Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 6. do 3. 7. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 6. 2022
13. neděle v mezidobí (Sbírka na formaci budoucích kněží)
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
PONDĚLÍ
27. 6. 2022
sv. Cyril Alexandrijský
18.00za živou a zemřelou rodinu Zedníkovu, Kobzovu, Wetterovu a Němečkovu
ÚTERÝ
28. 6. 2022
Vigilie SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA, hlavních patronů diecéze
18.00na poděkování za 7 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
STŘEDA
29. 6. 2022
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, hlavních patronů diecéze
14.00za naši nemocnici
ČTVRTEK
30. 6. 2022
Sv. prvomučedníci římští
18.00za zemřelé rodiče, manžela, sourozence, zetě a za dar zdraví pro celou rodinu
PÁTEK
1. 7. 2022
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
2. 7. 2022
18.00s nedělní platností Vigilie Slavnosti sv. Prokopa
za Františka Bílého, manželku a ostatní příbuzné
NEDĚLE
3. 7. 2022
SLAVNOST SV. PROKOPA, hlavního patrona farnosti
10.30za rodiče Prudilovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Na slavnost svatých Petra a Pavla ve farním kostele mše svatá v 18.00 nebude z důvodu inaugurace nového brněnského biskupa Pavla v katedrále na Petrově v 16.00.
  • Přání pro o. biskupa Vojtěcha a pro o. biskupa Pavla můžete podepsat vzadu na stolečku.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 6. do 3. 7. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 6. 2022
13. neděle v mezidobí (Sbírka na formaci budoucích kněží)
7.30za rodinu Purketovu a Chloupkovu a za duše v očistci
9.00JASINOV Jana Křitele za živé a zemřelé obyvatele Jasinova, Zábludova a Kněževíska
PONDĚLÍ
27. 6. 2022
  
ÚTERÝ
28. 6. 2022
sv. Irenej
  
STŘEDA
29. 6. 2022
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, hlavních patronů diecéze
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ekumenická bohoslužba
16.00KATEDRÁLA BRNO PETROV za syna Petra a všechny zemřelé z rodiny Nečasovy a Ochranovy a za všechny duše v očistci
ČTVRTEK
30. 6. 2022
  
PÁTEK
1. 7. 2022
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
2. 7. 2022
7.30na poděkování za 80 roků života s prosbou za rodiče a celou rodinu
12.00Uzavření SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ Terezy Prchalové a Petra Porketa
NEDĚLE
3. 7. 2022
SLAVNOST SV. PROKOPA, hlavního patrona farnosti
7.30za Josefa Hejla, sestru Miladu, rodiče a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • Na ekumenickou modlitbu ve stylu Taizé jsme zváni toto úterý 28. v 19h do kostela církve evangelické v Boskovicích.
  • Ve středu při bohoslužbě v 16.00 hodin v katedrále nově jmenovaný 14. diecézní biskup Pavel Konzbul převezme vedení diecéze. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas. Z naší farnosti jedeme auty, pokud byste se ještě někdo chtěli přidat, ohlaste se.
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • K setkání u ohně na konci školního a pastoračního roku jsme zváni v pátek po mši svaté.
  • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat ve farním kostele a na internetu.
  • Informační list farnosti pro ty z vás, kteří jste si ho ještě nevzali, je k dispozici u vstupu.
  • Přispět na zbudování křesťanské ekumenické základní školy v Sudicích je možné ve farním kostele na stolečku. Více informací najdete na nástěnce.