Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 1. 2022
2. neděle v mezidobí
10.30za P. Vojtěcha Málka
PONDĚLÍ
17. 1. 2022
sv. Antonín Veliký
18.00za Milana Pištěláka a celou rodinu
ÚTERÝ
18. 1. 2022
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18.00ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
STŘEDA
19. 1. 2022
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
20. 1. 2022
(sv. Fabián a Šebestián)
18.00za Boží pomoc a ochranu
PÁTEK
21. 1. 2022
sv. Anežka Římská
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
22. 1. 2022
18.00s nedělní platností
za živou a zemřelou rodinu Hejlovu a za těhotnou maminku a miminko
NEDĚLE
23. 1. 2022
3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
10.30za Boží pomoc a zdraví pro ctihodnou sestru Ráchel
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
16. 1. 2022
2. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu a duše v očistci
9.00SE SLAVNOSTÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ (vyhrazená zvláště pro biřmovance a jejich blízké) ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (o. biskup Pavel)
PONDĚLÍ
17. 1. 2022
sv. Antonín Veliký
  
ÚTERÝ
18. 1. 2022
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
  
STŘEDA
19. 1. 2022
16.30Společné rozjímání Božího slova na faře
18.00za zemřelé rodiče Lukešovy, bratra Emila, rodiče Musilovy a za duše v očistci
ČTVRTEK
20. 1. 2022
  
PÁTEK
21. 1. 2022
sv. Anežky Římské
18.00Vedená zvláště pro děti na úmysly osobních i společných přímluvných modliteb
SOBOTA
22. 1. 2022
(sv. Vincence)
7.30za rodiče Francovy a děti
NEDĚLE
23. 1. 2022
3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
7.30za naši větší lásku k Božímu slovu a praktický život z něj
9.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Halvovu a Štulpovu
16.00Ekumenické odpoledne za smíření
  • Tuto sobotu budeme v garáži pokládat nové trámy stropu. Potřebujeme vícero silných mužů. Kdo byste mohli, hlaste se, prosím, u Vítka Plíhala či o. Jiřího
  • Odstrojování stromečků
  • Na slavení Neděle Božího slova si můžete do kostela přinést své knihy Písma svatého k požehnání.
  • Za jednotu křesťanů se již modlíme druhý týden. V naší oblasti vyvrcholí příští neděli modlitbou za smíření (navazující na výročí tzv. Bitvy na Bílé hoře). V 16 hodin bude přednáška s uvedením do této doby v naší zemi, pár kratších svědectví a nakonec (cca v 17h) krátká bohoslužba jednoty.