Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 2. 12. do 9. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 12. 2018
1. neděle adventní
10.30za zemřelé rodiče Machovy a Svobodovy
PONDĚLÍ
3. 12. 2018
sv. František Xaverský
18.00na úmysl dárce
ÚTERÝ
4. 12. 2018
sv. Jan Damašský, sv. Barbora
18.00za rodinu Pištělákovu
STŘEDA
5. 12. 2018
sv. Sába
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
6. 12. 2018
sv. Mikuláš
18.00za zemřelé kamarádky
PÁTEK
7. 12. 2018
sv. Ambrož
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
8. 12. 2018
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu a Bartíkovu a za duše v očistci
NEDĚLE
9. 12. 2018
2. neděle adventní
10.30za Emilii a Josefa Mrázkovy a jejich rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína v neděli 16. 12. od 16:30 do 18:00 hodin.
  • Duchovní obnova proběhne ve farním kostele v Letovicích v neděli 9. prosince. Přijede otec biskup Pavel Konzbul. První přednáška bude při mši svaté v 9:00 hodin a druhá odpoledne v 14:00 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 2. 12. do 9. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
2. 12. 2018
sv. Bibiána / 1. neděle adventní
7.30za farníky
9.00za Josefa Bártu a duše v očistci
PONDĚLÍ
3. 12. 2018
sv. František Xaverský
  
ÚTERÝ
4. 12. 2018
sv. Jan Damašský, sv. Barbora
  
STŘEDA
5. 12. 2018
sv. Sába
18.00za Marii Vykydalovu a její rodiče
ČTVRTEK
6. 12. 2018
sv. Mikuláš
  
PÁTEK
7. 12. 2018
sv. Ambrož
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
8. 12. 2018
slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
7.30za zemřelé spolupracovníky, sousedy a známé
NEDĚLE
9. 12. 2018
sv. Valerie / 2. neděle adventní
7.30za Emila Lukeše, živou a zemřelou rodinu Lukešovu, rodinu Musilovu, za františka Tomana a duše v očistci
9.00za farníky
  • Adorace bude ve středu po mši svaté do 20:00 hodin.
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína v neděli 16. 12. od 16:30 do 18:00 hodin.
  • Duchovní obnova proběhne ve farním kostele v Letovicích v neděli 9. prosince. Přijede otec biskup Pavel Konzbul. První přednáška bude při mši svaté v 9:00 hodin a druhá odpoledne v 14:00 hodin.
  • S paní Marií Prudilovou se rozloučíme ve farním kostele ve čtvrtek v 14:00 hodin.
  • S paní Zdenkou Opatřilovou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 14:00 hodin.