LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

TOPLIST

TOPlist

 

TELEVIZE TV-MIS.CZ

TV NOE - ON LINE

TV NOE - ON LINE

BIBLE NA INTERNETU

POUŤ PEKAŘŮ 2008/1

POUŤ PEKAŘŮ 2008/2


, Powered by Joomla!

 

Mužáci z Tasovic v kostele sv. Klementa 26.12.2013

 

26.12.2013

 

Foto/video Anna Csanadiová

 

Video 1

 

 

 

 

Půlnoční v kostele sv. Jakuba  v Hodonicích

 

25.12.2013

 

Foto/video Anna Csanadiová

 

Zpívání dětského sboru - Video 1, 2

 

 

 

 

 

 

MUSICA ANTIQUA - v kostele Sv. Klementa v Tasovicích

 

25.12.2013

 

aneb vánoční koncert, který stál za to - středa 25.12.2013

 

Foto a video Martin Indruch

 

Video zde

 

 

 

 

 

 

Foto Jitka Pavlačková

 

 

 

 

 

 

 

 

Na "půlnoční" v Tasovicích zpívaly 3 sbory

 

25.12.2013

 

Tradiční půlnoční mši Sv., která se konala na štědrý den v úterý 24.12.2013 v kostele sv. Klementa v Tasovicích, doprovázely 3 pěvecké sbory - Pěvecký sbor schola, farní pěvecký sbor a mužský pěvecký sbor Mužáci z Tasovic. A zpívalo jim to náramně

 

Video 1, 2, 3, 4, 5

 

Audio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka - začalo se Zachariášem

 

21.12.2013

 

Tradiční vánoční besídka - jako divadelní představení - v podání místních mladých herců přilákala v sobotu 21.12.2013 zaplněný sál kláštera Redemptoristů v Tasovicích. Odměnou za předvedené herecké výkony byl mohutný aplaus, který patřil nejen mladým hercům a herečkám, ale také Janě Fajkusové ml., která divadelní představení ve spolupráci se svými asistentkami a s velkou dávkou trpělivosti nacvičila

 

Fotografie zde

 

Video

 

 

 

 

Co si vzít na cestu do Betléma

 

Vánoční zamyšlení

 

Vánoce už jsou, takříkajíc, za dveřmi. Je nejvyšší čas vypravit se na cestu do Betléma, abychom se mohli poklonit narozenému Králi. Zamysleme se nad tím, co si na cestu do Betlém

 

 

Pozvánka na vánoční besídku - 21.12.2013

 

15.12.2013

 

 

 

 

Pozvánka na koncert MUSICA ANTIQUA

 

16.12.2013

 

 

 

 

Kostel sv. Klementa v Tasovicích - vymalováno

 

08.12.2013

 

V rámci stavební rekonstrukce kostela sv. Klementa v Tasovicích došlo také na opravu interiérů kostela a jeho kompletní vymalování. O úklid po této náročné akci se postaraly dobrovolnice a dobrovolníci z naší farnosti, za což jim patří velký dík

 

Foto Anna Csanadiová

 

 

 

 

Adventní rozhovory  o MILOSRDNÉM BOHU

 

06.12.2013

 

Adventní rozhovory o milosrdném bohu probíhaly od 1.12.2013 do 3.12.2013 vždy od 17.30 v kostele sv. Klementa v Tasovicích

 

Foto Anna Csanadiová

 

 

Další fotografie 1.12.2013 - Jitka Pavlačková

 

 

 

 

 

  

 

 


 

V Tasovicích se žehnalo vínům

 

16.11.2013

 

Tradiční setkání místních vinařů a jejich mladých vín se konalo v pátek 15.11.2013 v přísálí kláštera v Tasovicích. Vínům požehnal p. Jiří Šindelář z místní farnosti. Akci pořádal Český zahrádkářdký svaz Tasovice

 

 

 

 


 

 

 

Martinské hody v Tasovicích a v Hodonicích

 

12.11.2013

 

Ve dnech 8.-10.11.2013 se v Tasovicích a v Hodonicích uskutečnily tradiční Martinské hody. Jejich součástí byla i nedělní mše Sv. za účasti krojované chasy. Jednalo se o důstojné zakončení této slavnosti, na které se místní farnost tímto také podílela.

