Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 8. do 25. 8. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 8. 2019
20. neděle v mezidobí
10.30na poděkování Pánu Bohu za 36 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
19. 8. 2019
sv. Jan Eudes
18.00za Josefa Sedláka a rodinu Kosmákovu
ÚTERÝ
20. 8. 2019
sv. Bernard
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
21. 8. 2019
sv. Pius X.
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
22. 8. 2019
Panna Maria Královna
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
PÁTEK
23. 8. 2019
sv. Růžena z Limy
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
24. 8. 2019
svátek sv. Bartoloměje apoštola
18.00s nedělní platností
za zemřelé manžele Bauerovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
25. 8. 2019
21. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci (slouží Jiří Brtník, farář)
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 8. do 25. 8. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 8. 2019
sv. Helena / 20. neděle v mezidobí
7.30za Věrku Svobodovou a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00se KŘTEM Anny Plačkové za zemřelé z rodiny Prudilovy a dvoje rodiče, z rodiny Zechovy, Honzírkovy, Pacinkovy a Ženaté a za zemřelé, za které se nikdo nemodlí
PONDĚLÍ
19. 8. 2019
sv. Jan Eudes
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Miroslavem Kudynkem
ÚTERÝ
20. 8. 2019
sv. Bernard
  
STŘEDA
21. 8. 2019
sv. Pius X.
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na úmysl dárce
18.00za rodinu pelikánovu, Ševčíkovu a na poděkování za 80 roků života
ČTVRTEK
22. 8. 2019
Panna Maria Královna
  
PÁTEK
23. 8. 2019
sv. Růžena z Limy
18.00za Marii a Františka Novotných sourozence a duše v očistci
SOBOTA
24. 8. 2019
svátek sv. Bartoloměje apoštola
7.30na úmysl dárce
NEDĚLE
25. 8. 2019
sv. Ludvík/ 21. neděle v mezidobí
7.30za rodiče Kobylkovy, syny, vnuka Pavla, snachu Evu a duše v očistci
9.00na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc
  • Dosavadní ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek 22. 8. v 19 hod.
  • Všechny katechetky a katecheti jsou zváni na setkání v pátek 23. 8. po mši svaté na faře.
  • Vy, všechny rodiny, jste zvány na tradiční pouť rodin do Žďáru nad Sázavou, tentokrát v sobotu 31. srpna. Podrobné informace jsou na nástěnce. Vy, rodiny, které se jí budete chtít zúčastnit, můžete kontaktovat o. Jiřího pro domluvu příp. společné cesty.