Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 8. do 18. 8. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 8. 2019
19. neděle v mezidobí
10.30za manžele Hönigovy a jejich živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
12. 8. 2019
sv. Euplus
18.00na poděkování za 35 let společného života s prosbou o ochranu a pomoc pro celou rodinu do dalších let
ÚTERÝ
13. 8. 2019
sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
18.00za zemřelou Vlastu Lebartovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
STŘEDA
14. 8. 2019
sv. Maxmilián Kolbe
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
15. 8. 2019
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18.00za živou a zemřelou rodinu Elblovu, Báčovu a duše v očistci
PÁTEK
16. 8. 2019
sv. Štěpán
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
17. 8. 2019
sv. Myron
18.00s nedělní platností
za zemřelého Petra Tandlera
NEDĚLE
18. 8. 2019
20. neděle v mezidobí
10.30na poděkování Pánu Bohu za 36 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 8. do 18. 8. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 8. 2019
sv. Klára / 19. neděle v mezidobí
7.30za Josefa Greifa, bratra a duše v očistci (slouží o. Tomáš M.)
9.00za farníky
PONDĚLÍ
12. 8. 2019
sv. Euplus
  
ÚTERÝ
13. 8. 2019
sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
  
STŘEDA
14. 8. 2019
sv. Maxmilián Kolbe
18.00za rodinu Prudilovou, Pavlíkovou a Vítkovou
ČTVRTEK
15. 8. 2019
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  
PÁTEK
16. 8. 2019
18.00za kněze
SOBOTA
17. 8. 2019
sv. Myron
7.30na úmysl dárce
14.00za rodinu Prudilovu
NEDĚLE
18. 8. 2019
sv. Helena / 20. neděle v mezidobí
7.30za Věrku Svobodovou a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00se KŘTEM Anny Plačkové za zemřelé z rodiny Prudilovy a dvoje rodiče, z rodiny Zechovy, Honzírkovy, Pacinkovy a Ženaté a za zemřelé, za které se nikdo nemodlí