LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla!

"Půlnoční" koledování

25.12.2012

Před tradiční "PŮLNOČNÍ", která se konala 24.12.2012 od 22.00 v tasovickém kostele sv. Klementa, zpíval místní sbor vánoční koledy. Poslechnout si je můžete zde - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vánoční besídka se líbila

16.12.2012

V sobotu 15.12.2012 se v sále redemptoristů v Tasovicích pro všechny rodiče, prarodiče, známé i neznámé uskutečnila vánoční besídka. Ve vánočním vystoupení se představily mladé herecké talenty z naších obcí, pod vedením Evy Vašinové a Martiny Šustkové. Po skončení divadelního představení jako překvapení vystopil pěvecký sbor Mužáci z Tasovic s pásmem koled. Po celou dobu představení mohli zájemci koštovat vzorky vín, které poskytli místní vinaři.

Fotografie

Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Vyšetřování ztráty třídní knihy

30.11.2012

V pátek 30.11.2012 v 18.00 byla v sále kláštera Redemptoristů v Tasovicích sehrána divadelní hra "Vyšetřování ztráty třídní knihy" autorů Smoljaka a Svěráka. Akce se uskutečnila při příležitosti 100. výročí útěku Járy Cimrmana z obce Hodonice a pořádali ji vedle Hudebního a divadelního spolku Járy Cimrmana také občanské sdružení Harmonie přírody a kultury o.s. ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany n.J. a ZŠ Tasovice, za podpory TJ Hodonice a TJ Sokol Tasovice.

Fotografie a video Martina Šustková a Ludmila Votavová

Fotografie zde

Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

 

 

 

 

Křtění mladých vín v Tasovicích

16.11.2012

Fotografie

 

 

 

Putování Svatoklementskou stezkou

02.09.2012

Tradiční putování Svatoklementskou stezkou se uskutečnilo v sobotu 1.9.2012. Zúčastnili se ho mimo místních poutníků také poutníci z Rakouska. Putovalo se po Svatoklementské stezce od Mikuláškého kostela ve Znojmě se zastávkami v Louckém klášteře a v kostele v Dyji. Putování bylo zakončeno v kostele sv. Klementa v Tasovicích

 

Fotografie zde

 

 

 

 

 

 

Letní tábor CHALOUPKY 2012

 

21.08.2012

 

 

Ve dnech 18.7 - 22.7 2012 se v Prosiměřicích uskutečnil již tradiční letní tábor křesťanské mládeže především z hodonické a tasovické farnosti - CHALOUPKY 2012. Pro malé i mladé účastníky tábora to byly dny plné her, poznávání a také povinností ...

 

Fotografie zde

 

 

 

 

 

 

Pouť v tasovickém kostele

 

19.08.2012

 

V neděli 19.8.2012 se konala pouť k svátku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích, jíž je tento kostel zasvěcen. Oslavu zpestřil svým vystoupením folklorní pěvecký sbor MUŽÁCI, který je složen výlučně z místních zpěváků

 

Fotografie zde

 

Video (vystoupení MUŽÁKŮ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - prémie, 9

 

 

 

 

Tasovice Open 2012

 

10.08.2012

 

převzato z www.lidovemisie.cz

 

Prázdniny, dovolenou a občasnou změnu prostředí potřebujeme stejně jako školu, práci a stálý domov. Misijní skupina redemptoristů v Tasovicích nabízí každoročně zázemí svého kláštera těm, kdo přijíždějí na jih Moravy nejen za odpočinkem. Rodiny s dětmi, mládež, poutníci či jiné skupinky si u nás obvykle vytvoří svůj program nebo se domluví na společném programu s misionáři. Letos zvláště doporučujeme akci „Tasovice Open pro mladé-dospělé“, která u nás proběhne koncem prázdnin od 29.8. do 2.9. Předběžný program vypadá takto:
Středa 29.8. - poznávací večer Čtvrtek 30.8. - o životě sv. Klementa M. Hofbauera a turistický výlet do NP Podyjí Pátek 31.8. - poznávací výlet do Vídně Sobota 1.9. - převážně česko-rakouská pěší pouť „Po stopách sv. Klementa“ Znojmo – Tasovice Neděle 2.9. - mše sv. v Tasovicích, oběd a odjezd domů
Program se dá po domluvě upravit. Bydlení a stravování bude v klášteře, fin. příspěvek je dobrovolný, modlitba povinná:) S sebou spacák a osobní potřeby. Aktuální informace sledujte na
www.lidovemisie.cz . Přihlášky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zemřel p. Zemánek