 

Fotografie, Video - 1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

Dušičková pobožnost v Tasovicích

 

03.11.2013

 

U příležitosti Památky zesnulých se konala pobožnost v tasovcké kapličce

 

Fotografie Anna Csanadiová

 

 

 

Pouť k "osmdesátinám" kostela sv. Klementa

 

12.10.2013

 

Občanské sdružení St. Clemens a místní redemptoristé v Tasovicích uspořádali v sobotu 12.10.2013 oslavu u příležitosti "osmdesátin" kostela sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích. Po mši svaté v místním  kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval p. Mgr. Josef Michalčík CSsR. provinciál Pražské provincie redemptoristů, následovalo pohoštění v klášteře redemptoristů a vystoupení pěveckého sboru Mužáci z Tasovic. Pro zájemce byla připravena prohlídka a seznámení s průběhem rekonstrukce kláštera redemptoristů a kostela sv. Klementa. Akce se zúčastnili také významní hosté - náměstek hejtmana Jm. kraje Ing. Stanislav Juránek a Mgr. Jiří Mihola Ph.D., vysokoškolský učitel a člen zastupitelstva Jm. kraje

 

Fotografie zde

 

Video s nádherným zpívaním místních sborů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

 

 

Pozvánka na "osmdesátiny" kostela sv. Klementa

 

06.10.2013

 

Občanské sdružení St. Clemens a místní redemptoristé srdečně zvou v sobotu 12.10.2013 na malou oslavu u příležitosti "osmdesátin" kostela sv. Klementa Marie Hofbauera. Program oslav zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatoklementská stezka ožila - napsali o nás

 

23.09.2013

 

 Znojemský týden 23.9.2013

 

 

 

Pozvánka na putování po Svatoklementské stezce

 

08.09.2013

 

Nejen věřícím z Čech a Rakouska je určena Pouť setkání, která proběhne v sobotu 21. září. Poutníci se vydají na Svatoklementskou turisticko – naučnou stezku, která vede ze Znojma do Tasovic podél řeky Dyje a má délku cca 12 km.

Putování po stopách tasovického rodáka sv. Klementa Maria Hofbauera, který se ve Znojmě vyučil pekařem, bude zahájeno v 8:00 hod. v jemu zasvěceném kostele. Po ranní modlitbě a požehnání se přítomní přemístí na autobusovou zastávku Tasovice, u prodejen. Odtud v 8:26 hod. odjedou linkovým autobusem do Znojma, kde se pěšky přemístí ke kostelu sv. Mikuláše. Zde se uskuteční přibližně v 9:15 hod. společné zastavení s modlitbou a zpěvem. Poté bude zahájeno pěší putování směr Tasovice, se zastávkou v části Znojmo - Louka u kostela sv. Václava a u sochy sv. Klementa M. Hofbauera. Kolem 12:35 hod. by poutníci měli dorazit do obce Dyje, kde proběhne u kostela sv. Jana Nepomuckého společné zastavení s modlitbou a zpěvem. Návrat do Tasovic je naplánován do 14:00 hod., kdy má být zahájena v kostele sv. Klementa bohoslužba, jejímž hlavním celebrantem bude Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář diecéze Brno. Všichni zájemci o procházku krásnou přírodou kolem řeky Dyje a připomenutí významu sv. Klementa M. Hofbauera jsou srdečně vítáni.

