Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 5. 2022
5. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 87 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
16. 5. 2022
Svátek sv. Jana Nepomuckého
17.45májová pobožnost
18.00za dvoje zemřelé rodiče, sestru, přízeň a duše v očistci
ÚTERÝ
17. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
18.00za Zdeňka Kosmáka, rodiče, Jiřinu a Karla Mikešovy
STŘEDA
18. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
  
ČTVRTEK
19. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelé spolužáky
PÁTEK
20. 5. 2022
sv. Klement M. Hofbauer
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
21. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za sílu a vytrvalost ve službě pracovníků domu s pečovatelskou službou
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční
10.30na poděkování Pánu Bohu za 57 let ministrantské služby s prosbou o zdraví a pomoc do dalších let
  • Středeční mše svatá pro nemoc o. Aloise nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
15. 5. 2022
5. neděle velikonoční
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
14.00TŘEBĚTÍN Slavnost sv. Jana Nepomuckého za živé i zemřelé obyvatele Třebětína, Babolek a Novičí
PONDĚLÍ
16. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
15.00ROZLOUČENÍ s pí. Jiřinou Růžičkovou
ÚTERÝ
17. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
  
STŘEDA
18. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za manželku
16.30Společné rozjímání Božího slova na faře
18.00za Marii a Františka Kalibánovy, rodiče, živou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
19. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
  
PÁTEK
20. 5. 2022
sv. Klement M. Hofbauer
18.00Vedena zvláště pro čerstvě biřmované NA ÚMYSLY OSOBNÍCH I SPOLEČNÝCH PŘÍMLUVNÝCH MODLITEB
SOBOTA
21. 5. 2022
po 5. neděle velikonoční
7.30za Emilii Hejlovou a rodiče
NEDĚLE
22. 5. 2022
6. neděle velikonoční
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci
9.00ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
  • Od zítřka bude firma Ekoterm opravovat omítku v presbytáři. Svatostánek přesuneme do boční kaple.
  • Ve středu se sejde pastorační rada.
  • Ve čtvrtek v 19 hodin vás s kulturním střediskem zveme do farního kostela na varhanní koncert duchovní hudby.
  • V sobotu připomínáme rodinný výlet farnosti zvládnutelný pro všechny generace do okolí Letovic s bohoslužbou. Vyjdeme v 9 hodin od fary, zakončíme večeří na faře u táboráku.
  • V sobotu 28. za 14 dní nás čeká farní pouť smíření ke sv. Anežce do Hustopečí. Můžete si vybrat pěší varianty, jet autobusem či individuálně. Autobus bude vyjíždět již o půl deváté, aby se autobusoví poutníci mohli připojit ke křížové cestě a navštívit zajímavá místa. I ti, kteří si vyberou kratší pěší variantu, mohou využít k dopravě na místo společný autobus. Zapisujte se, prosíme, závazně na stolečcících nebo na internetu. Tam najdete také podrobné informace.
  • V neděli 5. června zveme rodiny na Faralimpiádu.
  • Májová modlitba s Matkou Boží bude dnes v 18 hodin v Kladorubech u obnoveného polního kříže; příští neděli ve farním kostele.
  • Děkujeme mladému týmu, který organizoval farní ples!
  • Včera se zúčastnil tým mladší mládeže našich dvou děkanátního setkání s modlitbou i vzájemným utkáním. Mladí ukázali, že jsou dobrou přítomností i budoucností farnosti a církve.