Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí
10.30za Antonína Bartáka, rodiče a rodinu Nečasovu
PONDĚLÍ
27. 1. 2020
sv. Anděla Mericiová
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
ÚTERÝ
28. 1. 2020
sv. Tomáš Akvinský
  
STŘEDA
29. 1. 2020
sv. Sulpicius
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
30. 1. 2020
sv. Martina
  
PÁTEK
31. 1. 2020
sv. Jan Bosko
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
1. 2. 2020
sv. Pionius
18.00s nedělní platností
na poděkování za 64 roků společného života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu
10.30na poděkování za 88 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Příští neděle - Božího slova

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova
7.30za rodiče Francovy a děti
9.00za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
27. 1. 2020
sv. Anděla Mericiová
  
ÚTERÝ
28. 1. 2020
sv. Tomáš Akvinský
  
STŘEDA
29. 1. 2020
sv. Sulpicius
  
ČTVRTEK
30. 1. 2020
sv. Martina
  
PÁTEK
31. 1. 2020
sv. Jan Bosko
  
SOBOTA
1. 2. 2020
sv. Pionius
7.30za rodinu Němcovu a za duše v očistci
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu
7.30za Boženu a Josefa Sedláčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
9.00za všechny obyvatele farnosti
  • Hromničky
  • Odzdobování kostela