Zájemci o nocleh v klášteře nechť se hlásí předem. Kontakt: e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo P. Jiří Šindelář, tel. č. 732 961 694

 

 

 

Krhovice - Pouť v kostele sv. Bartoloměje

27.08.2013

Fotografie převzaty z www.muzaciztasovic.cz

UNITED - byly u toho

26.08.2013

Fotografie Martina Šustková a Eva Lattnerová

UNITED - pozvánka na multižánrový křesťanský festival

20.08.2013

Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož třetí ročník se uskuteční 22.-24. 8. 2013 ve Vsetíně.

Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství.

 

Tasovice - Pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie

18.08.2013

 Fotografie převzaty z www.muzaciztasovic.cz

Audio - zpívání - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Fotografie Ivo Csanadi

Video Ivo Csanadi

Tasovický kostel sv. Klementa má novou střechu

02.08.2013

Fotografie Anička a Ivo Csanadiovi

Video 1, 2

Průběžné fotografie z rekonstrukce Jitka Pavlačková

 

Také v článku Znojemského deníku.cz

Posvěcení opraveného kříže na kostele sv. Klementa

26.07.2013

Vážená paní, vážený pane,

 

obnova střešního pláště na kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích u Znojma se blíží ke konci. V úterý 30. července mají být práce dokončeny, proběhne kontrolní den a dojde k převzetí hotového díla.Kostel sv. Klementa byl postaven v r. 1933 dle projektu významného vídeňského architekta prof. Clemense Holzmeistera. Kostel stojí na místě rodného domu sv. Klementa Marie Hofbauera a slouží již 80 let nejen zdejším obyvatelům, ale i poutníkům a dalším návštěvníkům, kteří na toto místo přicházejí i z velké dálky.

 

Předpokládaný program v úterý 30. července 2013:

 

7.00 zahájení závěrečných prací

7.30 odstraňování staré střechy z věže kostela pomocí jeřábu

8.30 montáž opraveného kříže na novou střešní konstrukci

9.00 posvěcení opraveného a pozlaceného kříže

9.30 vyzvednutí nové střechy s opraveným křížem pomocí jeřábu na věž kostela

10.00 kontrolní den a předání díla

 

Časový harmonogram se může změnit v závislosti na postupu prací.

 

Uvítáme Vaši účast na posvěcení opraveného kříže, které proběhne přibližně v 9.00. Účastníci musí dbát na vlastní bezpečnost. Při této příležitosti poděkujeme všem, kteří k opravě přispěli modlitbou, pomocí, finančním darem i jiným způsobem. Po dokončení střechy se opravy přesunou do interiéru kostela. Finanční prostředky na opravu klenby, prasklin, štuků, výmalbu apod. se shromažďují i nadále na č.ú. 35-1580293309/0800. Děkujeme!

 

Za komunitu redemptoristů, kteří v Tasovicích působí,

 

P. Jiří Šindelář, CSsR.

 

 Napsali o nás - kostel sv. Klementa v Tasovicích se opravuje

 15.07.2013

Prázdninové bohoslužby na VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ

04.07.2013

Duchovní kultura v našich domech

04.07.2013

Filmový dokument - Směr Velehrad 2012

Samotnou pouť na Velehrad není snad ani nutné představovat. My jsme se však rozhodli ukázat ji v jiném úhlu pohledu. Přímo z první ruky. Pouť obecně s sebou nese různé prvky, které je mnohdy těžké správně pojmenovat nebo někomu přiblížit. Možná právě proto jsme se pokusili o zpracování dokumentu, který by myšlení poutníků zobrazil a poskytl tak jedinečnou možnost k přiblížení putování i lidem, kteří se na žádnou pouť dosud nedostali.

Film můžete shlédnout v blízké době na TV Noe:

Čtvrtek 4.7. (15:30)

 Směr Velehrad 2012

 Neděle 7.7. (18:20)

 Směr Velehrad 2012

 Pondělí 8.7. (08:35)

 Směr Velehrad 2012

 Pátek 12.7. (00:45)

 Směr Velehrad 2012

 Sobota 13.7. (20:45)

 Směr Velehrad 2012

 Dokument vznikl v režii a kamerou Pavla Maška, který společně s Pavlem Voříškem spolupracuje na dalších podobných projektech. Jedním z nich je i cyklopouť, a především dokument z ní, Cesta k písmu.

