Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 5. 2019
4. neděle velikonoční
10.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
PONDĚLÍ
13. 5. 2019
sv. Ondřej Hubert Fournet
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu, Bartíkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
14. 5. 2019
svátek sv. Matěje, apoštola
18.00za rodinu Skalníkovu a Bohatcovu
STŘEDA
15. 5. 2019
sv. Žofie
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
16. 5. 2019
svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
18.00za rodinu Kosmákovu a Chladilovu, syna Stanislava a manželku
PÁTEK
17. 5. 2019
sv. Paschal Baylon
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
18. 5. 2019
sv. Jan I.
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče, sestru, rodinu Vlachovu, Bartoňovu, Káčerikovu a Kašparovu
NEDĚLE
19. 5. 2019
5. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 84 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
12. 5. 2019
sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus / 4. neděle velikonoční
7.30za Jiřinu Ondráčkovu, rodinu Ondráčkovu, Brožkovu a Komárkovu
9.00za živé a zemřelé členy Katolické besedy
PONDĚLÍ
13. 5. 2019
sv. Ondřej Hubert Fournet
  
ÚTERÝ
14. 5. 2019
svátek sv. Matěje, apoštola
  
STŘEDA
15. 5. 2019
sv. Žofie
18.00za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlegrovu, Bednářovu a duše v očistci
ČTVRTEK
16. 5. 2019
svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
  
PÁTEK
17. 5. 2019
sv. Paschal Baylon
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Nečasovu a Vágnerovu a duše v očistci
SOBOTA
18. 5. 2019
sv. Jan I.
  
NEDĚLE
19. 5. 2019
sv. Petr Celestýn / 5. neděle velikonoční
7.30za Rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovu a duše v očistci
9.00za manžele Čudánovy a švagra Václava
14.00poutní mše svatá v Třebětíně za farníky
18.00nájová pobožnost
  • V sobotu nebude mše svatá
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Pouť do Mariazell se uskuteční v sobotu 22. června. Po cestě navštívíme kostel v Lilienfeldu a Annabergu. Odjezd autobusu bude v 5:00 hodin z Letovic náměstí od Základní umělecké školy. Cena zájezdu je pro dospělé 600,- Kč, pro děti a studenty 300,- Kč. Přihlásit se zaplacením se můžete u Otce Tomáše.
  • Všichni jste zváni na varhanní koncert Martina Jakubíčka, který se uskuteční dnes v 17 hodin ve farním kostele.