Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 5. 2019
6. neděle velikonoční
10.30za rodiče Ondráčkovy, sestru Miladu, bratra s manželkou a rodinu Birešovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
27. 5. 2019
sv. Augustin z Canterbury
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za Ladislava Wettera
ÚTERÝ
28. 5. 2019
sv. Emil
18.00za Zdeňka Jochmana a celou rodinu Jochmanovu
STŘEDA
29. 5. 2019
sv. Maximin
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
30. 5. 2019
sv. Zdislava / Nanebevstoupení Páně
18.00na poděkování za 34 roků života s prosbou o pomoc pro celou rodinu
PÁTEK
31. 5. 2019
svátek Navštívení Panny Marie
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
1. 6. 2019
sv. Justin
17.15modlitba svatého růžence
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za Vladimíra a Jaroslavu Dvořáčkovy a duše v očistci
NEDĚLE
2. 6. 2019
7. neděle velikonoční
10.30za paní Wolfovou a rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • V červnu budou vždy v sobotu přede mší svatou od 17.45 litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Modlitba svatého růžence se posouvá na 17.15.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 5. 2019
sv. Filip Neri / 6. neděle velikonoční
7.30za rodiče Širůčkovy, nemocného bratra a Andulku Brablencovu
9.00za manžela, rodiče Pravcovy, Prudkých, Burgrovy a duše v očistci
18.00májová pobožnost
PONDĚLÍ
27. 5. 2019
sv. Augustin z Canterbury
  
ÚTERÝ
28. 5. 2019
sv. Emil
  
STŘEDA
29. 5. 2019
sv. Maximin
18.00za rodiče Pavlíkovy Prudilovy a duše v očistci
ČTVRTEK
30. 5. 2019
sv. Zdislava / Nanebevstoupení Páně
  
PÁTEK
31. 5. 2019
svátek Navštívení Panny Marie
18.00za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu
SOBOTA
1. 6. 2019
sv. Justin
7.30za Antonína Olšana
NEDĚLE
2. 6. 2019
sv. Marcelin a Petr / 7. neděle velikonoční
7.30za farníky
9.00za zemřelou Ludmilu Korcovu - výročí 100 let od narození
  • Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme ve středu.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Pouť do Mariazell se uskuteční v sobotu 22. června. Po cestě navštívíme kostel v Lilienfeldu a Annabergu. Odjezd autobusu bude v 5:00 hodin z Letovic náměstí od Základní umělecké školy. Cena zájezdu je pro dospělé 600,- Kč, pro děti a studenty 300,- Kč. Přihlásit se zaplacením se můžete u Otce Tomáše.
  • V měsíci červnu bude v Letovicích probíhat projekt sběru školních batůžků pro organizaci Mary’s Meal, která naplněné batůžky zašle dětem z Africké Malawi. Kdo by se rád zapojil, ať s dětmi naplní starý batoh základními školními pomůckami a v neděli po mši svaté je donese na faru, podrobné informace naleznete na nástěnce.