Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 4. 2019
Květná neděle
10.30za zemřelou manželku Elišku, oboje rodiče a sourozence a duše v očistci a za živou rodinu
PONDĚLÍ
15. 4. 2019
sv. Anastázie
17.00modlitba svatého růžence
17.30křížová cesta
18.00za živou a zemřelou rodinu Bosákovu, Šimkovu, Hálkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
16. 4. 2019
sv. Bernadetta Soubirousová
18.00za rodiče Chladilovy a Štěpánovy a prarodiče
STŘEDA
17. 4. 2019
sv. Inocenc
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
18. 4. 2019
Zelený čtvrtek
18.00za Josefa Novotného a celou rodinu
PÁTEK
19. 4. 2019
Velký pátek
18.00velkopáteční obřady
SOBOTA
20. 4. 2019
Bílá sobota
19.55za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu
NEDĚLE
21. 4. 2019
Boží hod velikonoční
10.30za dobrý úmysl
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu bude od 8 do 12 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
14. 4. 2019
sv. Lambert / Květná neděle
7.30za Jiřího Donenberka a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00za farníky
17.00křížová cesta
PONDĚLÍ
15. 4. 2019
sv. Anastázie
  
ÚTERÝ
16. 4. 2019
sv. Bernadetta Soubirousová
  
STŘEDA
17. 4. 2019
sv. Inocenc
18.00za rodiče Hodycovy, Procházkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
18. 4. 2019
sv. Krescenc (Rostislav) / Zelený čtvrtek
19.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
PÁTEK
19. 4. 2019
sv. Ema / Velký pátek
15.00velkopáteční obřady
SOBOTA
20. 4. 2019
sv. Hugo / Bílá sobota
20.00za rodinu Požárkovu
NEDĚLE
21. 4. 2019
sv. Anselm / Boží hod velikonoční
7.30za Ludmilu Dokoupilovu a živou a zemřelou rodinu
9.00na poděkování za 60 let života a 30 let společného života
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Zpovídat přijede do naší farnosti P. Michal Polenda z Křetína dnes od 17:00 do 19:00 hodin. Zároveň bude zpovídat otec Tomáš.
  • Na Boží Hod Velikonoční budou požehnány pokrmy.
  • Otec Tomáš prosí všechny ministranty, lektory a další, kteří budou vykonávat nějakou službu na zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu, aby přišli do sakristie 20 minut před začátkem obřadů.
  • Velký pátek je den přísného postu jednak od masa a lidé ve věku od 18 do 60 let půst újmy v jídle – jednou za den se můžeme najíst dosyta a dvakrát sníst něco málo.
  • Na Zelený čtvrtek a Velký pátek bude kostel otevřen k modlitbě do 21 hodin. Na Bílou sobotu od 9 hodin do velikonoční vigilie. Prosím, zapište se na adorační listiny.