Byli jsme u pramene řeky Dyje u Panenské Rozsíčky, abychom si připomenuli zdroj našeho křesťanského života.