Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 1. 2023
4. neděle v mezidobí
10.30za rodinu Hejlovu a Dvořáčkovu
PONDĚLÍ
30. 1. 2023
18.00za rodinu Komprdovu
ÚTERÝ
31. 1. 2023
sv. Jan Bosko
18.00za Aloise Bednáře
STŘEDA
1. 2. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 2. 2023
Svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00za Aloise Bednáře
PÁTEK
3. 2. 2023
sv. Blažej
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
4. 2. 2023
18.00s nedělní platností
za Aloise Bednáře
NEDĚLE
5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 91 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu a za zemřelou maminku
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Děkujeme 6 ženám a 7 chlapům za pomoc při úklidu vánoční výzdoby. A pro všechny zájemce jsou na bočním oltáři perníčky z našeho perníkového betléma.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 1. 2023
4. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 85 let života s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
30. 1. 2023
  
ÚTERÝ
31. 1. 2023
sv. Jan Bosko
14.30KOCHOV s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Širůčkovou
STŘEDA
1. 2. 2023
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za Boženku
18.00za Aloise Bednáře
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
2. 2. 2023
Svátek Uvedení Páně do chrámu
  
PÁTEK
3. 2. 2023
sv. Blažej
18.00s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Blažeje za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
4. 2. 2023
7.30za rodinu Áronovu a za duše v očistci, na které nikdo nemyslí
10.30ROZLOUČENÍ s pí. Drahoslavou Langerovou
NEDĚLE
5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí
7.30za Marii Červinkovou, rodiče Petrželkovy a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K akcím týdne: Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme hlavně v pátek přinášet svátosti.
  • Ministranti se v sobotu sejdou na ministrantskou schůzku na mši svatou.
  • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • Příští neděli v 16 hodin kohokoli z vás zveme na faru na další setkání k synodálním tématům, o které jste mnozí z účastníků projevili zájem.
  • Svátost manželství chce přijmout Veronika Filip (rozená Prudilová) z naší farnosti 11. února s Igorem Blahušiakem ze Slovenska. Modleme se za ně. Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji konzultuje s farářem.
  • Dnes: (22. ledna) po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.