Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Burianovu
PONDĚLÍ
5. 9. 2022
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
6. 9. 2022
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu a duše v očistci
STŘEDA
7. 9. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 9. 2022
Svátek Narození Panny Marie
18.00za rodinu Vykoukalovu a Halámkovu
PÁTEK
9. 9. 2022
(sv. Petr Klaver)
14.00za uzdravení a duše v očistci
SOBOTA
10. 9. 2022
(bl. Karel Spinola)
18.00s nedělní platností
na poděkování za 70 let života, Boží ochranu a pomoc a za Annu Nedělovou a sestru Annu
NEDĚLE
11. 9. 2022
Slavnost Výročí posvěcení kostela
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • V neděli 11. září uplyne přesně 248 let od posvěcení našeho klášterního kostela olomouckým biskupem Matyášem Františkem hrabětem Chorinským. Budeme zpívat latinské ordinarium Missa De angelis.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
7.30za Annu a Františka Janíkovy a jejich Františka a Janu
9.00s žehnáním žákům a učitelům za Marii a Josefa Trundovy a celou živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
5. 9. 2022
  
ÚTERÝ
6. 9. 2022
  
STŘEDA
7. 9. 2022
(sv. Melichar Grodecký)
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rodiče Vránovy a rodinu Pelíškovu
18.00za rodinu Michenkovu, Langovu, Grunvaldovu a za duše v očistci
18.45Tichá i vedená adorace do 20 hod.
ČTVRTEK
8. 9. 2022
Svátek Narození Panny Marie
  
PÁTEK
9. 9. 2022
(sv. Petr Klaver)
18.00za Ladislavu Michenkovou, celou rodinu a za duše v očistci
SOBOTA
10. 9. 2022
(bl. Karel Spinola)
7.30za nenarozené děti
11.00Přijetí SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ Veroniky Elískové a Pavla Skotáka
14.00za rodinu
NEDĚLE
11. 9. 2022
24. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
11.00se KŘTEM Adély Trubákové na poděkování za prožitá léta, s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu
 • Ve čtvrtek jste zváni na biblické tance od 19 hodin na faře, následně každých 14 dní.
 • V sobotu se budeme účastnit akce Zažít město Letovice jinak s úmyslem být tam pro občany a moci s nimi vést dialog. Pokud byste někdo byli ochotni pomoci, dejte vědět o. Jiřímu či Františku Bočkovi. Můžete se také za to modlit.
 • Na sobotní adoraci se můžete zapisovat.
 • V sobotu přijmou svátost manželství Veronika Elísková a Pavel Skoták ze Zábludova. Modleme se za ně. Kdo byste věděl o nějaké překážce, konzultujte ji s farářem.
 • POZOR! Příští neděli nebude bohoslužba v devět hodin, ale v 11 hodin na zahájení FARNÍHO DNE, po kterém jste zváni na společný oběd a celý následující čas! Pozvěte další farníky a zkusme si při farním dni všímat zvláště těch, kteří mezi nás nepřichází každý den! Vás, kteří byste mohli něco napéci, přineste to přede mší svatou. Zvláště muži, kteří by byli ochotni pomoci s přípravou či na farním dni, hlaste se o. Jiřímu nebo Lukáši Pavelci.
 • V neděli 18.září od 16 hodin se ve farním sále uskuteční workshop pletení věnců ze sušených květin. Kapacita je bohužel omezena, proto se prosím nahlaste u Hany Šujanové. Telefon nebo e-mail jsou vzadu na plakátku.
 • Pro děti je již vyvěšený definitivní rozvrh výuky náboženství. Přihlášku vyplňují jen Ti, kteří ještě přihlášeni nebyli. Nabízíme také moderaci bohoslužeb pro děti. Je však potřeba projevit zájem ze strany rodičů či dětí. Děti, přijďte si po mši svaté dopředu pro hrací plán a vysvětlení hry.
 • Od října začne diecézní teologický kurz, který spočívá v prohlubování teologie, ať už pro vlastní užitek, tak pro službu ve farnosti, také pro výuku náboženství či akolytát. Podrobnosti jsou na nástěnce. Je třeba se nahlásit do 15. září. Takový malý kurz pro spolupracovníky ve farnosti proběhne také na úrovni děkanátu v zimě.
 • Pro hudbu budeme pořizovat farní klávesy. Kdo byste byl ochotný přispět, můžete vzadu do kasičky.