Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 3. 2019
8. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou Emilii a Františka Bočkovy
PONDĚLÍ
4. 3. 2019
sv. Kazimír
18.00na poděkování Pánu Bohu
ÚTERÝ
5. 3. 2019
sv. Teofil (Bohumil)
18.00za uzdravení nemocné dcery
STŘEDA
6. 3. 2019
Popeleční středa
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
7. 3. 2019
sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
18.00za zemřelého Františka Bočka, živou a zemřelou rodinu Bočkovu
PÁTEK
8. 3. 2019
sv. Jan z Boha
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
9. 3. 2019
sv. Františka Římská
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00s nedělní platností
za Františku Bušovou, manžela, syny a živou rodinu
NEDĚLE
10. 3. 2019
1. neděle postní
10.30za živou a zemřelou rodinu Krejčířovu, Kíčovu a Jančíkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Na Popeleční středu bude mše svatá v nemocniční kapli ve 14 hodin. Popelec se bude udílet také v neděli po mši svaté.
  • Křížové cesty budou po celý půst pravidelně vždy v pondělí a v sobotu před večerní mší svatou (o půl šesté). Modlitba svatého růžence bude proto v tyto dny začínat již v pět hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 3. 2019
sv. Kunhuta / 8. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00za živou rodinu Bednářovu, Illovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
4. 3. 2019
sv. Kazimír
  
ÚTERÝ
5. 3. 2019
sv. Teofil (Bohumil)
  
STŘEDA
6. 3. 2019
bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) / Popeleční středa
18.00za maminku, rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Petrekovu a duše v očistci
ČTVRTEK
7. 3. 2019
sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
  
PÁTEK
8. 3. 2019
sv. Jan z Boha
18.00za Boží pomoc a ochranu ve stáří a za rodinu Vybíhalovu a Páralovu
SOBOTA
9. 3. 2019
sv. Františka Římská
7.30za Evu Čejkovu a za Boží pomoc a ochranu
NEDĚLE
10. 3. 2019
sv. Jan Ogilvie / 1. neděle postní
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlegrovu, Bednářovu a duše v očistci
9.00za farníky
18.00křížová cesta
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Křížovou cestu se v kostele pomodlíme příští neděli v 18:00 hodin.
  • Popeleční středa je den přísného postu od masa a dospělí mají také půst újmy v jídle.
  • Pan děkan zve mládež na postní duchovní obnovu pro mládež, která se uskuteční v sobotu 16. 3. v Kunštátě. Podrobnější informace jsou na plakátku na nástěnce.
  • S paní Evou Čejkovou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 10:00 hodin.