Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 2. 2021
5. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 89 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
8. 2. 2021
sv. Jeroným Emiliani; ct. Mlada
18.00za zemřelého manžela Miroslava a za rodiny z obou stran
ÚTERÝ
9. 2. 2021
  
STŘEDA
10. 2. 2021
sv. Scholastika
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
11. 2. 2021
Panna Maria Lurdská – Světový den nemocných
18.00za zemřelého dědečka Jana a babičku Růženu a duše v očistci
PÁTEK
12. 2. 2021
14.00za všechny moje drahé
SOBOTA
13. 2. 2021
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
14. 2. 2021
6. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Krejčířovu, Kočovu a Jančíkovu
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 2. 2021
5. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 80 let života a za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Kvapilovu, Fidlerovu a za duše v očistci
9.00na poděkování za 80 roků života a Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
8. 2. 2021
sv. Josefina Bakhita; ct. Mlada
14.00s ROZLOUČENÍM s pí. Zdeňkou Němcovou
ÚTERÝ
9. 2. 2021
18.00na poděkování za dosažené roky života, za dvoje zemřelé rodiče, sestru, přízeň a duše v očistci (úmysl z kláštera)
STŘEDA
10. 2. 2021
sv. Scholastika
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
ČTVRTEK
11. 2. 2021
Panna Maria Lurdská – Světový den nemocných
  
PÁTEK
12. 2. 2021
18.00za Jiřího Hrdličku
SOBOTA
13. 2. 2021
Vigilie 6. neděle v mezidobí
18.00za Oldřicha Štěpána a manzelku
NEDĚLE
14. 2. 2021
6. neděle v mezidobí (sv. Valentin)
7.30na poděkování za 90 let života Panu Bohu s prosbou o další ochranu a za bratra k nedožitým 90. narozeninám a za rodiče
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
 • Předesíláme, že pro fyzickou účast na bohoslužbě na začátku postní doby – aby se nás co nejvíce mohlo vystřídat – si budete moci vybrat jednu bohoslužbu: buď na Popeleční středu, nebo na 1. neděli postní, buď ve farním, nebo klášterním kostele, příp. na Rozhraní.
 • Ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek.
 • V těchto dnech probíhá již delší dobu připravené pokácení jedlí nad kostelem z bezpečnostních důvodů. Místo nich jsme vysázeli ony ovocné stromy nad hřištěm a budeme se dopracovávat plán obnovy zeleně kolem fary a kostela.
 • Je zde poděkování za tříkrálovou sbírku od koordinátorky Jany Rozbořilové, od charitních pracovníků a o. biskupa: "Milé sestry, milí bratři, milé děti, letošní ročník byl jiný než ty předchozí. Je jiný tím vnějším. Děkuji všem za to, že se nezměnilo to vnitřní, ochota pomoci těm nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější. Provázím vás v modlitbě. Váš biskup + Vojtěch. V Letovicích jsme vybrali 42 tis. Kč.
 • Děti, pod hradem máte další kartičky.