Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Burianovu
PONDĚLÍ
5. 9. 2022
sv. Viktorin (Vítězslav)
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
6. 9. 2022
sv. Magnus
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu a duše v očistci
STŘEDA
7. 9. 2022
sv. Melichar Grodecký
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 9. 2022
Svátek Narození Panny Marie
18.00za rodinu Vykoukalovu a Halámkovu
PÁTEK
9. 9. 2022
sv. Petr Klaver
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 9. 2022
bl. Karel Spinola
18.00s nedělní platností
na poděkování za 70 let života, Boží ochranu a pomoc a za Annu Nedělovou a sestru Annu
NEDĚLE
11. 9. 2022
Slavnost Výročí posvěcení kostela (248 let)
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
7.30za Annu a Františka Janíkovy a jejich Františka a Janu
9.00za Marii a Josefa Trundovy a celou živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
5. 9. 2022
  
ÚTERÝ
6. 9. 2022
  
STŘEDA
7. 9. 2022
sv. Melichar Grodecký
10.00za rodiče Vránovy a rodinu Pelíškovu
18.00za rodinu Michenkovu, Langovou, Grunvaldovou a za duše v očistci
ČTVRTEK
8. 9. 2022
Svátek Narození Panny Marie
  
PÁTEK
9. 9. 2022
sv. Petr Klaver
18.00za Ladislavu Michenkovu, celou rodinu a za duše v očistci
SOBOTA
10. 9. 2022
bl. Karel Spinola
7.30za nenarozené děti
14.00za rodinu
NEDĚLE
11. 9. 2022
24. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00na úmysl dárce