Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 12. 2019
Svátek Svaté rodiny
10.30za rodinu Prudilovu, sourozence, švagrovou Marii a bratra a za duše v očistci
PONDĚLÍ
30. 12. 2019
sv. Evžen
18.00za živou a zemřelou rodinu Lavickou, Pevnou, Královu, Havlíčkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
31. 12. 2019
sv. Silvestr
18.00na poděkování za uplynulý rok
STŘEDA
1. 1. 2020
slavnost Matky Boží Panny Marie
10.30za naše společenství
ČTVRTEK
2. 1. 2020
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
18.00za zemřelou rodinu Bednářovu, Horákovu, Komárkovu a Nečasovu, Boží pomoc a ochranu živým rodinám a za duše v očistci
PÁTEK
3. 1. 2020
Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
4. 1. 2020
bl. Anděla z Foligna
18.00s nedělní platností
za uzdravení
NEDĚLE
5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně
10.30za zemřelého Antonína Podsedníka, manželku, syna, uzdravení nemocné osoby, ostatní příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 12. 2019
Svátek Svaté rodiny (s obnovou manželských slibů)
7.30za rodinu Jeřábkovu, Vybíhalovu, Olšanovu a Tomanovu
9.00za manželství a rodiny farnosti
PONDĚLÍ
30. 12. 2019
6. den oktávu Narození Páně
  
ÚTERÝ
31. 12. 2019
Poděkování za minulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce
17.00na poděkování za uplynulý rok
STŘEDA
1. 1. 2020
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok a den modliteb za mír
7.30na poděkování
9.00za ty, kteří ve farnosti jakýmkoli způsobem slouží
ČTVRTEK
2. 1. 2020
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský, adorační den farnosti
  
PÁTEK
3. 1. 2020
Nejsvětější jméno Ježíš
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
4. 1. 2020
7.30za Jaroslava a Ludmilu Tajovské
NEDĚLE
5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00Za Janu Sychrovu, živou a zemřelou rodinu Pakrovu
  • Ve čtvrtek nás čeká ADORAČNÍ DEN, celý den v klášterním kostele. Začne v 7:30 hodin společnými ranními chválami a skončí opět společně v 17:30 adorací a svátostným požehnáním, v 18h mší svatou. Zapsat se v klášteře můžete v pondělí a v úterý. Zapsat se můžete jako jednotlivci nebo společenství. Pokud budete mít jako společenství vedený program, napište se červenou tužkou. Zveme děti k adoraci s prožitím příběhu tří králů, mladší děti do 3. třídy od 14:30 do 15 hodin, starší děti od 3. třídy od 15 do 15:30, mládež od 16:30 do 17:30.
  • V pátek bude o. Jiří udělovat svátosti nemocným v jejich domech.
  • V sobotu 4. ledna se v naší farnosti uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků starších patnácti let o půl deváté a mladších koledníků v devět hodin na faře. Zapojit se může opravdu každý. Pokud by se k Vám koledníci nedostali, je ještě možnost přispět v neděli 5. ledna do pokladničky v rámci nedělních mší. Za Vaši pomoc a příspěvky předem děkujeme!
  • Od 6. ledna začne ekumenický alianční týden a týden modliteb za jednotu křesťanů, rozpis bohoslužeb je na nástěnce.
  • Dnes připomínáme pozvání pro vás všechny na farní vánoční koledování a divadlo malých dětí a mládeže v 15 hodin.