Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 11. 11. do 18. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 11. 2018
32. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou Ludmilu Stejskalovou
PONDĚLÍ
12. 11. 2018
sv. Josafat
18.00za zemřelého manžela Miroslava, jeho rodiče a rodiče Ježovy
ÚTERÝ
13. 11. 2018
svátek sv. Anežky České
18.00za manžele Pavelkovy
STŘEDA
14. 11. 2018
sv. Mikuláš Tavelič
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
15. 11. 2018
sv. Albert Veliký
18.00za rodiče Bušovy, Hejlovy, syny a zemřelé příbuzné
PÁTEK
16. 11. 2018
sv. Markéta Skotská
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
17. 11. 2018
sv. Alžběta Uherská
18.00s nedělní platností
na poděkování Panně Marii s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
18. 11. 2018
33. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 84 let života
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Všichni jste srdečně zváni na varhanní koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 25. listopadu ve farním kostele v Letovicích v 16:00 hodin. Účinkuje Ondřej Mucha a Anna Muchová.
  • Pobožnost za naše zemřelé a za oběti první světové války bude dnes v 14.00 hodin na hřbitově u památníku obětem první světové války.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 11. 11. do 18. 11. 2018
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
11. 11. 2018
sv. Martin / 32. neděle v mezidobí
7.30za živou a zemřelou rodinu Doskočilovu, Čechovu, bratra a zdraví Anežky a duše v očistci
9.00za farníky
PONDĚLÍ
12. 11. 2018
sv. Josafat
  
ÚTERÝ
13. 11. 2018
svátek sv. Anežky České
  
STŘEDA
14. 11. 2018
sv. Mikuláš Tavelič
18.00za rodinu Ševčíkovu, Loukotovu a vnuka Martina
ČTVRTEK
15. 11. 2018
sv. Albert Veliký
  
PÁTEK
16. 11. 2018
sv. Markéta Skotská
18.00za rodinu Trněnou a Lukáškovu
SOBOTA
17. 11. 2018
sv. Alžběta Uherská
7.30na úmysl dárce
NEDĚLE
18. 11. 2018
posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla / 33. neděle v mezidobí
7.30za Emanuela a Cecílii Jankovy
9.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Nečasovu a Vágnerovu
  • Mše svatá v centru sociálních služeb bude ve čtvrtek v 15:15 hodin.
  • Pobožnost za naše zemřelé a za oběti první světové války bude dnes v 14.00 hodin na hřbitově u památníku obětem první světové války.
  • Všichni jste srdečně zváni na varhanní koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 25. listopadu ve farním kostele v Letovicích v 16:00 hodin. Účinkuje Ondřej Mucha a Anna Muchová.