Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 7. 10. do 14. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 10. 2018
Panna Maria Růžencová / 27. neděle v mezidobí
10.30za Karla a Janu Fidlerovy a rodinu Halačkovu a celou živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
8. 10. 2018
sv. Simeon
18.00za zemřelého Miroslava Dudu
ÚTERÝ
9. 10. 2018
sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
18.00za rodiče Prudilovy, sourozence a na poděkování za 7 let po zdařilé operaci
STŘEDA
10. 10. 2018
sv. Paulin
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
11. 10. 2018
sv. German
18.00za rodinu Hladilovu, Flokovu, Kolínkovu a Ladislava Luňáčka
PÁTEK
12. 10. 2018
sv. Radim
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
13. 10. 2018
sv. Eduard
18.00s nedělní platností
na poděkování Pánu Bohu za 89 roků života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
14. 10. 2018
28. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 91 roků života
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 7. 10. do 14. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
7. 10. 2018
Panna Maria Růžencová / 27. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00za Josefa a Boženu Sedláčkovy, dvoje rodiče a Aloisii Staňkovu
18.00říjnová pobožnost
PONDĚLÍ
8. 10. 2018
sv. Simeon
  
ÚTERÝ
9. 10. 2018
sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
  
STŘEDA
10. 10. 2018
sv. Paulin
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a duše v očistci
ČTVRTEK
11. 10. 2018
sv. German
  
PÁTEK
12. 10. 2018
sv. Radim
18.00za rodiče Širůčkovy, Andulku Brablecovu a nemocného bratra
SOBOTA
13. 10. 2018
sv. Eduard
7.30na poděkování Pánu Bohu
NEDĚLE
14. 10. 2018
sv. Kalist I. / 28. neděle v mezidobí
7.30za bratra, rodinu Pavlíkovu, Prudilovu, Peterkovu a duše v očistci
9.00na poděkování za dvacet roků manželství s prosbou o další Boží požehnání
18.00říjnová pobožnost