Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 6. 1. do 13. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 1. 2019
Slavnost Zjevení Páně
10.30za Antonína Podsedníka, manželku, bratra, sestřenici Fini, ostatní příbuzné, za uzdravení nemocné osoby a za duše v očistci
PONDĚLÍ
7. 1. 2019
sv. Rajmund z Penafortu
18.00na poděkování za 55 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
ÚTERÝ
8. 1. 2019
sv. Severin
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
9. 1. 2019
sv. Julián
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
10. 1. 2019
sv. Agathon (Dobromil)
18.00za živou a zemřelou rodinu, za Boží pomoc, ochranu a požehnání
PÁTEK
11. 1. 2019
ct. Marie Elekta
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
12. 1. 2019
sv. Probus (Pravoslav)
18.00s nedělní platností
za rodinu Tomkovu a Vybíralovu
NEDĚLE
13. 1. 2019
svátek Křtu Páně
10.30za Bohumíra Bohatce, příbuzné, syna Stanislava a živou rodinu a za rodiče Bártovy a jejich dcery Marii, Boženu a Anežku
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 6. 1. do 13. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
6. 1. 2019
slavnost Zjevení Páně / 2. neděle po Narození Páně
7.30za farníky
9.00za Josefa Bártu a živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
7. 1. 2019
sv. Rajmund z Penafortu
  
ÚTERÝ
8. 1. 2019
sv. Severin
  
STŘEDA
9. 1. 2019
sv. Julián
18.00za rodiče Prudilovy, Pavlíkovy a duše v očistci
ČTVRTEK
10. 1. 2019
sv. Agathon (Dobromil)
  
PÁTEK
11. 1. 2019
ct. Marie Elekta
18.00za Zdenku Filipovu, celou rodinu a duše v očistci
SOBOTA
12. 1. 2019
sv. Probus (Pravoslav)
7.30za Josefa Procházku a duše v očistci
NEDĚLE
13. 1. 2019
sv. Hilarius z Poitiers / svátek Křtu Páně
7.30za Antonína Olšana
9.00farníky
  • Všichni jste srdečně zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční dnes v 15:00 hodin ve farním kostele v Letovicích.
  • S panem Josefem Havlem se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 14:00 hodin.