 

19.06.2012

 

 

V pátek 8. června 2012 zemřel v Charitním domově sv. Václava ve Staré Boleslavi redemptorista P. Jan Zemánek, první provinciál řádu redemptoristů po roce 1989. Zemřel ve věku 87 let. V tasovickém klášteře redemptoristů působil v letech 2004 – 2008. V té době se však již začal zhoršovat jeho zdravotní stav a proto se v červnu 2008 rozhodl odejít do kněžského domova ve Staré Boleslavi.  28.10.2007 bylo p. Zemánkovi uděleno státní vyznamenání „Za zásluhy pro stát". Více o jeho životě - zde

 

 

 

 

 

 

TO TU JEŠTĚ NEBYLO

 

 

 

 

Bez Ducha sv. nevyznáme: JEŽÍŠ JE PÁN

 

 

Přijď Duchu svatý a dej nám nové srdce, ve kterém budou žít tvé dary.

 

Přijď Duchu svatý a dej nám čisté srdce, které nezná zlo,

 

jestli ano, pak jen proto, aby ho dokázalo rozpoznat, vyhnout se mu a bojovat proti němu.

 

Přijď Duchu svatý, dej nám velké a silné srdce,

 

které dokáže milovat, sloužit a radovat se z toho, že může bít pro Tebe.

 

Papež Pavel VI.¨

 

----------------------------------------

 

Absolventský koncert v hodonickém kostele

 

23.05.2012

 

 

 

Absolventský koncert, který uspořádala ve středu 23.5. 2012 Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou se uskutečnil netradičně, již podruhé, v prostorách kostela sv. Jakuba v Hodonicích. Žáci pod vedením p. učitelů Junga a Svobody předvedli před zaplněným kostelem své hudební kvality. Postupně vystoupili: Šimon Svoboda, Eva Lattnerová - 1, 2, 3, Tomáš Votava, Jan Vašina – 1, 2, 3, Tomáš a Anna Votavovi, trio Tereza Jugová, Karel Kvasnička a Nikola Králová, Michaela Hronová, Vojtěch Juga

 

Fotografie zde

 

 

 

 

VINAŘSKÝ TUFR 2012

 

19.05.2012

 

VINAŘSKÝ TUFR 2012, který se uskutečnil v pátek 18. května 2012 v sále a přísálí tasovického kláštera se vydařil. Kulturní akce, spojená s koštováním vín místních malovýrobců, kterou pořádala TJ Hodonice, přilákala oproti loňsku více jak dvojnásobný počet hostů, kteří se dobře bavili až do pozdních nočních hodin. V programu vystoupili s kulturním programem žáci ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou a také členové folklorního souboru DYJAVÁNEK. Novinkou, která se setkala s největším zájmem i ohlasem bylo pěvecké vystoupení místního mužského pěveckého sboru MUŽÁCI. Poděkování Ivanu Bohátkovi, Jirkovi Sedlářovi a všem dobrovolníkům

 

Fotografie František Šimík

 

 

-------------------------

 

 

 

 

 

 

Křest  Duchem svatým

 

 

 

Úvodem si řekněme, že žádný „oficiální návod" neexistuje. V Bibli nalézáme nejrůznější situace, za jakých byli lidé křtěni Duchem svatým. Totéž nám ukazuje i zkušenost. Většinou jsou lidé křtěni Duchem při vzkládání rukou starších křesťanů, jindy třeba při osobních modlitbách.

