páně, neděle 10. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE.Římskokatolický farní úřad v Letonicích, okr. Vyškov, vás srdečně zve na

Vánoční Bohoslužby 24. 12. 2009 - 10. 1. 2010

24. 12. 2009 ŠTĚDRÝ DEN:

22.30 vánoční vyzvánění
22.35-22.50 vytrubování koled z věže
22.50 -23.00 vánoční vyzvánění
23.00 slavná mše svatá, pak gratulace a přípitek před kostelem.


Betlém v kostele je přístupný před a po pravidelných bohoslužbách do 2. 2. 2010. Do stejného data je možné prohlédnout si i betlém v kapli Panny Marie pod kostelem, který bude osvětlen s nasvícením kostela.Římskokatolický farní úřad v Dražovicích při příležitosti svátku svatých Andělů strážných vás opět po roce srdečně zve na nedělní bohoslužbu požehnání a modlitby.

Neděle 4. října 2009 ve 14.30, Dražovice, okr. Vyškov, parkoviště nad obcí u fotbalového hřiště.

Program:

14.30 modlitba za řidiče a policisty, žehnání dopravních prostředků – automobilů, motocyklů a kol, modlitba za oběti silničních neštěstí a závěrečné požehnání přítomným.

Všichni jsou srdečně zváni.


Informace: 737414780Návštěva Benedikta XVI.

V den apoštolské návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v naší brněnské diecézi v neděli 27. 9. 2009 se dle možností farníci našich farností účastní společné mše svaté na Tuřanském letišti na okraji Brna, která bude slavena v 10.00. V našich farnostech v sobotu večer a v neděli ráno a dopoledne nebudou slaveny farní nedělní mše svaté (dle pokynů brněnského biskupství).

Mše svatá a Te Deum na poděkování za papežskou návštěvu bude pak slavena v neděli 27. 9. 2009 večer v 18.00 ve farním kostele sv. Mikuláše v Letonicích.
Letonice, kostel sv. Mikuláše
Program Noci kostelů 29. května 2009

18:30 - 19:00 Májová mariánská pobožnost
modlitba sv. růžence, četba, zpěv 
19:00 - 19:45 Mše svatá s promluvou 
19:45 - 20:00 Večerní vyzvánění zvonů
15 minut zvonění dle salzburgského způsobu od Sv. Petra  
20:00 - 20:30 Varhanní hudba
krátké zastavení u varhan ve večerním chrámu, účinkuje Jan Šprta ml.  

20:30 - 21:00 O architektu kostela Dominiku Martinellim
stručné seznámení s životopisem a dílem italského kněze a architekta Dominika Martinelliho v podání Ing. Elišky Škrobové 
21:00 - 21:30 Hudba z chrámové věže
dechová hudba z otevřených oken věže kostela v podání žesťové sekce kapely Sebranka z Letonic pod vedením Oty Stránského 
21:30 - 22:00 Prohlídka kostela s výkladem
komentovaná prohlídka interiéru kostela s výkladem jeho dějin a výzdoby 
21:30 - 23:00 Prohlídka kostelní věže
prohlídka věže a zvonů, výhled na večerní a noční Letonice, možnost shlédnout na věžním schodišti vystavené panely z historie farnosti
22:00 - 22:30 Četba z farních kronik
pohled do historie obce a farnosti, četba ze stránek starých farních kronik a listin z báně kostela  
22:30 - 23:00 Prohlídka kostela, noční adorace
soukromá prohlídka kostela, možnost adorace a ztišení na závěr, modlitba za farnost a obec a na napsané úmysly návštěvníků kostela, závěrečné požehnání 

BOHOSLUŽBY o velikonočních svátcích L. P. 2009

Zelený čtvrtek 9. 4.,
mše sv. na památku Poslední večeře Páně – 17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Velký pátek 10. 4.,
Velkopáteční křížová cesta – 15.00 DRAŽOVICE, RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE, LETONICE,
Velkopáteční obřady – 17.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 11. 4.,
adorace u Božího hrobu 9.00-10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00-11.00 LETONICE, 14.00-17.00 DRAŽOVICE, vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu, sv. křest – 19.00 DRAŽOVICE

