Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 20. 1. do 27. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 1. 2019
2. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Vladimíra Hejla a za zemřelé rodiče, prarodiče a sourozence a duše v očistci
PONDĚLÍ
21. 1. 2019
sv. Anežka Římská
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Turečkovy, Fučíkovy, Demkovy a Pavlíkovy
ÚTERÝ
22. 1. 2019
sv. Vincenc
18.00za Antonína Bartáka a rodiče a rodinu Nečasovu
STŘEDA
23. 1. 2019
sv. Ildefons
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
24. 1. 2019
sv. František Saleský
18.00za rodiče Hejlovy, syny a zemřelé příbuzné
PÁTEK
25. 1. 2019
svátek Obrácení svatého Pavla
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
26. 1. 2019
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
18.00s nedělní platností
na poděkování za 63 roků společného života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
27. 1. 2019
3. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Sychrovy a Štulpovy
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 20. 1. do 27. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
20. 1. 2019
sv. Fabián a Šebestián / 2. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 60 roků života a za uzdravení nemocného manžela
9.00Františka Tichého a rodiče Mrázkovy
PONDĚLÍ
21. 1. 2019
sv. Anežka Římská
  
ÚTERÝ
22. 1. 2019
sv. Vincenc
  
STŘEDA
23. 1. 2019
sv. Ildefons
  
ČTVRTEK
24. 1. 2019
sv. František Saleský
  
PÁTEK
25. 1. 2019
svátek Obrácení svatého Pavla
  
SOBOTA
26. 1. 2019
sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
  
NEDĚLE
27. 1. 2019
sv. Anděla Mericiová / 3. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu a duše v očistci
9.00za Jiřího Širůčka, rodinu Širůčkovu a Krejčířovu
  • V týdnu nebudou mše svaté ani náboženství.
  • Farní ples se bude konat v sobotu 2. února. Vstupenky se budou prodávat v informačním středisku. Uvítali bychom nějaký dárek do tomboly, přineste ho prosím po mši svaté do sakristie.
  • S paní Helenou Abrhámovou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 14:00 hodin.