 

Proto raději položme důraz na obecné podmínky křtu:

 

Buďme znovuzrozenými, před Bohem upřímnými křesťany.

 

Následný příběh o kouzelníku Šimonovi nám může sloužit jako negativní příklad - jaký by náš přístup neměl být v žádném případě: Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil,

 

už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni - prostí i významní - mu dychtivě naslouchali a říkali si: „On je ta božská moc, která se nazývá Veliká." Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem

 

a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.

 

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali

 

k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

 

Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.

 

Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého,

 

nabídl jim peníze a řekl: „Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý,

 

na koho vložím ruce." Petr mu odpověděl: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou:

 

Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze! Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti." Šimon na to řekl: „Modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic

 

z toho, o čem jste mluvili." (Sk 8,9-24)

 

Mějme žízeň! - V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ,proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo." (J 7,37-38)

 

 

 

"V MANŽELSTVÍ TAKÉ MUSÍME ZMRTVÝCHVSTAVAT"

 

 

 

 

 

 

Pekařská pouť 2012

17.03.2012

Tradiční Pekařská pouť, kterou uspořádali tasovičtí redemptoristé ve spolupráci s místní farností k výročí úmrtí svatořečeného K.M.Hofbauera, slavného tasovického rodáka - pekaře, se uskutečnila v sobotu 17.3.2012 v Tasovicích. Navštívily ji stovky zájemců z celé republiky, ale také ze zahraničí. Vystavovaly se pekařské výrobky a návštěvníci si mohli prohlédnout také obrazovou galerii o životě K.M.Hofbauera. Hlavní mši, která byla součástí oslav, celebroval víceprovinciál slovenských redemptoristů p. Václav Hipius, CSsR.

Fotografie zde

Video

Napsali o nás - pekaři a cukráři uctili svého patrona

------------------------

Pozvánka na koncert

 10.03.2012

 

 

 

Velký půst je jedním z nejstarších předpisů křesťanské liturgie. Nazývá se též čtyřicetidenním postem. Číslo čtyřicet se však odvozuje různým způsobem. V latinském obřadu začíná středou po syropustní neděli (tzv. Popeleční středa) a končí na Velký pátek. Do počtu se započítávají všechny dny kromě nedělí a pak vychází přesně čtyřicet dní. Východ používá jiného počítání a ne jednotného. Půst začíná v pondělí po syropustní neděli. Jestliže se do počtu dní započítávají soboty a neděle, pak končí v pátek před Květnou nedělí (viz Lazarova sobota) a vychází přesně čtyřicet dní. Jestliže se soboty a neděle nezapočítávají, protože půst byl mírnější, vychází do Velkého pátku třicet pět dní. Pak se připočítává ještě celá Velká sobota a polovina noci Vzkříšení a vychází celkově třicet šest a půl dne. Toto číslo je symbolické a značí přesně jednu desetinu roku. Aby se koptové vyhnuli této symbolice, začínají Velký půst o týden dříve než byzantský ritus a vychází jim pak přesně čtyřicet dní.

 Popeleční středa je pojem známý i nepokřtěným lidem a my si nedokážeme představit začátek postního období bez žehnání popela. Sypat si na hlavu popel na znamení pokání je gesto, které nacházíme jak ve Starém zákoně (např. Joz 7,6; Job 2,12), tak v křesťanské praxi prvních staletí. Zprvu ho křesťané používali jen soukromě, později jím byli označováni ti, kdo konali veřejné pokání. Do liturgie církve se používání popela dostalo v 10. století v Porýní, když duchovní smysl antifony zpívané na Popeleční tamní křesťané považovali za vhodné doprovodit i vnějším gestem.