Boží hod velikonoční, neděle 12. 4.,
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 13. 4.,
mše sv. – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE.Postní duchovní obnova a předvelikonoční sv. zpověď L. P. 2009

LETONICE, čtvrtek 2. 4.,
16.00 sv. zpověď, 17.30 modlitba sv. růžence, 18.00 mše sv. s kázáním – P. Ing. František Kuběna, SJ, rektor jezuitského kostela v Brně, pak sv. zpověď.

DRAŽOVICE, pátek 3. 4., 16.00 sv. zpověď, 17.30 modlitba sv. růžence,
18.00 mše sv. s kázáním – P. PhDr. Vladimír Teťhal, pak sv. zpověď.

RAŠOVICE, sobota 4. 4.,
17.00 sv. zpověď, 17.30 modlitba sv. růžence,
18.00 mše sv. s kázáním – P. Kamil Sovadina, OPraem., pak sv. zpověď.

KŘIŽANOVICE, Květná neděle 5. 4.,
14.30 pobožnost Křížové cesty a sv. zpověď.Římskokatolický farní úřad a obecní úřad Dražovice Vás srdečně zvou na
PĚVECKÝ RECITÁL

Účinkují:
soprán: Michaela Jančaříková, Lucie Kašpárková posluchačky HF JAMU v Brně
klavírní spolupráce: MgA. Jan Král, docent HF JAMU v Brně.

Na programu zazní díla autorů: S. Rachmaninov, C. Debussy, Z. Blažek, J. Křička, L. Janáček, G. Puccini, G. Verdi, L. Delibes.

Vstup volný.
Římskokatolický farní úřad v Letonicích, okr. Vyškov, vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH KOSTELNÍCH JESLIČEK

„aneb vycházka nejen pro tatínky a dědečky s dětmi a vnoučaty o Štědrém dnu k vánočnímu betlému“

kaple Panny Marie pod kostelem v Letonicích, Štědrý den, 24. 12. 2008 v 15.00.

Koledy zahraje dechová hudba Sebranka. Po slavnostním otevření bude betlém přístupný po dobu vánoční, bude osvětlen zároveň s nasvícením kostela.
BOHOSLUŽBY – VÁNOCE L. P. 2008

Štědrý den, středa 24. 12., 15.00 LETONICE, otevření jesliček v kapli P. Marie pod kostelem, „půlnoční“ mše sv. 20.00 DRAŽOVICE, 22.00 LETONICE, 24.00 KŘIŽANOVICE

Boží hod vánoční, slavnost Narození Páně, čtvrtek 25. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Svátek sv. Štěpána, pátek 26. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE,

Svátek sv. Jana Evangelisty,
sobota 27. 12., 18.00 RAŠOVICE

Svátek sv. Rodiny, neděle 28. 12.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Sv. Silvestra I., konec občanského roku, středa 31. 12.,
16.00 DRAŽOVICE (mše sv., adorace, Te Deum)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok, čtvrtek 1. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

2. neděle po Narození Páně, 4. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Slavnost Zjevení Páně, sv. Tří králů, úterý 6. 1.,
17.00 LETONICE, 18.00 DRAŽOVICE

Svátek Křtu Páně, neděle 11. 1.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Informace 737 414 780Ohlášky
Neděle – svátek Posvěcení lateránské baziliky, 9. 11. 2008.


Dnes je svátek Posvěcení lateránské basiliky.

Svátky v týdnu:

Po – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Út – památka sv. Martina, biskupa
Stř – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Čt – památka sv. Anežky České, panny
Ne –16. neděle v mezidobí.

