Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí (světový den migrantů a uprchlíků) (SBÍRKA na bohoslovce a církevní školství)
10.30na poděkování za dožití 87 let s prosbou o zdraví do dalších let
PONDĚLÍ
25. 9. 2023
(sv. Kleofáš)
18.00za dar zdraví duše i těla
ÚTERÝ
26. 9. 2023
(sv. Kosma a Damián)
18.00na úmysl dárce a za duše v očistci
STŘEDA
27. 9. 2023
sv. Vincenc z Paula
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 9. 2023
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA A KLÁŠTERNÍHO KOSTELA
18.00za naše společenství
PÁTEK
29. 9. 2023
svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
30. 9. 2023
(sv. Jeronýma)
18.00s nedělní platností
na poděkování za 33 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
1. 10. 2023
26. neděle v mezidobí (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
10.30za zemřelé rodiče Stanislava a Jitku Ježovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 9. 2023
25. neděle v mezidobí (světový den migrantů a uprchlíků) (SBÍRKA na bohoslovce a církevní školství)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00se KŘTEM Olivera Blahušiaka na poděkování za společně prožitá léta manželství s prosbou o ochranu pro celou rodinu do dalších let
PONDĚLÍ
25. 9. 2023
  
ÚTERÝ
26. 9. 2023
  
STŘEDA
27. 9. 2023
sv. Vincenc z Paula
18.00na poděkování za 15 let společného života
ČTVRTEK
28. 9. 2023
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
  
PÁTEK
29. 9. 2023
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu a Kudrnovu a za duše v očistci
SOBOTA
30. 9. 2023
sv. Jeroným
7.30za Zdenku Filipovou, celou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
1. 10. 2023
26. neděle v mezidobí (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
7.30za zemřelého manžela, rodiče a sourozence a na poděkování za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a vyslyšené prosby
9.00za zemřelé rodiče, sourozence, syna Františka a celou živou a zemřelou rodinu Zedníkovu, Tesařovu a Večeřovu
  • Z pozdějších událostí: Bohoslužby, vedené zvláště pro děti, budou bývat každý 1. a 3. pátek od 6. října, kdy začne také příprava na 1. sv. přijímání.
  • Ministranti jsou zváni do týmu a na první tréning první sobotu v měsíci, to je za 14 dní 7. října!
  • Z pozdějších událostí: Synoda, první část její celosvětové fáze, se uskuteční od 4. října. Jsme zvaní k modlitbě za ni.
  • Z dalších oznámení: Projekt 3P Brněnského biskupství nabízí obětem sexuálního násilí nebo zneužívání konkrétní možnosti, jak mohou traumatický zážitek ve spolupráci s odborníky zpracovat a k církevnímu prostředí najít cestu zpátky.
  • Dnes Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.
  • Setkání rodičů biřmovanců se uskuteční dnes v 17 hodin.
  • Na Večer chval jste zvaní do Knínic dnes v 17 hodin.