Podobné filmové projekty jsou významným médiem k přiblížení myšlenek, které se jinak těžko předávají do společnosti. Vzniká jich však minimum, ale s pomocí každého z Vás jich může vzniknout spoustu.

 A jaké jsou možnosti podpory?

 - Jednoznačně můžete začít modlitbou, ta pomůže nejvíce.

 - Další možností je šíření našeho filmu a informací o nás mezi co největší množství lidí, protože pokud jej nikdo neuvidí, tak ztrácí smysl na podobných projektech dělat.

 - Samozřejmě se nesmí zapomínat na finanční podporu. Tento dokument má hodnotu desítek tisíc, nemalou část jsme platili sami. Chystaný projekt Cesta k písmu se pohybuje v řádu statisíců. Není to ovšem nic v porovnání běžné filmařiny. Průměrný rozpočet celovečerního českého filmu je 30mil. korun a zahraniční produkci raději nezmiňuji. Ale i při tomto rozpočtu je každá koruna dobrá, takže přijímáme i podporu drobnou. Později budou k dipozici různé formy podpory.

 - V neposlední řadě je důležitá zpětná vazba. Pokud se vám něco líbí nebo ne, dejte nám to vědět. Pokud chcete podobné filmy vidět častěji, nebojte se psát a volat do televizí a jiných médií.

 Podpořte nás i v našem projektu “cesta k písmu” vice informaci neleznete na www.cm2013.cz nebo na našem Facebooku: www.facebook.com/CestaKPismu

Hudební koncert v hodonickém kostele

15.06.2013

Hodonický kostel Sv. Jakuba ožil v pátek 14.6.2013 hudbou. ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou zde  uspořádala koncert svých žáků spojený s absolventským vystoupením

Fotografie

Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Napsali o nás ...

10.06.2013

Vzpomínka na p. Groze a p. Zemánka

09.06.2013

V neděli 9.6.2013 se konala v tasovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie Mše Svatá, která byla sloužena k výročí úmrtí dvou významných kněží, kteří v minulosti v naší farnosti působili - p. Josefa Groze a p. Jana Zemánka.

Video ze Mše Svaté 1, 2 (Anna Csanadiová)

Související odkazy - 1, 2, 3

 Pozvánka na koncert ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

 04.06.2013

Tasovice - První svaté přijímání

02.06.2013

V neděli 2.6.2013 se konalo v tasovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní první svaté přijímání
Video  1, 2
 

Prohlídka tasovické fary

25.05.2013

V rámci akce Tři dny s Sv. Klementem, která se konala ve dnech 17.-19.5.2013, byla pro zájemce připravena prohlídka tasovcké fary. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiéry, půdu i sklepy, včetně přilehlých pozemků. Prohlídka se konala v neděli 19.5.2013

Fotografie Ivo Csanadi

 

Slavnost seslání Ducha svatého

19.05.2013

ZPÍVÁNÍ V KOSTELE SV. KLEMENTA - 1.mp3, 2.mp3

Věřící putovali po Svatoklementské stezce

19.05.2013

Slunečné odpoledne v sobotu 18. května přímo vybízelo k vycházce. Nejinak tomu bylo i v Tasovicích odkud se ve 14.30 hod. od kostela sv. Klementa vydala skupina věřících po Svatoklementské stezce do dyjského kostela sv. Jana Nepomuckého, kde se v 16.00 hod. konala vigilijní Eucharistie na slavnost Seslání Ducha svatého. V kostele na poutníky čekala dyjakovická schola, která zajistila hudební doprovod

Fotografie zde

TŘI DNY SE SVATÝM KLEMENTEM

 