Bohoslužby v týdnu:

Út – 16.30 modlitba sv. růžence v Rašovicích,
Stř – 16.30 modlitba sv. růžence v Křižanovicích,
Čt – 16.30 modlitba sv. růžence v Letonicích,
Pá – 17.30 modlitba sv. růžence v Dražovicích,
So – 18.00 mše sv. s nedělní liturgií v Rašovicích,
Ne – mše sv. 8.00 Dražovice
9.30 Letonice
11.00 Křižanovice, pak sv. křest


Ostatní:

• Další část přípravy biřmovanců bude dle plánu v pátek 14. 11. v 19.30 na faře v Letonicích.
• Během nového týdne ještě nebude výuka náboženství, děti pozdravuji a nechť si užijí posledního podzimního sluníčka a místo hodiny výuky navštíví s někým z příbuzných rodinný hrob, kde se pomodlí a zapálí svíčku či položí kytičku.
• Děkuji za pozdravy, emaily, sms zprávy a návštěvy během mé nemoci. Daří se mi lépe než právě před týdnem, denně se za vás všechny modlím a těším se zpět mezi vás. S pozdravem p. farář.Římskokatolický farní úřad v Dražovicích při příležitosti svátku svatých Andělů strážných Vás opět po roce srdečně zve na
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBU POŽEHNÁNÍ A MODLITBY

Neděle 5. října 2008 v 15 hodin, Dražovice, okr. Vyškov, parkoviště nad obcí u fotbalového hřiště.

Program:

15.00 modlitba za řidiče a policisty, žehnání dopravních prostředků – automobilů, motocyklů a kol, modlitba za oběti silničních neštěstí a závěrečné požehnání přítomným.

Všichni jsou srdečně zváni.

Informace: 737414780Římskokatolický farní úřad a Obec Dražovice Vás srdečně zvou na
BOHOSLUŽBU PŘI PŘÍLEŽITOSTI 85. VÝROČÍ ÚMRTÍ DR. ANTONÍNA CYRILA STOJANA, faráře, poslance a arcibiskupa.

Čtvrtek 2. října 2008, Dražovice, okr. Vyškov, farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, 17.30 modlitba sv. růžence, 18.00 slavná mše svatá s kázáním.

Hudba: František Xaver Brixi – Missa Dominicalis.
Účinkují: Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, sólisté Daniela Straková, Anna Barová, Zoltán Korda a Jan Šťáva,
Jan Král – varhany, Jaroslav Martinásek – dirigent.

V roce 2008 si připomínáme 120 let od příchodu Antonína Cyrila Stojana do Dražovic, 100 let od jeho odchodu do Kroměříže a 85 let od jeho úmrtí.

Ut in omnibus glorificetur Deus!Děkanství slavkovské a hustopečské pořádají
CELODENNÍ SETKÁNÍ PRO CHRÁMOVÉ VARHANÍKY BRNĚNSKÉ DIECÉZE

Čtvrtek 8. května 2008 farní kostel sv. Václava a sv. Anežky České v Hustopečích u Brna (okr. Břeclav).

08.30příjezd, prezence účastníků09.00 – 11.00přednášky a diskuse11.00mše svatá12.00oběd13.00 – 15.45přednášky a diskuse16.00závěr
Program:


Přednášející: prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc., Zdeněk Hatina, R. D. Mgr. Marcel Javora, R. D. Dr. Ing. Pavel Kopeček, RNDr. Josef Gerbrich a MgA. Ondřej Múčka.

Setkání je určeno pro všechny varhaníky – včetně mladých začátečníků – i pro duchovní správce farností. Cílem setkání je mj. prohloubení zájmu o varhany a varhanickou službu, zlepšení znalostí o chrámové hudbě, navázání nových a utužení stávajících kontaktů, podpora a uznání dosavadní varhanické služby. Na programu budou kromě přednášek i praktické ukázky a beseda.

