Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 2. do 10. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 2. 2019
sv. Blažej, 4. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 87 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
4. 2. 2019
sv. Ondřej Corsini
18.00za sestru, švagrovou, celou rodinu Podivínskou a Prudilovu a za duše v očistci
ÚTERÝ
5. 2. 2019
sv. Agáta (Háta, Dobruše)
18.00za zemřelého bratra a rodiče a příbuzné
STŘEDA
6. 2. 2019
sv. Pavel Miki a druhové
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
7. 2. 2019
sv. Richard
18.00za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu, Bartíkovu a duše v očistci
PÁTEK
8. 2. 2019
sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
9. 2. 2019
sv. Apollonie
18.00s nedělní platností
za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
NEDĚLE
10. 2. 2019
5. neděle v mezidobí
10.30za Marii Kozlovou, manžela, rodiče a sourozence
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 2. do 10. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 2. 2019
sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) / 4. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00za zemřelého tatínka, dědečka a duše v očistci
PONDĚLÍ
4. 2. 2019
sv. Ondřej Corsini
  
ÚTERÝ
5. 2. 2019
sv. Agáta (Háta, Dobruše)
  
STŘEDA
6. 2. 2019
sv. Pavel Miki a druhové
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlegrovu, Bednářovu a duše v očistci
ČTVRTEK
7. 2. 2019
sv. Richard
  
PÁTEK
8. 2. 2019
sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Brožkovu a Komárkovu
SOBOTA
9. 2. 2019
sv. Apollonie
  
NEDĚLE
10. 2. 2019
sv. Scholastika / 5. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Zerákovu, Borkovu, Doskočilovu, Čechovu a duše v očistci
9.00za farníky
  • V sobotu mše svatá nebude.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Otec Tomáš prosí rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě přistoupilo v tomto roce k 1. svatému přijímání, aby je osobně přihlásili do 17. února u otce Tomáše. Přistoupit mohou děti, které třetím rokem navštěvují výuku náboženství.