V TASOVICÍCH

V Tasovicích a Hodonicích ožily sklepy

 05.05.2013

První nebo také nultý ročník Putování po tasovických sklepech nazvaný "Za vínem se svatým Klementem" přilákal v sobotu 4.5.2013 za ideálního jarního počasí do tasovických a hodonických sklepů více jak 500 návštěvníků. Ti si mohli vybrat z nabídky 30 otevřených sklepů (26 v Tasovicích a 4 v Hodonicích). Zde na ně čekali velmi pohostinní majitelé sklepů, kteří nabízeli vybrané vzorky vín. Celá akce, jejímž zpestřením byl motorový vláček, který po celý den rozvážel návštěvníky k vybraným sklepům, byla velmi důkladně připravena, což musel ocenit každý návštěvník. Projekt naplánovali a zorganizovali - Místní vinaři, Obec Tasovice a Slunečný penzion ve spolupráci s dalšími dobrovolníky a sponzory. Všichni se již mohou těšit na příští ročník této krásné akce

Fotografie z putování

Fotografie - než to všechno začalo

Video - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Velikonoční zpívání v tasovickém kostele

01.04.2013

1.mp3, 2.mp3, 3.mp3

Svatí velikonočního času

Ve spisech církevních otců máme zmínky plné úcty o sv. Josefovi, v souvislosti s obranou učení o panenství blahoslavené Panny Marie. Sv. Jeroným psal např. proti učení Helvidia (asi r. 383) takto: „Říkáš, že Maria nezůstala pannou; bráním ještě více: také sám Josef byl panenský skrze Marii."

 

Pravděpodobně na přelomu 9. a 10. století bylo jméno sv. Josefa uvedeno do martyrologia; např. v Martyrologiu Farfense u data 19. března čteme: „V Betlémě sv. Josefa, živitele Páně". Ve 14. stol. kult sv. Josefa šíří sv. Brigita Švédská (+1373) a kancléř Sorbony Jan Gerson (1363-1429), a v 15. stol. sv. Bernardin Sienský (+l444). Velkou úctou ke sv. Josefovi se vyznačovala Učitelka církve sv. Terezie z Avily (1515-1583): „Zvolila jsem si za přímluvce a patrona slavného sv. Josefa a usilovně jsem se mu svěřila. A poznala jsem zřetelně, že jak v této potřebě (prosila o zdraví), tak i v jiných, ještě naléhavějších, v nichž šlo o mou čest a zavržení duše, tento otec a můj patron mě vysvobodil a učinil mi více dobrého, než jsem sama dokázala prosit..." Dále sv. Terezie píše, že by chtěla „všechny přivést ke zbožnému uctívání tohoto slavného světce, vědoma si z dlouholeté zkušenosti, jak velká dobra je nám schopen vyjednat u Boha."

 

 

Papež Sixtus IV. (+1484) přikázal zařadit oficium ke sv. Josefu do breviáře a Řehoř XV. nařídil r. 1621 slavit tento svátek v celé církvi. Na I. vatikánském koncilu byty podány dva návrhy ve věci kultu sv. Josefa: a) aby byl zvýšen stupeň již slaveného svátku, b) aby byl sv. Josef prohlášen za patrona obecné církve; po přerušení tohoto koncilu prohlásil Pius IX. 8. prosince 1870 sv. Josefa patronem církve. Lev XIII. ukazuje v encyklice „Quamquam pluries" (1889) důvody patronace sv. Josefa nad církví: „Byl mužem Marie a otcem, jak se mělo za to, Ježíše Krista; odtud plyne veškerá důstojnost sv. Josefa, milost, svatost, sláva...". Po Matce Boží se sv. Josef „vyznačuje důstojností mezi všemi, protože byl z Božího řízení strážcem Božího Syna, ...byl strážcem, pěstounem a přirozeným i právním ochráncem Božího domu, který řídil". Pius X. usiloval o prohloubení a rozšíření kultu sv. Josefa; Benedikt XV. vydává motu proprio při 50. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona všeobecné církve Piem IX. Pius XII. zavádí r. 1955 svátek sv. Josefa dělníka a stanoví jej na den 1. května. Jan XXIII. si přál, aby sv. Josef, patron všeobecné církve, byl vzýván rovněž jako patron II. vatikánského koncilu; na tomto koncilu bylo rozhodnuto uvést do římského kánonu (dnes 1. eucharistická modlitba) jméno sv. Josefa.

