Historie duchovní správy v Rakvicích

1901 - 1907 - P. Albert Mrázek. V kostele ustanoven natahovačem hodin pan Pavel Hanzlík za roční odměnu 50,- K.

1907 - 1908 - P. Gothard Frieb.

1908 - 1918 - P. Cyrill Vala. Vysvěcen 1886 v Brně. V roce 1912 od 4. do 11. února konal ve farnosti P. Jemelka z Vídně misie.

1918 - 1962 - P. Jan Spurný. Vysvěcen 1900 v Brně. Působil v Lipovci u Dačic, Břeclavě, Velkých Bílovicích, Vranově u Brna a Dalečíně. V roce 1920 vede farnost a obec spor o louku. V roce 1930 žije v Rakvicích 2405 obyvatel (22 analfabetů) - z tojo: 2306 katolíků, 29 příslušníků Českobratrské církve, 5 československé husitské, 2 pravoslavní, 4 Židé a 59 bez vyznání. Na Nový rok se před pozdvihováním porvala děvčata kvůli prvenství na ofěře a poctivosti... V roce 1944 bylo biřmování - 434 lidí. V roce 1945 na faře ubytován ruský štáb z Mikulova. V roce 1947 konají kněží z Brna misie. V roce 1960 slaví P. Spurný 60 let od svěcení. Na vlastní žádost odchází do důchodu do Poštorné, kde po zlomenině nohy 13. ledna 1966 umírá, pohřben v Poštorné.

1962 - 1990 - P.Karel Palata. Vysvěcen 1948 v Brně. Bydlí v Přítlukách. Odchází do Řeznovic u Ivančic. 20. 8. 1997 umírá. Pohřben v Tišnově. Fara je v té době v nájmu Místního národního výboru. V roce 1965 konal 3x týdně májové, měl 3 ministranty. Děti chodily na májové, ale ne v neděli. V roce 1968 je po letech slavnost Božího Těla venku. V roce 1978 zaznamenán pokles účasti věřících na mši svaté - v neděli 40-70 lidí, ve všední den 7-9 žen.

1990 - 1991 - farnost svěřena týmu 3 kněží Tovaryšstva Ježíšova (P. Stanislav Peroutka - narozen 1933, vysvěcen 1962. P. Josef Prchal - narozen 1959, vysvěcen 1987 a P. Vojtěch Suchý - narozen 1948, vysvěcen 1973). V roce 1991 předána fara zpět Církvi.

1991 - 1993 - P. Ludvík Bradáč. Narozen 1965, vysvěcen 1990. Bydlí na faře v Přítlukách. 1993 odchází k rozšíření studia do zahraničí. Oslava Božího Těla venku, v kostele začala kostelničit rodina Binková. V roce 1993 koná farnost pouť do Říma a je znovu posvěcena fara.

1993 - 1998 - P. František Alexa. Narozen 1958, vysvěcen 1991. Působil ve Žďáru nad Sázavou, Klobouky u Brna, Boleradice, Bohumilice a Velké Hostěrádky. Po příchodu do Rakvic dostává ještě farnosti Přítluky, Zaječí, Milovice, Bulhary a od roku 1994 ještě Pavlov.

1998 - 2000 - P. Vladislav Dvořák. Narozen 1943, vysvěcen 1974. Odchází do tišnovského děkanství a 2007 umírá.

2000 - 2006 - P. Vlastimil Protivínský. Narozen 1969, vysvěcen 1998. Působil v Břeclavi, Tvrdonicích, Podivíně, Brně - Křenové, Ostrovačicích, Rosicích u Brna, Neslovicích a Veverských Knínicích. Odchází do Rakouska. Při volbách do senátu aktivně vystupuje proti KSČ. Je obžalován a souzen. Dostává milost od prezidenta republiky. V roce 2006 dochází k začlenění farnosti Přítluky do farnosti Rakvice.

2006 - 2008 - P. Vít Rozkydal. Narozen 1970, vysvěcen 1999. Působil ve Vranově nad Dyjí a ostatních farnostech v týmové spolupráci, Letovicích, Rozhrání, Vískách u Letovic, Hodoníně, Protivanově, Horním Štěpánově. V roce 2008 odchází z duchovní služby.

Od roku 2008 - P. Pavel Křivý. Narozen 1969, vysvěcen 1998. Působil ve Vranově nad Dyjí a ostatních farnostech v týmové spolupráci, Křižanově, Heřmanově u Velké Bíteše, Sloupu v Mor. krasu, Vysočanech, Bulharech a Podivíně, odkud nyní dojíždí.