Informace a přihlášky do 30. dubna 2008 e-mailem (adresa paterbejcek(zavináč)seznam.cz) nebo telefonicky (mobil 737 414 780, tel. 517 380 046). Cena pro účastníky je 200 Kč (zahrnuje náklady na oběd, občerstvení, příspěvek přednášejícím) bude uhrazena na místě. Další informace též na stránkách http://varhanici-brno.isidorus.net.Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním a farním úřadem Dražovice vyhlašuje
H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především kabátů a bund,
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
- domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
- peří, péřových přikrývek a polštářů,
- dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
- hraček a školních potřeb,
- novin, časopisů a knih,
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí). Sbírka se uskuteční
Čtvrtek 3.4.200810,00 – 11,00 hod.18,00-19,00 hod.
Sobota 5.4.200810,00 – 11,00 hod.
Pondělí 7.4.200810,00 – 11,00 hod.18,00-19,00 hod.


místo: Fara Dražovice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.orgMilí přátelé a farníci,

dovoluji si vám a všem vašim blízkým popřát požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků a celé velikonoční doby L. P. 2008.

Kéž opravdové prožití velikonoc nám stále dává i sílu ke zvládnutí všech životních úkolů a obtíží, ať Zmrtvýchvstalý Kristus je pro nás stálým vzorem v bolestech i radostech. S pozdravem a požehnáním +

P. Jan Martin Bejček, OSB.

Letonice, Svatý týden L. P. 2008.BOHOSLUŽBY o velikonočních svátcích L. P. 2008

Zelený čtvrtek 20. 3.,
mše sv. na památku Poslední večeře Páně – 17.00 KŘIŽANOVICE, 18.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Velký pátek 21. 3.,
Velkopáteční křížová cesta – 15.00 DRAŽOVICE, RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE, LETONICE
Velkopáteční obřady – 17.00 LETONICE, 19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 22. 3.,
adorace u Božího hrobu 9.00 – 10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00 – 11.00 LETONICE, 14.00 – 17.00 DRAŽOVICE
vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody a paškálu – 19.00 DRAŽOVICE

Boží hod velikonoční, neděle 23. 3.,
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. a svěcení velikonočních pokrmů – 8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 24. 3.,
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE, 11.00 RAŠOVICE.Římskokatolický farní úřad a Obecní úřad Dražovice za přispění Jihomoravského kraje vás srdečně zvou na
koncert folkové skupiny Spirituál kvintet

pátek 18. dubna 2008 v 18.30, Dražovice, farní kostel sv. Jana Křtitele.

Vstupenky v ceně 150.- k rezervaci a v předprodeji na faře v Letonicích a obecním úřadě v Dražovicích,
informace: 517 377 231, 737 414 780Římskokatolický farní úřad v Dražovicích Vás srdečně zve na
oslavu 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.

Pondělí 11. února 2008, Dražovice, okr. Vyškov, farní kostel Narození sv. Jana Křtitele,

17.30 modlitba sv. růžence, Loretánské litanie,
18.00 slavná mše svatá a poutní pobožnost u kaple P. Marie Lurdské u kostela.

Ave Maria!Ze života naší farnosti

vstoupili jsme do nového roku L. P. 2008. Rád proto využívám nového čísla našeho obecního zpravodaje a předkládám vám malé ohlédnutí na uplynulý rok 2007 v naší farnosti.
Více zde...Krásný Štědrý den z Letonic přeje P. Bejček

Požehnané, pokojné, radostné, veselé i zasloužené prožití vánočních svátkú a všech jejich tajemství, krásy, překvapení i tradic přeji Vám i všem Vašim blízkým

Eine gesegnete Hl. Nacht und alles Gute für das kommende Jahr wünscht

a v celém novém roce L. P. 2008 vyprošuji hojnost Božího požehnání ke všemu Vašemu konání a dále hodně zdraví, síly a alespoň kousek štěstí, ať nepropadneme...


P. Jan Martin Bejček, OSB
Letonice, 20. 12. 2007