Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 12. 2021
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (sv. Štěpána)
10.30za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu a Bartíkovu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
27. 12. 2021
sv. Jan Evangelista
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
28. 12. 2021
sv. Betlémské děti, mučedníci
18.00za rodinu Roháčkovu, Burianovu a Hruškovu
STŘEDA
29. 12. 2021
5. den v oktávu Narození (sv. Tomáš Becket)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
30. 12. 2021
6. den v oktávu Narození
18.00za živou a zemřelou rodinu Nezvalovu, příbuzné a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
PÁTEK
31. 12. 2021
7. den v oktávu Narození (sv. Silvestr)
14.00na poděkování za všechna přijatá dobrodiní v tomto roce
SOBOTA
1. 1. 2022
Oktáv Narození Páně – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
10.30za naše společenství
NEDĚLE
2. 1. 2022
2. neděle po Narození Páně, Adorační den (Sbírka na farní opravy)
10.30na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18.00Společné zakončení adoračního dne
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 12. 2021
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (sv. Štěpána)
7.30s obnovou manželských slibů za Jaroslavu Brychtovou, Miroslava a Pavla Řezníkovy, Vlastimila Ješinu, Karla Šicha, jejich rodiny a za duše v očistci
9.00s obnovou manželských slibů za všechny RODINY našich farností (b.Pavel)
PONDĚLÍ
27. 12. 2021
sv. Jan Evangelista
15.00KOCHOV na úmysly účastníků bohoslužby
ÚTERÝ
28. 12. 2021
Svátek Neviňátek
  
STŘEDA
29. 12. 2021
5. den v oktávu Narození
18.00na poděkování za celoroční posilu s prosbou o další pomoc
ČTVRTEK
30. 12. 2021
6. den v oktávu Narození
  
PÁTEK
31. 12. 2021
7. den v oktávu Narození
17.00Na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku
SOBOTA
1. 1. 2022
Oktáv Narození Páně – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
7.30za Bohuslava Hynka
9.00ZA MÍR mezi námi a ve světě
NEDĚLE
2. 1. 2022
2. neděle po Narození Páně, Adorační den (Sbírka na farní opravy)
7.30za obrácení a vzájemnou lásku
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
  • Na adorační den s modlitbou za diecézi a za společenství kněžského semináře bude možnost osobní modlitby v Klášterním kostele po mši svaté od 11:30. V 15h zveme na adoraci děti. Společné zakončení bude v 18 hodin. Zapisujte se, prosím, na arch vzadu na stolečku, nebo na internetu.
  • Mnozí jste se již zapsali na skupinky synody. Můžete tak ještě učinit na papír vzadu v kostele, o. Jiřímu nebo Zdence Prudilové. Zapsané kontaktujeme v lednu. V předsíni farního kostela vznikla nástěnka s myšlenkami o synodě.
  • Slovo otce biskupa Vojtěcha k Tříkrálové sbírce: Milí koledníci, dárci a podporovatelé Diecézní charity, každoročně vítáme nový rok Tříkrálovou sbírkou. Také v tomto roce plánuje Diecézní charita sbírku od 1. do 16. ledna. Jak to bude, však zůstává otázkou. Loňská sbírka byla mimořádná. Koledníci se nemohli setkat s dárci, nezazněla koleda ani nezacinkaly rolničky v tradičních průvodech. Přesto se v diecézi podařilo získat 17 milionů korun. Bylo to díky štědrosti dárců i jejich ochotě přizpůsobit se situaci a využívat on-line služby. Získané peníze z Tříkrálové sbírky pomohly například lidem, pro které stávající sociální systém nemá řešení a kteří žijí pod hranicí důstojného života. Tyto osoby již mnoho let vyhledává Charitní záchranná síť po celé diecézi. Do služby pro lidi s mentálním a zdravotním postižením Betany Boskovice zase zakoupila blanenská Charita vícemístný automobil s plošinou. Zhruba polovinu nákladů financoval výtěžek z této sbírky. Boskovický automobil pomáhal i lidem po ničivém tornádu. Jedna z jeho prvních cest vedla právě na Břeclavsko a Hodonínsko, kam po živelné katastrofě vyjížděl krizový Tým mimořádných událostí Okresní charity Blansko. Dary z Tříkrálové sbírky pomáhají i nevyléčitelně nemocným a umírajícím prožít poslední okamžiky doma se svými blízkými. Péči o ně zajišťuje síť charitních domácích hospiců a lůžkové zařízení v Rajhradě u Brna. Děkuji Vám, že přispíváte lidem v nouzi a podporujete Tříkrálovou sbírku. Vaše dary dokážou proměnit složité životní osudy a jsou znamením, že solidarita a vzájemná pomoc je naší společnou hodnotou. Věřím, že požehnání letošní sbírky opět přinese radost a naději do našich srdcí i do našich domovů. Upřímně Vám všem děkuji za podporu, modlitby i přízeň. S přáním všeho dobrého biskup Vojtěch