Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 5. 2019
5. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 84 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
20. 5. 2019
sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelou rodinu Podzimkovu a zemřelou Věru Sršňovou a duše v očistci
ÚTERÝ
21. 5. 2019
sv. Ondřej Bobola
18.00za Hermínu a Josefa Pulcovy a syna Josefa
STŘEDA
22. 5. 2019
sv. Julie
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
23. 5. 2019
sv. Jan Křtitel de Rossi
18.00za Marii Vykydalovou a rodiče
PÁTEK
24. 5. 2019
sv. Vincent Lerinský
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
25. 5. 2019
sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelou rodinu Báčovu, Elblovu a duše v očistci
NEDĚLE
26. 5. 2019
6. neděle velikonoční
10.30za rodiče Ondráčkovy, sestru Miladu, bratra s manželkou a rodinu Birešovu a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
19. 5. 2019
sv. Petr Celestýn / 5. neděle velikonoční
7.30za Rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovu a duše v očistci
9.00za manžele Čudánovy a švagra Václava
14.00poutní mše svatá v Třebětíně za farníky
18.00nájová pobožnost
PONDĚLÍ
20. 5. 2019
sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
  
ÚTERÝ
21. 5. 2019
sv. Ondřej Bobola
  
STŘEDA
22. 5. 2019
sv. Julie
18.00za živé a zemřelé sourozence Loukotovy, rodinu Ševčíkovu a Stloukalovu
ČTVRTEK
23. 5. 2019
sv. Jan Křtitel de Rossi
  
PÁTEK
24. 5. 2019
sv. Vincent Lerinský
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
SOBOTA
25. 5. 2019
sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
7.30za manžela, celou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
26. 5. 2019
sv. Filip Neri / 6. neděle velikonoční
7.30za rodiče Širůčkovy, nemocného bratra a Andulku Brablencovu
9.00za manžela, rodiče Pravcovy, Prudkých, Burgrovy a duše v očistci
18.00májová pobožnost