Podívejme se krátce na texty, které jsou spojené s udílením popelce na začátku postní doby. Celý obřad má své místo po homilii a sestává se z úvodní výzvy, jedné žehnací modlitby a označení popelem. Kněz nejprve připomene, že popelem budeme označeni jako hříšníci, kteří chtějí konat pokání a prosí Boha Otce o smilování. Po krátké tiché modlitbě kněz vybírá jednu ze dvou žehnacích modliteb, které doplňují úvodní výzvu o velikonoční rozměr ať už zmínkou o slavení Velikonoc s čistým srdcem ve spojení s Kristem anebo vírou ve vzkříšení k novému životu na základě Kristova vzkříšení. Je v nich také patrný důraz na charakter postního období jako času pokání a obrácení. Stejný akcent nacházíme i ve slovech, která doprovázejí označování popelem jednotlivých věřících. Jedná se především o větu čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15), která se v této souvislosti objevuje v současném misále poprvé a dokonce je uvedena i před textem, který dříve výlučně doprovázel toto gesto: pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš (Gn 3,19). Je pravda, že starozákonní verš vhodněji doprovází udílení popelce, zatímco evangelijní věta klade větší důraz na pozitivní aspekt postní doby.

Důraz na pokání a obrácení bychom našli i v dalších textech Popeleční středy, jako jsou např. antifony. Ta vstupní je vzata z knihy Moudrosti 11,23s: Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh.
 

 

Farnost děkuje

23.01.2012

Děkujeme všem koledníkům, starostům, skautům, občanským sdružením, kněžím, mládeži, dětem a všem, kteří se rozhodli zapojit do 12. ročníku Tříkrálové sbírky, a prostřednictvím koledování se tak podíleli na pomoci našim klientům. Tento rok se obci Dyje vybralo 8.869 Kč, v obci Tasovice 30.272,- Kč, v obci Hodonice 26.639,- Kč, v obci Krhovice 10.609,- Kč

-----------------

Než se rozdáme……………aneb pár slov o Tříkrálové sbírce

„Mám velkou radost, že sbírku čeká již symbolický 12. ročník a těší se každým rokem stále větší důvěře. Považuji to za velký závazek nejen vůči našim dárcům, ale také vůči našim koledníkům a sbírkovým asistentům, kteří dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu obětují svůj čas a obrovské úsilí pro druhé,“ říká ředitel Diecézní charity Brno (DCHB) a Charity ČR Oldřich Haičman.

Z Tříkrálové sbírky 2011 bylo podpořeno například:

Noční centrum pro lidi bez domova na Bratislavské ul. v Brně, výstavba Domova pro matky a Střediska rané péče Třebíč, nákup polohovacích lůžek pro hospic sv. Josefa v Rajhradě, letní tábor pro děti z Azylových domů pro matky s dětmi v tísni na Blanensku „Prázdniny v pohybu", provoz Domovinky Pany Marie v Němčičkách pro seniory, existence Kambaly – dobrovolnického centra Oblastní charity Žďár n.S., úprava výtahu pro uživatelku na invalidním vozíku a fungování Charitní pečovatelské služby na Znojemsku.

Záměry sbírky 2012:

  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež Zastávka Telč - rekonstrukce budovy
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Brno - rekonstrukce objektu
  • Středisko rané péče Třebíč - víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • Sociální poradenství Znojmo - nákup hmotné pomoci, právní poradenství, povoz charitního šatníku
  • Dobrovolnické centrum Břeclav - školení, supervize, motivace dobrovolníků
  • Klub Čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tišnov - vybavení zařízení, streetwork
  • Odborné sociální poradenství Rajhrad - zajištění provozu, který je součástí komplexní péče o klienty hospice sv. Josefa
  • Podpora výjezdního krizového týmu Blansko - školení pomoci v krizových situacích, podpora záchranných týmů JmK
  • Rozvoj služby péče o seniory na Velkobítešsku - zřízení denního stacionáře pro seniory

 

--------------------------------------

 

 

 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015