Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 21. 10. do 28. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 10. 2018
29. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou manželku Elišku, dvoje rodiče, sourozence, za živou rodinu a duše v očistci
PONDĚLÍ
22. 10. 2018
sv. Marie Salome
18.00za živé členy rodiny Krejčí, za Boží pomoc a ochranu
ÚTERÝ
23. 10. 2018
sv. Jan Kapistránský
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
STŘEDA
24. 10. 2018
sv. Antonín Maria Klaret
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
25. 10. 2018
sv. Kryšpín
18.00za zemřelého Antonína Portla, živou a zemřelou rodinu Portlovu a Leidorfovu a za zemřelého Jana Tománka
PÁTEK
26. 10. 2018
sv. Rustik
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
27. 10. 2018
sv. Frumencius
18.00s nedělní platností
za manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
28. 10. 2018
svátek sv. Šimona a Judy / 30. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 62 let společného života
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Ze soboty 27. na neděli 28. října dochází ke změně letního času zpět na středoevropský.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 21. 10. do 28. 10. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
21. 10. 2018
sv. Hilarion / 29. neděle v mezidobí
7.30za Jana Hodera a manželku, dceru Zdenu a manžela
9.00za farníky
18.00říjnová pobožnost
PONDĚLÍ
22. 10. 2018
sv. Marie Salome
  
ÚTERÝ
23. 10. 2018
sv. Jan Kapistránský
  
STŘEDA
24. 10. 2018
sv. Antonín Maria Klaret
  
ČTVRTEK
25. 10. 2018
sv. Kryšpín
  
PÁTEK
26. 10. 2018
sv. Rustik
18.00za zemřelé rodiče, syna Františka, Olgu Večeřovu a živou a zemřelou rodinu Zedníkovu
SOBOTA
27. 10. 2018
sv. Frumencius
7.30za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Brožkovu a Komárkovu
NEDĚLE
28. 10. 2018
svátek sv. Šimona a Judy / 30. neděle v mezidobí
7.30za živé a zemřelé členy rodiny Prudilovy
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a za živou a zemřelou rodinu Janouškovu
18.00říjnová pobožnost