Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 12. 2018
Svátek Svaté rodiny
10.30na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání v novém roce
PONDĚLÍ
31. 12. 2018
sv. Silvestr
18.00na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání v novém roce
ÚTERÝ
1. 1. 2019
slavnost Matky Boží Panny Marie
10.30za dobrý úmysl
STŘEDA
2. 1. 2019
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
3. 1. 2019
Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
18.00za dar zdraví pro sourozence Gruberovy
PÁTEK
4. 1. 2019
bl. Anděla z Foligna
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
5. 1. 2019
sv. Telesfor
18.00s nedělní platností
za zemřelou Janu Sychrovou, živou a zemřelou rodinu Pakrovu a Sychrovu
NEDĚLE
6. 1. 2019
Slavnost Zjevení Páně
10.30za Antonína Podsedníka, manželku, bratra, sestřenici Fini, ostatní příbuzné, za uzdravení nemocné osoby a za duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 12. 2018
sv. Evžen / svátek Svaté rodiny
7.30na úmysl dárce
9.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
31. 12. 2018
sv. Silvestr
17.00za zesnulou manželku Martu Bártovu a duše v očistci
ÚTERÝ
1. 1. 2019
slavnost Matky Boží Panny Marie
7.30za maminku a její brzké uzdravení
9.00za farníky
STŘEDA
2. 1. 2019
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
3. 1. 2019
Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
  
PÁTEK
4. 1. 2019
bl. Anděla z Foligna
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
5. 1. 2019
sv. Telesfor
7.30za Jaroslava a Ludmilu Tajovských
NEDĚLE
6. 1. 2019
slavnost Zjevení Páně / 2. neděle po Narození Páně
7.30za farníky
9.00za Josefa Bártu a živou a zemřelou rodinu
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Všichni jste srdečně zváni na Tříkrálový koncert, který se uskuteční příští neděli v 15:00 hodin ve farním kostele v Letovicích.