Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 5. 2020
4. neděle velikonoční (Den modliteb za povolání/ svátek sv. Filipa a Jakuba)
10.30bez účasti lidu za zemřelou manželku Elišku, za oboje rodiče a sourozence, živou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
4. 5. 2020
Pondělí po 4. neděli velikonoční (sv. Florián)
18.00bez účasti lidu za zemřelou Věru Sršňovou, rodinu Podzimkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
5. 5. 2020
Úterý po 4. neděli velikonoční (sv. Gothard)
18.00ve farním kostele za živou a zemřelou rodinu Báčovu, Elblovu a duše v očistci
STŘEDA
6. 5. 2020
sv. Jan Sarkander
14.00bez účasti lidu mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
7. 5. 2020
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
18.00bez účasti lidu za Stanislava Kozla, manželku a rodiče
PÁTEK
8. 5. 2020
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
14.00bez účasti lidu mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
9. 5. 2020
Sobota po 4. neděli velikonoční
18.00bez účasti lidu za Jaroslavu a Vladimíra Dvořáčkovy a duše v očistci
NEDĚLE
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční
10.30bez účasti lidu za rodinu Ondráčkovu, sestru Miladu, bratra Milana s rodinou a rodinu Bilešovu

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 5. 2020
4. neděle velikonoční (Den modliteb za povolání/ svátek sv. Filipa a Jakuba)
7.30za duchovní povolání z naší farnosti (s účastí mladých)
9.00za hasiče farnosti
PONDĚLÍ
4. 5. 2020
Po po 4. ne velikonoční (sv. Florián)
  
ÚTERÝ
5. 5. 2020
Úterý po 4. neděli velikonoční
18.00na úmysl z klášterního kostela
STŘEDA
6. 5. 2020
Svátek sv. Jan Sarkandera
18.00za Jiřinu Ondráčkovu, rodinu Ondráčkovou, Komárkovou a Brožkovou
ČTVRTEK
7. 5. 2020
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
  
PÁTEK
8. 5. 2020
P. Marie, Prostřednice všech milostí
18.00za živé a zemřelé sourozence Loukotovy, rodinu Ševčíkovou a Stloukalovou
SOBOTA
9. 5. 2020
Sobota po 4. neděli velikonoční
7.30za živou a zemřelou rodinu Pavelcovou, Novotnou, Doskočilovou, Čechovou a za duše v očistci
NEDĚLE
10. 5. 2020
5. neděle velikonoční
7.30za maminky a babičky naší farnosti
9.00za zemřelé rodiče Skoumalovy a za živou rodinu
 • Bohoslužby jsou až do 10. května (včetně) stále slaveny s těmi, kteří zadali úmysl mše svaté. Přijdou na ni s rodinou (nebo dalšími lidmi, které osloví) v počtu 15 účastníků! Mohou číst přímluvy a čtení (biřmovaný).
  Dary do sbírky dávejte do kasičky u stolku v zadní části kostela s užitím desinfekce, nebo po mši svaté. Ministranti ať se zapisují na rozpis na stránkách nebo v kostele.
 • Příští neděli 10. 5. budeme přenášet farní mši "devátou" po internetu. Zařiďte možnost účasti pro vaše starší členy rodiny!
 • Pokračujme v modlitbě růžence – jak nás vyzývají naši pastýři – nejen na úmysl ochrany zdraví, ale na všechny úmysly, ke kterým vyzývá Kristova i naše matka Maria. Může být hlavní náplní "májových pobožností", ke kterým se scházejte
  po skupinkách ve vašem bydlišti a modlete se za své spoluobčany:
  Pravidelně v Třebětíně Út a So 18:30, v Kochově Ne 14:00, v Jasinově Ne, Po, St a Pa v 18:00, v Kladorubech Ne 19:00.
  Mimořádně v 19:30 v Út ve Skrchově u křížku, ve St u boží muky před Lhotou (u koňské ohrady), v pátek v Babolkách na točně. Můžete také navrhnout i další místa, kde byste se chtěli takto pomodlit.
 • Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření nebo svátosti nemocných – otevřený v neděli 3. 5. od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30,
  ve všední dny
  (kromě pondělí a úterý) od 7:00 do 8:00 a (kromě pondělí a čtvrtku) od 18:30 do 19:00 (zkráceně kvůli májovým pobožnostem), v sobotu od 8:00 do 8:30.
  Po každé adoraci vždy bude možnost přijmout eucharistii
  (pro ty, kteří přijdou po požehnání k presbytáři a připraví se ideálně alespoň četbou Písma).