Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 4. 2019
2. neděle velikonoční
10.30za rodinu Suchou, Žouželkovu, Greipelovu, Kalivodovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
29. 4. 2019
svátek sv. Kateřiny Sienské
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚTERÝ
30. 4. 2019
sv. Zikmund
18.00za nemocné miminko, všechny členy rodiny a duše v očistci
STŘEDA
1. 5. 2019
Dělník sv. Josef
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
2. 5. 2019
sv. Atanáš
18.00za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
PÁTEK
3. 5. 2019
svátek sv. Filipa a Jakuba
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
4. 5. 2019
sv. Florián
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
5. 5. 2019
3. neděle velikonoční
10.30za Josefa a Marii Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Májové pobožnosti budou každé pondělí a sobotu přede mší svatou, od 17.45. Modlitba svatého růžence začne tedy již v 17.15.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 4. 2019
sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion / 2. neděle velikonoční
7.30na poděkování za 80 roků života Boženy Tiché
9.00na poděkování za 15 let manželství a duše v očistci
14.00poutní mše svatá v Kochově za farníky
PONDĚLÍ
29. 4. 2019
svátek sv. Kateřiny Sienské
  
ÚTERÝ
30. 4. 2019
sv. Zikmund
  
STŘEDA
1. 5. 2019
Dělník sv. Josef
18.00za Marii a Františka Kalibánovy, rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK
2. 5. 2019
sv. Atanáš
  
PÁTEK
3. 5. 2019
svátek sv. Filipa a Jakuba
18.00za živé a zemřelé skauty
SOBOTA
4. 5. 2019
sv. Florián
7.30za rodinu Krchňákovu a bratra Generose
NEDĚLE
5. 5. 2019
sv. Gothard / 3. neděle velikonoční
7.30za farníky
9.00živé a zemřelé členy hasičského sboru
18.00májová pobožnost
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Společné udílení svátosti pomazání nemocných bude příští neděli při obou mších svatých. Přistoupit k této svátosti mohou lidé stiženi závažnější nemocí nebo stářím. Nejdéle měsíc před přijetím je dobré přijmout svátost smíření.
  • S paní Ilonou Lebišovou se rozloučíme ve farním kostele v pondělí v 14:30 hodin.
  • V neděli 5. května se po mši svaté - asi v 10 hodin uskuteční na faře v sále prezentace organizace Mary’s Meals, všichni jste srdečně zváni. Více informací naleznete na vývěsce v kostele.
  • Všechny děti od 2 do 6 let zveme tento pátek od 16:30 na faru. Povíme si o stvoření světa a naučíme se písničku, kterou potom na mši svaté v 18 hodin společně zazpíváme. Scházet se budeme pravidelně každý 1. pátek v měsíci. Více informací na plakátku.