Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 23. 12. do 30. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 12. 2018
4. neděle adventní
10.30za zemřelé Marii a Františka Odstrčilovy a živou rodinu Čechovu
PONDĚLÍ
24. 12. 2018
Štědrý den
22.00za naše společenství
ÚTERÝ
25. 12. 2018
slavnost Narození Páně
10.30za živou a zemřelou rodinu Heřmanovu, Havlíčkovu, Lavickou, Pevnou a Královu a za duše v očistci
STŘEDA
26. 12. 2018
sv. Štěpán
10.30za Marii Lucovou
ČTVRTEK
27. 12. 2018
sv. Jan Evangelista
18.00na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
PÁTEK
28. 12. 2018
sv. Betlémské děti, mučedníci
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
29. 12. 2018
sv. Tomáš Becket
18.00s nedělní platností
za zemřelého manžela
NEDĚLE
30. 12. 2018
Svátek Svaté rodiny
10.30na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání v novém roce
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 23. 12. do 30. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
23. 12. 2018
sv. Jan Kentský / 4. neděle adventní
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu, a duše v očistci
9.00za Ludmilu a Josefa Prchalovy, Marii a Antonína Vondálovy a duše v očistci
PONDĚLÍ
24. 12. 2018
Štědrý den
16.00za sestru v Kristu Marii a duše v očistci
24.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
ÚTERÝ
25. 12. 2018
slavnost Narození Páně
7.30za zemřelého Vladimíra Hejla, rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci
9.00za farníky
STŘEDA
26. 12. 2018
sv. Štěpán
7.30na poděkování za 55 roků manželství
9.00za Jaroslavu Brychtovu, rodiče Skulínkovy a prarodiče Brychtovy a za Miroslava Řezníka, zemřelé kamarády muzikanty a duše v očistci
ČTVRTEK
27. 12. 2018
sv. Jan Evangelista
  
PÁTEK
28. 12. 2018
sv. Betlémské děti, mučedníci
18.00za rodinu Vybíhalovu, Jeřábkovu, Olšanovu a Tomanovu
SOBOTA
29. 12. 2018
sv. Tomáš Becket
7.30Pane Bože, prosím Tě za všechny naše rodiny, za lidi trpící a umírající, za všechno naše duchovenstvo a duše v očistci
NEDĚLE
30. 12. 2018
sv. Evžen / svátek Svaté rodiny
7.30na úmysl dárce
9.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
  • S paní Ludmilou Štarhovou se rozloučíme ve farním kostele v pátek v 14:00 hodin.
  • Příští neděli na Svátek Svaté Rodiny budou moci při mši svaté manželé obnovit manželský slib.