Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 27. 1. do 3. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 1. 2019
3. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Sychrovy a Štulpovy
PONDĚLÍ
28. 1. 2019
sv. Tomáš Akvinský
18.00na poděkování za 55 let společného života s prosbou o ochranu do dalších let
ÚTERÝ
29. 1. 2019
sv. Sulpicius
18.00za Josefa Luce
STŘEDA
30. 1. 2019
sv. Martina
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
31. 1. 2019
sv. Jan Bosko
18.00za zemřelého strýčka
PÁTEK
1. 2. 2019
sv. Pionius
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
2. 2. 2019
svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00s nedělní platností
za zemřelou Marii Krejsovou a její živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
3. 2. 2019
sv. Blažej, 4. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 87 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 27. 1. do 3. 2. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 1. 2019
sv. Anděla Mericiová / 3. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu a duše v očistci
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
PONDĚLÍ
28. 1. 2019
sv. Tomáš Akvinský
  
ÚTERÝ
29. 1. 2019
sv. Sulpicius
  
STŘEDA
30. 1. 2019
sv. Martina
18.00za rodinu Holkovu
ČTVRTEK
31. 1. 2019
sv. Jan Bosko
  
PÁTEK
1. 2. 2019
sv. Pionius
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
2. 2. 2019
svátek Uvedení Páně do chrámu
7.30za živou a zemřelou rodinu Vanouškovu, Navrátilovu a Jandovu
NEDĚLE
3. 2. 2019
sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) / 4. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00za zemřelého tatínka, dědečka a duše v očistci
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Otec Tomáš prosí rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě přistoupilo v tomto roce k 1. svatému přijímání, aby je osobně přihlásili do 17. února u otce Tomáše. Přistoupit mohou děti, které třetím rokem navštěvují výuku náboženství.
  • Farní ples se bude konat v sobotu 2. února. Vstupenky se budou prodávat v informačním středisku. Uvítali bychom nějaký dárek do tomboly, přineste ho prosím po mši svaté do sakristie.