Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
10.30za Josefa Bártu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
5. 12. 2022
po 2. neděli adventní
18.00na úmysl dárce
ÚTERÝ
6. 12. 2022
sv. Mikuláš
18.00za Marii Vykydalovou, Marii Špidlovou a Karla Majdla
STŘEDA
7. 12. 2022
sv. Ambrož
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 12. 2022
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18.00za zemřelého manžela, sestru a rodiče
PÁTEK
9. 12. 2022
po 2. neděli adventní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 12. 2022
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Lavickou, Pevnou, Havlíčkovu, Královu, Heřmanovu a Nezvalovu a duše v očistci
NEDĚLE
11. 12. 2022
3. neděle adventní - GAUDETE s latinským ordináriem
10.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
7.30za Kristiána a rodinu Němečkovu
9.00na poděkování za zemřelého tatínka a maminku s prosbou o přímluvu všech svatých a Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
5. 12. 2022
po 2. neděli adventní
18.00JASINOV Kulturní dům na úmysly obyvatel
ÚTERÝ
6. 12. 2022
sv. Mikuláše
  
STŘEDA
7. 12. 2022
sv. Ambrože
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za PÍ. Prchalovou a rodiče
18.00s návštěvou sv. Mikuláše dětí za Emila Lukeše, rodinu Lukešovu, Musilovu, Dokoupilovu, Františka Tomana, Zdenu Hyčkovou a za duše v očistci
18.45Možnost adorace do 20 hodin
ČTVRTEK
8. 12. 2022
PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
  
PÁTEK
9. 12. 2022
po 2. neděli adventní
18.00za rodinu Hönigovu, Mizerovskou a za duše v očistci
SOBOTA
10. 12. 2022
po 2. neděli adventní
9.00KOCHOV na úmysl místních obyvatel
10.30KŘEST Gabriely Mizerovské
18.00za Petra a Terezku a za duše v očistci
NEDĚLE
11. 12. 2022
3. neděle adventní
7.30na poděkování za 93 roků života manželů Parolkových (slouží o. Radek)
9.00ZA SCHOPNOST NACHÁZET NÁŠ CÍL A JÍT K NĚMU(slouží o. Radek)
 • K akcím týdne:: Hlavní předvánoční možnost slavení svátosti smíření bude příští neděli 11. prosince ve 14 hodin ve farním kostele (bude zde o. Jiří a o. Petr Košulič). Další možnosti tohoto týdne jsou v pondělí v Jasinově od 17 hodin, v sobotu v Kochově od 8:15 a v sobotu v při duchovní obnově.
 • Ve středu bude pastorační rada.
 • Společenství manželů bude tento pátek na Halasově 11.
 • Pozor, v sobotu nebude bohoslužba ve farním kostele 7:30, ale v 18 hodin v rámci duchovní obnovy.
 • Duchovní obnova tuto sobotu s o. Radkem Jurnečkou na téma "Můj cíl?" začne v sobotu ve 14:30 společnou přípravnou modlitbou, následovat budou dvě katecheze s přestávkou na tiché rozjímání a na závěr s duchovním sdílením ve skupinkách, v 18 hodin bude eucharistická bohoslužba a modlitební večer. Vzadu v kostele jsou letáčky s podrobnostmi.
 • Další oznámení: O. Pavel Kafka, náš nový generální vikář, vás srdečně zdraví a děkuje za vaši pomoc a spolupráci při budování Velké rodiny malých dárců fondu PULS. Naše diecézní donátorská rodina stále roste, a to i přes obtížnou situaci vyvolanou válkou na Ukrajině. Ta také zapříčinila značný nárůst energií, se kterým se potýkají i naše farnosti. Proto PULS přichází s nabídkou pomoci farnostem v podobě bonusu 1000 Kč za každého donátora, který se registruje do 31. 12. 2022.
 • Vám, mladým, kteří byste rádi jeli na setkání mládeže s papežem, připomínáme, abyste se nahlásili o. Jiřímu nebo Zuzce Pecháčkové. Při přihlášení do 17. 12. je 1000 Kč sleva.
 • Dnes: Připomínáme pozvání pro malé i velké na dnešní adventní dílničky od 14 hodin na faře.
 • Připomínáme prosbu, abychom se všichni, co můžeme, nabídli k nějaké formě spolupráce na úklidu a údržbě našich kostelů, budov a zahrad.
 • Děti, přijďte si (do farního kostela) pro obrázky, a kdo nedostal, také pro adventní kartičky.