Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 18. 11. do 25. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 11. 2018
33. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 84 let života
PONDĚLÍ
19. 11. 2018
sv. Mechtilda
18.00za Hedviku Podsedníkovou, manžela, bratra, sestřenice Fini a Viki, neteř, nemocnou osobu, ostatní příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
20. 11. 2018
sv. Felix z Valois
18.00za Jana Javůrka, bratra Aloise a manželku
STŘEDA
21. 11. 2018
zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
22. 11. 2018
sv. Cecílie
18.00za rodiče, rodinu Pavlátkovu a Jagošovu
PÁTEK
23. 11. 2018
sv. Klement I.
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
24. 11. 2018
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
18.00s nedělní platností
za Marii Pavlíkovou
NEDĚLE
25. 11. 2018
Ježíše Krista Krále
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy, syny Josefa a Ladislava a celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Všichni jste srdečně zváni na varhanní koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 25. listopadu ve farním kostele v Letovicích v 16:00 hodin. Účinkuje Ondřej Mucha a Anna Muchová.
  • Duchovní obnova proběhne v naší farnosti v neděli 9. prosince. Přijede otec biskup Pavel Konzbul.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 18. 11. do 25. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
18. 11. 2018
posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla / 33. neděle v mezidobí
7.30za Emanuela a Cecílii Jankovy
9.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Nečasovu a Vágnerovu
PONDĚLÍ
19. 11. 2018
sv. Mechtilda
  
ÚTERÝ
20. 11. 2018
sv. Felix z Valois
  
STŘEDA
21. 11. 2018
zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18.00za Annu Nedělovu a sestru Annu
ČTVRTEK
22. 11. 2018
sv. Cecílie
  
PÁTEK
23. 11. 2018
sv. Klement I.
18.00za rodiče Nedělovy, za Boží ochranu a pomoc a na poděkování za uzdravení
SOBOTA
24. 11. 2018
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
7.30na poděkování Pánu Bohu za dar života, za rodiče a duše v očistci
NEDĚLE
25. 11. 2018
sv. Kateřina / Ježíše Krista Krále
7.30za živou a zemřelou rodinu Skoumalovu a za duše na které nikdo nepamatuje
9.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
  • Všichni jste srdečně zváni na varhanní koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 25. listopadu ve farním kostele v Letovicích v 16:00 hodin. Účinkuje Ondřej Mucha a Anna Muchová.
  • Duchovní obnova proběhne v naší farnosti v neděli 9. prosince. Přijede otec biskup Pavel Konzbul.