Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 10. do 4. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 10. 2018
svátek sv. Šimona a Judy / 30. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 62 let společného života
PONDĚLÍ
29. 10. 2018
sv. Narcis
18.00za zemřelého Ludvíka Sedláka a celou rodinu
ÚTERÝ
30. 10. 2018
sv. Marcel
18.00za Marii Javůrkovou, Mirka Javůrka a rodinu Zástěrovu
STŘEDA
31. 10. 2018
sv. Wolfgang
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
1. 11. 2018
Slavnost Všech svatých
18.00za zemřelé pacienty a za zaměstnance naší nemocnice
PÁTEK
2. 11. 2018
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
14.00mše svatá v nemocniční kapli
18.00v klášterní hrobce
za zemřelé členy hraběcích rodin Kálnoky a Blümegen a za zemřelé spolubratry
SOBOTA
3. 11. 2018
sv. Martin de Porres
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
4. 11. 2018
31. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Huberta Podsedníka, rodiče, rodinu Podsedníkovu a Tobischovu, ostatní příbuzné, za nemocnou osobu a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 10. do 4. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 10. 2018
svátek sv. Šimona a Judy / 30. neděle v mezidobí
7.30za živé a zemřelé členy rodiny Prudilovy
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a za živou a zemřelou rodinu Janouškovu
18.00říjnová pobožnost
PONDĚLÍ
29. 10. 2018
sv. Narcis
  
ÚTERÝ
30. 10. 2018
sv. Marcel
  
STŘEDA
31. 10. 2018
sv. Wolfgang
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
ČTVRTEK
1. 11. 2018
slavnost Všech svatých
  
PÁTEK
2. 11. 2018
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
3. 11. 2018
sv. Martin de Porres
7.30za Marii a Františka Novotných a sourozence
NEDĚLE
4. 11. 2018
sv. Karel Boromejský / 31. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 85 roků života, nemocného manžela a duše v očistci
9.00za Karla Juříka, dvoje rodiče a duše v očistci
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Podmínky pro získání odpustků pro duše v očistci: 1. 11. odpoledne a 2. 11. celý den při návštěvě kostela modlitba Otče náš, Věřím v Boha, modlitba na úmysl sv. Otce, svaté přijímání a svatá zpověď. Od 1. do 8. 11. návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé, modlitba na úmysl sv. Otce, svaté přijímání a svatá zpověď. Svátost smíření je možné přijmout už týden před nebo po tomto období.
  • Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.