Okna v kostele sv. Jiljí v Brně - Líšni "Poslední soud" od akademického malíře

Jana Jemelky

                                                                                       první řada vpravo směrem od oltáře

1. Bůh otec ... SLOVO

Na počátku bylo Slovo, poselství věky jdoucí, to Slovo bylo u Boha. A On nám je z nebe dal  dolů sem na zem. Stvořením vzniklo světlo ze tmy. Z mraku vyzařují paprsky Božího tvoření.

2. ANDĚL – POSEL SPRAVEDLNOSTI

 bojovník s mečem za spravedlnost, pomocník k vysvobození z temnot.

 

3. DESKY DESATERA

 toho, které bylo stanoveno jednou pro vždy. Nad nimi je vytržený strom z kořeny vzhůru – vichřicí, bojem, lidskou zlobou – opuštění desatera vede k pádu a katastrofě.

 

4. SYMBOL MUČEDNÍKŮ

 všech kteří trpěli pro víru a pro dobro v životě. Okno je plné ohně a zápasu, je v něm ale i odměna mučedníkova – vítězství nad zlem, nad zmarem a nad zánikem.

 

                                                                                      

                                                                                       druhá řada vlevo směrem od vchodu

5. TRPITEL

v horní části je trnová koruna, oknem prochází nenápadný kříž, který končí dole u schouleného beránka. Abychom mohli překonat utrpení, je tady ten, který na sebe utrpení dobrovolně vzal a nám připravil cestu

 

6. ANDĚL POSELSTVÍ

  který přinesl lidem naději prostřednictvím Panny Marie. Anděl, který zvěstoval narození Krista.

 

7. SRDCE VYKUPITELE

 srdce hořící z bolesti nad utrpením. Srdce nekonečné Boží lásky…

 

8.  OSLAVA VÍTĚZSTVÍ ŽIVOTA,

KRUH SVATOZÁŘE

A

NEBESKÁ SLÁVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                07.03.2016