Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 16. 12. do 23. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 12. 2018
3. neděle adventní
10.30na poděkování Pánu Bohu za 62 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
17. 12. 2018
sv. Lazar
18.00za nenarozené děti
ÚTERÝ
18. 12. 2018
sv. Rufus a Zosim
18.00za živou a zemřelou rodinu Čechovu a Měšťanovu
STŘEDA
19. 12. 2018
bl. Urban
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
20. 12. 2018
sv. Dominik Siloský
18.00za Vlastimila Hejla a živou rodinu a za zemřelou tetu Marii Bušovou
PÁTEK
21. 12. 2018
sv. Petr Kanisius
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
22. 12. 2018
sv. Servul
18.00s nedělní platností
na poděkování za 82 roků života, za zemřelého manžela a další Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
NEDĚLE
23. 12. 2018
4. neděle adventní
10.30za zemřelé Marii a Františka Odstrčilovy a živou rodinu Čechovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 16. 12. do 23. 12. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 12. 2018
sv. Adelhaida (Adéla) / 3. neděle adventní
7.30za Miloše Spáčila, Františka Tichého, rodiče Mrázkovy, babičku Svobodovu a Věrku Svobodovu
9.00za Josefa Bártu a duše v očistci
PONDĚLÍ
17. 12. 2018
sv. Lazar
  
ÚTERÝ
18. 12. 2018
sv. Rufus a Zosim
  
STŘEDA
19. 12. 2018
bl. Urban
18.00od pohrdání víry zděděnou, za nová kněžská povolání a mír v naší vlasti
ČTVRTEK
20. 12. 2018
sv. Dominik Siloský
  
PÁTEK
21. 12. 2018
sv. Petr Kanisius
18.00za rodinu Hrdličkovu a Doskočilovu
SOBOTA
22. 12. 2018
sv. Servul
7.30za Aloise Daňka
NEDĚLE
23. 12. 2018
sv. Jan Kentský / 4. neděle adventní
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu, a duše v očistci
9.00za Ludmilu a Josefa Prchalovy, Marii a Antonína Vondálovy a duše v očistci
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína dnes od 16:30 do 18:00 hodin.
  • S paní Marií Lhotskou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 10:30 hodin.