Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
10.30za Josefa Bártu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
5. 12. 2022
sv. Sába
18.00na úmysl dárce
ÚTERÝ
6. 12. 2022
sv. Mikuláš
18.00za Marii Vykydalovou, Marii Špidlovou a Karla Majdla
STŘEDA
7. 12. 2022
sv. Ambrož
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 12. 2022
slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00za zemřelého manžela, sestru a rodiče
PÁTEK
9. 12. 2022
sv. Valerie
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 12. 2022
sv. Julie a Eulálie
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Lavickou, Pevnou, Havlíčkovu, Královu, Heřmanovu a Nezvalovu a duše v očistci
NEDĚLE
11. 12. 2022
3. neděle adventní
10.30za farníky
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
7.30za Kristiána a rodinu Němečkovu
9.00na poděkování za zemřelého tatínka a maminku s prosbou o přímluvu všech svatých a Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
5. 12. 2022
po 2. neděli adventní
  
ÚTERÝ
6. 12. 2022
sv. Mikuláš
  
STŘEDA
7. 12. 2022
sv. Ambrož
10.00CSS za zemřelou manželku Alžbětu Prchalovou a dvoje rodiče
18.00za Emila Lukeše, rodinu Lukešovu, Musilovu, Dokoupilovu, Františka Tomana, Zdenu Hyčkovou a za duše v očistci
ČTVRTEK
8. 12. 2022
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  
PÁTEK
9. 12. 2022
po 2. neděli adventní
18.00za rodinu Hönigovu, Mizerovskou a za duše v očistci
SOBOTA
10. 12. 2022
po 2. neděli adventní
9.00KOCHOV za
18.00za Petra a Terezku a za duše v očistci
NEDĚLE
11. 12. 2022
3. neděle adventní
7.30na poděkování za 93 roků života manželů Parolkových
  • Na hodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
  • puls
  • úklid