Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 13. 1. do 20. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 1. 2019
svátek Křtu Páně
10.30za Bohumíra Bohatce, příbuzné, syna Stanislava a živou rodinu a za rodiče Bártovy a jejich dcery Marii, Boženu a Anežku
PONDĚLÍ
14. 1. 2019
sv. Sáva Srbský
18.00za dar zdraví a Boží ochranu
ÚTERÝ
15. 1. 2019
sv. Pavel Poustevník
18.00na úmysl dárce
STŘEDA
16. 1. 2019
sv. Marcel I.
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
17. 1. 2019
sv. Antonín Veliký
18.00za rodinu Kosmákovu a Mikešovu
PÁTEK
18. 1. 2019
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
19. 1. 2019
sv. Márius a Marta a jejich synové
18.00s nedělní platností
za Milana a Drahoslavu Pištělákovy
NEDĚLE
20. 1. 2019
2. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Vladimíra Hejla a za zemřelé rodiče, prarodiče a sourozence a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 13. 1. do 20. 1. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
13. 1. 2019
sv. Hilarius z Poitiers / svátek Křtu Páně
7.30za Antonína Olšana
9.00farníky
PONDĚLÍ
14. 1. 2019
sv. Sáva Srbský
  
ÚTERÝ
15. 1. 2019
sv. Pavel Poustevník
  
STŘEDA
16. 1. 2019
sv. Marcel I.
18.00za manžela, Anežku Čechovu, živou a zemřelou rodinu Čechovu a Doskočilovu, bratra a duše v očistci
ČTVRTEK
17. 1. 2019
sv. Antonín Veliký
  
PÁTEK
18. 1. 2019
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
18.00za Ludmilu Maňouškovu, Milana a duše v očistci
SOBOTA
19. 1. 2019
sv. Márius a Marta a jejich synové
7.30za rodiče Francovy a děti
NEDĚLE
20. 1. 2019
sv. Fabián a Šebestián / 2. neděle v mezidobí
7.30na poděkování za 60 roků života a za uzdravení nemocného manžela
9.00Františka Tichého a rodiče Mrázkovy
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • S paní Otýlií Snášelovou se rozloučíme ve farním kostele ve čtvrtek v 14:00 hodin.
  • S panem Milanem Procházkou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 11:00 hodin.
  • S paní Vlastou Prchalovou se rozloučíme ve farním kostele v sobotu v 14:00 hodin.
  • Farní ples se bude konat v sobotu 2. února. Vstupenky se budou prodávat v informačním středisku. Uvítali bychom nějaký dárek do tomboly, přineste ho prosím po mši svaté do sakristie.