 

Vidíme, jak si církev stále více uvědomovala souvislost sv. Josefa s tajemstvími Kristova života a dávala tomu výraz v náboženském kultu.

 

 

 

O pekařské pouti na www.lidovemisie.cz

03.04.2013


 

Duchovní obnova v kostele sv. Klementa

14.03.2013

Od středy 9.3.2013 do pátku 8.3.2013 se konala v kostele sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích duchovní obnova v postní době nejen pro místní farníky, kterou vedl PAULÁNSKÝ MNICH PAVEL HRABOVSKÝ z Vranova u Brna

Fotografie Anna Csanadiová - zde

Písničky - 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3

Pouť pekařů a cukrářů - Tasovice ožily vůní pečiva
10.03.2013
V sobotu 9.3.2013 se v Tasovicích uskutečnila tradiční Pouť pekařů a cukrářů k rodišti tasovického rodáka - pekaře, Klementa Marie Hofbauera. Pouť uspořádali tasovičtí redemptoristé ve spolupráci s místní farností k výročí jeho úmrtí. Akci navštívil rekordní počet zájemců - poutníků. Vystavovaly se pekařské výrobky. Tradiční největší zastoupení měli polští pekaři, k vidění a k ochutnání byly také výrobky pekařů z České republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout rovněž obrazovou galerii o životě K.M.Hofbauera. Hlavní mši, která byla součástí oslav, celebroval p. Mgr. Marek "Orko" Vácha, Ph.D. Zpestřením programu poutě bylo vystoupení místního pěveckého sboru MUŽÁCI Z TASOVIC

Fotografie

Video 1, 2

Další fotografie Ivo Csanadi


Koledníci sečítali dary

08.02.2013

Průběžný výsledek Tříkrálové sbírky na Znojemsku je úctyhodný.?

"Vážení přátele, oznamujeme, že bylo rozpečetěno 415 ks tříkrálových pokladniček z celkového počtu 418 ks a výtěžek činí 1 561 789,- Kč. Děkujeme!" poděkoval za všechny koordinátor tříkrálové sbírky na Znojemsku Ludvík Mihola. Pro porovnání loni to bylo 1.575.622,- Kč. Znamená to, že i když doba není jednoduchá, lidé mají dobré srdce. Jako loni, tak i letos, vypravila oblastní charita Znojmo autobus pro výpomoc oblastní charitě Most s TKS 2013.

 

V našich farnostech jsme také sečetli dary. Za Dyji to bylo 7 335,- Kč, za Hodonice 25 852,- Kč a za Tasovice 34 437,- Kč

 

 

 

Tříkrálová sbírka úspěšná

27.01.2013

V sobotu 5. ledna 2013 probíhala v obci Tasovice tradiční Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní charitou Znojmo. Domácnosti navštívili koledníci, kteří byli označeni logem Charity. Koledovalo několik skupin koledníků; výsledná částka, kterou vybrali činí 34 437,- Kč. Všem koledníkům a organizátorům této akce patří poděkování

Fotografie Anna Csanadiová

 


 

K.M.HOFBAUER

jeho cesta ...


ŽIVOT FARNOSTI

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ

prosinec 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

 

POUŤ SV. KLEMENTA

březen 2015

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

březen 2015

 

PUTOVÁNÍ PO MÍSTNÍCH SKLEPECH

květen 2015

 

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE

květen 2015

 

EUCHARISTICKÉ EXERCICIE

květen 2015

 

ZARÁŽENÍ HORY

srpen 2015