Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 4. 2019
5. neděle postní
10.30za živou rodinu, ostatní příbuzné, uzdravení nemocné osoby a duše v očistci
PONDĚLÍ
8. 4. 2019
sv. Albert
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
ÚTERÝ
9. 4. 2019
sv. Marie Kleofášova
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy, syny Josefa a Ladislava
STŘEDA
10. 4. 2019
sv. Michael de Sanctis
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
11. 4. 2019
sv. Stanislav
18.00za manžela, bratra, švagra a za celou živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
12. 4. 2019
sv. Julius
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
13. 4. 2019
sv. Martin I.
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Hejlovu, Dvořáčkovu, Nečasovu a Miloslava Holka
NEDĚLE
14. 4. 2019
Květná neděle
10.30za zemřelou manželku Elišku, oboje rodiče a sourozence a duše v očistci a za živou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 4. 2019
sv. Jan Křtitel de la Salle / 5. neděle postní
7.30za farníky
9.00syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
18.00křížová cesta
PONDĚLÍ
8. 4. 2019
sv. Albert
  
ÚTERÝ
9. 4. 2019
sv. Marie Kleofášova
  
STŘEDA
10. 4. 2019
sv. Michael de Sanctis
18.00za rodinu Michenkovu, Jančovu a Šanderovu a duše v očistci
ČTVRTEK
11. 4. 2019
sv. Stanislav
  
PÁTEK
12. 4. 2019
sv. Julius
18.00za Jiřího Petrů a živou a zemřelou rodinu
SOBOTA
13. 4. 2019
sv. Martin I.
  
NEDĚLE
14. 4. 2019
sv. Lambert / Květná neděle
7.30za Jiřího Donenberka a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00za farníky
17.00křížová cesta
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína v neděli 14. 4. od 17:00 do 19:00 hodin.
  • Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu 13. dubna 2019 v Brně. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy, mladými lidmi, jako jsi ty. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další. V pátek od 17:30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení. Přespání je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM.
    Sraz na společný odjezd je na vlakovém nádraží v Letovicích v 6:40 hodin. Na všechny se těší otec Tomáš
  • V sobotu ráno mše svatá nebude.
  • S panem Vladimírem Jeřábkem se rozloučíme ve farním kostele v úterý v 14:00 hodin.
  • Dnes po celý den bude možnost projít si soukromou křížovou cestu dnešní doby. Umístěna je na farní zahradě mezi kostelem a hřbitovem. Zveme Vás ke chvíli ztišení se a zamyšlení nad svým životem.