Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 7. do 26. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 7. 2020
16. neděle v mezidobí
10.30za Marii a Stanislava Kozlovy a sourozence
PONDĚLÍ
20. 7. 2020
sv. Eliáš
18.00za zemřelé kamarádky
ÚTERÝ
21. 7. 2020
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
22. 7. 2020
sv. Marie Magdaléna
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
23. 7. 2020
svátek sv. Brigity
18.00za zemřelého Ludvíka Sedláka a celou rodinu
PÁTEK
24. 7. 2020
sv. Kristina
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
25. 7. 2020
18.00s nedělní platností
za Zdeňka Šaršona, vnuka Aleše a živou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
26. 7. 2020
17. neděle v mezidobí / sv. Jáchym a Anna
10.30za zemřelé rodiče Podsedníkovy, bratra Huberta, tetu Annu, za nemocné osoby v rodině, ostatní příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 7. do 26. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 7. 2020
16. neděle v mezidobí
7.30za bratra, rodiče, za rodinu Pavlíkovu a duše v očistci
9.00na poděkování za první společný rok manželství
14.00MEZIŘÍČKO za živé i zemřelé obyvatele Meziříčka a za poutníky
PONDĚLÍ
20. 7. 2020
  
ÚTERÝ
21. 7. 2020
  
STŘEDA
22. 7. 2020
Svátek sv. Marie Magdalény
18.00za rodinu Chloupkovu, Purketovu a za duše v očistci
ČTVRTEK
23. 7. 2020
Svátek sv. Brigity, patronky Evropy
  
PÁTEK
24. 7. 2020
sv. Šarbela
18.00ke cti sv. Šarbela, sv. Judy Tedeáše a všech svatých*
SOBOTA
25. 7. 2020
Svátek sv. Jakuba, apoštola
7.30za Annu Dvořákovou, syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
10.30ROZLOUČENÍ s p. Jiřím Roháčem z Letovic
NEDĚLE
26. 7. 2020
17. neděle v mezidobí
7.30za rodiče Kobylkovy, tři syny, vnuka Pavla, snachu Evu a duše v očistci
9.00za všechny obyvatele farnosti
12.30KOCHOV slavnost sv. Anny za živé i zemřelé obyvatele Kochova a za poutníky
  • Sv. Šarbel a sv. apoštol Juda Tadeáš bývají vzýváni při řešení lidsky beznadějných situací. Pokud jejich přímluvě chcete v pátek svěřit některé své prosby, můžete je napsat na papír do košíku, který je k dispozici vzadu ve farním kostele. Nebudou čteny nahlas, ale budeme za ně prosit a sloužit eucharistii.
  • Farní odpoledne v příštím školním-pastoračním roce bude v neděli 20. září.